Školská jedáleň

Školská jedáleň bola sprevádzkovaná v roku 1985 a zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov a žiakov školy, vrátane žiakov ubytovaných v školskom internáte. Rovnako slúži aj ako pracovisko praktického vyučovania pre žiakov v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, to znamená, že okrem nepedagogických zamestnancov stravu pripravujú majsterky odborného výcviku so svojimi žiakmi.

V spolupráci s ostatnými strediskami školy sa pracovníčky školskej jedálne aktívne podieľajú na zabezpečení rôznych gastronomických akcií.

Kontakt: kalina.jedalen@gmail.com, 0904 508 757

Informácie k stravovaniu žiakov a zamestnancov nájdete na stránke Školská jedáleň - stravovanie!

Jedálny lístok je uvedený v EduPage.