ERASMUS+ 2021-2022

Žiadosť o akreditáciu

Našej škole vo výberovom procese na rok 2020 v rámci programu E+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola žiadosť o akreditáciu na ERASMUS pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy SCHVÁLENÁ.

Začiatok platnosti akreditácie: 1. marca 2021

Koniec platnosti akreditácie: 31. marca 2027

 

Na základe uvedeného nám národná agentúra vydala certifikát o akreditácii.

Akreditácia na Erasmus


Výsledok výberového procesu v programe Erasmus+

Vo výberovej procedúre na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi na základe prihlášky

schválený grant vo výške 85 740,-€.

Prvá pripravovaná mobilita je určená pre 2 žiakov do Dánska za účelom získavania nových poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti gastronómie. Bližšie informácie sú uvedené v prihláške, ktorá tvorí prílohu. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom e-mailu:  jana.sudrova@gmail.com.

Výsledky výberového konania budú zverejnené na webovom sídle školy.

 

Ing. Jana Sudrová, koordinátor projektov


Článok v MY - Erasmus 2021-2022

 

Link na článok