Činnosť Žiackej školskej rady

Žiacka školská rada pri SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi (ŽŠR) reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Poslaním ŽŠR je riešenie problémov žiakov, organizovanie školskej záujmovej činnosti, zveľaďovanie priestorov školy a i. Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenke a tiež z odkazovej schránky. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Prvou ich aktivitou v šk. roku 2009/2010 bola prezentácia našej školy na októbrovom podujatí aj s kultúrnym vystúpením, ktoré organizovalo CVČ Prievidza a Mesto Prievidza. Atmosféru jednotlivých aktivít budeme dokumentovať prostredníctvom fotografií zverejnených postupne na tejto webovej stránke.

Zástupcom žiakov v RADE ŠKOLY je predseda Žiackej školskej rady Jessika Kňažková.

Koordinátor žiackej školskej rady je PaedDr. Andrea Krajčovičová.

Úsmev pre Úsmev Projekt „ÚSMEV PRE ÚSMEV“ je výsledkom dlhodobejšej kontinuálnej spolupráce počas šk. roka našich žiakov s deťmi v núdzi a s deťmi z ohrozených rodín. Cieľom dobrovoľníckych aktivít bolo naplniť emočnú a socializačnú potrebu týchto detí a vyčariť úsmev na ich tvárach.
Z lásky k zvieratkám Pri príležitosti dňa sv. Valentína chceme z lásky k zvieratkám pomôcť psíkom z útulku. Vyzbieraná pomoc pôjde na pre psíky v Dočasnom domove pre psíky v Piešťanoch.
Vianočný koncert Žiacka školská rada opäť organizuje Vianočný koncert, z ktorého výťažok bude použitý na dobrovoľnícke aktivity.
200 ton z lesa von Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenského projektu "200 ton z lesa von". V Mestskom parku a okolí vyzbierali 78 kg odpadkov. Mesto PRIEVIDZA zapožičalo lapače na odpadky a zabezpečilo odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu.

Dokumenty na stiahnutie

  • (0 súborov)