O škole

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je silným vzdelávacím centrom pre potreby mesta a regiónu. Jej vznik sa datuje od roku 1919, kedy mala názov Učňovská škola pokračovacia a do dnešného dňa prešla mnohými zmenami, názvami i štruktúrou. Strategickým zámerom školy je vybudovať školu ako silné vzdelávacie centrum pre potreby regionálneho cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a služieb. Dnes ju možno charakterizovať ako jednu z najväčších škôl nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci Slovenska.

Je veľkou školou nielen počtom žiakov – cez 600 v 12 študijných a učebných odboroch v troch formách štúdia, ale aj počtom objektov, pracovísk, svojimi cieľmi, ambíciami, úlohami, pestrosťou študentského života i ekonomicko-hospodárskym dianím.

Vitajte na stránke školy a vyberte si z našej ponuky.

SOŠ obchodu a služieb, Prievidza


Mapa