ERASMUS+ 2024-2025

Našej škole vo výberovom procese na rok 2020 v rámci programu E+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola žiadosť o akreditáciu na ERASMUS pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy SCHVÁLENÁ.

Začiatok platnosti akreditácie: 1. marca 2021

Koniec platnosti akreditácie: 31. marca 2027

 

Na základe uvedeného nám národná agentúra vydala certifikát o akreditácii.

Akreditácia na Erasmus


Vo výberovej procedúre na rok 2024 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi na základe prihlášky schválený grant na projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000198342 vo výške 80 150,- €.

Od júna 2024 tak môžu tak naši učitelia ako aj žiaci vycestovať do zahraničia za účelom získania nových vedomostí a zručností.