ERASMUS+ 2022-2023

Našej škole vo výberovom procese na rok 2020 v rámci programu E+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola žiadosť o akreditáciu na ERASMUS pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy SCHVÁLENÁ.

Začiatok platnosti akreditácie: 1. marca 2021

Koniec platnosti akreditácie: 31. marca 2027

 

Na základe uvedeného nám národná agentúra vydala certifikát o akreditácii.

Akreditácia na Erasmus


Výsledok výberového procesu v programe Erasmus+

Vo výberovej procedúre na rok 2022 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi na základe prihlášky

schválený grant na projekt č. 2022-1-SK01-KA121-VET-000057046 vo výške 119 560,-€.

Od júna 2022 tak môžu tak naši učitelia ako aj žiaci vycestovať do zahraničia za účelom získania nových vedomostí a zručností.

 

Ing. Jana Sudrová, koordinátor projektov

 
<< < 1 2 > >>