A klub

Žiaci učebných odborov čašník, servírka a kuchár sú zaraďovaní do viacerých pracovísk. Svojim rozsahom poskytovaných služieb či návštevnosťou je najznámejší školský závod A-klub. V roku 1995 začala jeho rekonštrukcia a prevádzku ako školský závod reštauračných služieb zahájil 1. júla 1997. Bol vybudovaný preto, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky pre odborný výcvik žiakov v spoločnom stravovaní.

Školský závod A-klub poskytuje stálym stravníkom denne čerstvé jedlá z jedálneho lístku závodného stravovania a tiež denné obedové menu.

Pre bežných hostí je určená široká ponuka jedál a nápojov z jedálneho lístka. Samozrejmosťou je zabezpečovanie pracovných, rodinných či spoločenských posedení v priestoroch závodu.

Veľmi dobrý ohlas majú recepcie rôzneho druhu, ktoré poriadajú rôzne firmy a inštitúcie v Kultúrnom a spoločenskom stredisku či v Bojnickom zámku. Pestrosťou gastronomických požiadaviek zákazníkov majú žiaci v rámci školského roka možnosť vidieť a realizovať všetky druhy slávnostného stolovania, či pripravovať veľmi rozmanité jedlá teplej a studenej kuchyne.

Kontakt:
Svätoplukova 31, Prievidza
t.č.: 046/543 06 49, mobil: 0902 829 783, 0901 918 904


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Mapa