Nemecko Lipsko :: 2023

V rámci programu Erasmus+ v sektore odborné vzdelávanie a príprava, Kľúčová akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, našej škole schválili grant na realizáciu projektu.


Prihláška na stáž do Lipska 2023


Vo februári tak vycestuje 6 nemecky hovoriacich  žiakov študijného odboru hotelová akadémia našej školy do Lipska, Nemecko za účelom rozvoja kľúčových kompetencií.  Stáž je zameranána zisk nových poznatkov v oblasti hoteliérstva, prípravy a servisu jedál, komunikácie s klientom a na zdokonalenie sa v cudzom jazyku (nemecký jazyk). 

Žiaci sa do projektu môžu prihlásiť formou prihlášky, ktorá je v prílohe tejto správy.

Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať a doniesť do 11.11.2022 p. Placekovej (kabinet č. 47)! Následne prebehne výberové konanie, ktorého termín ako aj výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy.


Výsledky výberového konania Lipsko


Na odbornú stáž do Lipska sa mohli prihlásiť študenti študijného odboru hotelová akadémia do 11. 11. 2022.

Celkovo sa prihlásilo 8 žiakov, z ktorých následne na výberovom konaní, uskutočnenom dňa 14. 11. 2022, bolo odbornou komisiou zloženou z koordinátorky projektu, vedenia školy, odborných učiteľov, učiteľa nemeckého jazyka vybraných 6 žiakov z triedy III.K. Títo žiaci sa v termíne od 29. 1. 2023 do 25. 2. 2023 zúčastnia odbornej stáže v hotelových zariadeniach  v Lipsku.

Projektu sa zúčastnia nasledovní žiaci: 

Natália Černákova, Tarja Ďurčanová, Samuel Hrnčár, Silvia Kucharová, Filip Tutko, Matúš Žúbor

 


Stáž v Lipsku


Študenti hotelovej akadémie z 3.K boli za cieľom zlepšenia zručností, vedomostí v cudzích jazykoch na stáži v Nemecku od 29. januára do 25. februára. Študenti pracovali v hoteloch Markgraf, Arena City a Via City v Lipsku. Za svoj pobyt v Nemecku stihli aj výlet do Berlína, kde mohli vidieť múzeum Futurium, múzeum Porsche, Brandenburskú bránu, Budovu Ríšskeho snemu, Alexanderplatz a pod. Jedným zo spoločných výletov bola návšteva ZOO v Lipsku. Taktiež niektorí študenti preskúmali rôzne miesta v mestách Lipsko, Schkeuditz a Wehlitz, kde trávili väčšinu svojho voľného času. Miesta, ktoré upútali ich zrak a myseľ boli napr. Pamätník bitky národov, Lipská Univerzita, Südfriedhof, Galerie für Zeitgenössische Kunst a veľa ďalších. Touto stážou v zahraničí žiaci nie len že nadobudli zručnosti a vedomosti v jazykoch, ale taktiež aj sebavedomie, mnoho nových priateľstiev a každému z nich to dalo niečo dobré do života, s čím prišli naspäť na Slovensko.


Prezentácia o stáži v Lipsku

Dňa 18. 4. 2023 si žiaci III.K - Natália Černákova, Tarja Ďurčanová, Samuel Hrnčár, Silvia Kucharová, Filip Tutko, Matúš Žúbor pre žiakov  tried II.K, III.K a V.L pripravili zaujímavé prezentácie o svojej mesačnej stáži v hotelových zariadeniach v Lipsku, ktorej sa zúčastnili v termíne od 29. januára do 25. februára. Spolužiakom porozprávali o stáži, jej organizácii, o prevádzkach, kde pracovali o výletoch, ktorých sa zúčastnili. Žiakom poskytli množstvo informácií a prezentáciu ukončili otvorenou diskusiou, kde sa žiaci pýtali množstvo otázok. 


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Video

Lipsko 2023

Študenti hotelovej akadémie z 3.K boli za cieľom zlepšenia zručností, vedomostí v cudzích jazykoch na stáži v Nemecku od 29. januára do 25. februára. Študenti pracovali v hoteloch Markgraf, Arena City a Via City v Lipsku. Video vytvorila a nahovorila: Silvia Kucharová