Fínsko Helsinki :: 2023

Náš kolega, Mgr. Libor Mokrý, vycestoval 5.3.2023 na školenie Competencies and Awareness for a Multicultural Classroom (Kompetencie a povedomie pre multikultúrnu triedu) do Helsínk - Fínsko. Koniec mobility bude 11.3.2023.
Ako vidíme súčasná doba nám prináša mnoho nových výziev. Cieľom tejto mobility je naučiť sa ako komunikovať a ako sa správať v triedach, kde sa stretávajú žiaci z rozličného sociálneho a kultúrneho prostredia. Častokrát sa v multikultúrnych triedach stretávajú žiaci, ktorí ani nehovoria rovnakým jazykom a  sú z rozličných krajín či kultúr. Preto je dôležité naučiť sa komunikovať a pracovať v takýchto triedach.
So svojimi novými vedomosťami sa s nami podelí po svojom návrate. 

Kompetencie a povedomie v multikultúrnej triede

Účastníci kurzuPosielam Vám zamrznutý pozdrav z fínskych Helsiniek, kde prebieha kurz zameraný na prácu s deťmi z cudzích kultúr a lámanie bariér v triedach s mnohonárodnostným zložením – Competencies and Awareness in a Multicultural Classroom. Spoločne s pedagógmi zo Slovinska, Španielska, Nemecka a Grécka sa pasujeme s rôznymi  pedagogicko-psychologickými nástrahami, ktoré do práce učiteľov prinášajú dnešné dni. Počet detí z iných krajín nie je u nás zatiaľ tak vysoký ako v rozvinutých krajinách západnej Európy, avšak je dobré byť vždy pripravený. Prezentácie jednotlivých škôl sú inšpiratívne, spoločný brainstorming či príklady z praxe ponúkajú veľa nápadov ako sa vysporiadať s komplikáciami pri integrácii detí iných národností, ale aj pri integrácii detí z rôzneho sociálneho prostredia, či detí so špeciálnymi potrebami. Ako som mal možnosť zistiť z rozprávania kolegov z iných krajín, práca s deťmi iných národností je ťažká najmä kvôli rodičom a ich kultúrnym stereotypom, rovnako tak kvôli našim predsudkom. A práve učiteľ je človek, ktorý má pomôcť, ak vie ako. Dôležitá je schopnosť pozrieť sa na svet očami iného človeka. Každý nosí svoje vlastné topánky, v ktorých kráča svetom.

S pozdravom Libor


Helsinky - prednáška a workshop pre učiteľov

Prednáška

Dňa 18. mája 2023 sa uskutočnila prednáška spojená s workshopom, ktorú si pre svojich kolegov pripravil Mgr. Libor Mokrý. Informoval svojich kolegov o kurze s názvom Competencies and Awareness for a Multicultural Classroom, na ktorom sa zúčastnil v Helsinkách. Cieľom tohoto kurzu bolo hlavne priniesť nové nápady a poznatky o práci s deťmi, ktoré pochádzajú  z rôzneho multikultúrneho prostredia. Tento kurz sme vybrali hlave z toho dôvodu, pretože otázka multikulturality a inklúzie sa čoraz viac objavuje v našich triedach a učitelia sa musia naučiť pracovať s týmito študentami, aby im vedeli zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre ich plnohodnotné zaradenie do spoločnosti. 

Na záver si učitelia vyskúšali aktivity, ktoré môžu aktívne využívať so študentami na svojich hodinách. 


Výstup z mobility Fínsko

Dňa 05.10.2023 sa v priestoroch učebne č. 5 sa triedy V.K a IV.K, zúčastnili prednášky a workshopu o multikulturalite, ktoré si pre nich pripravil náš kolega Mgr. Libor Mokrý. Žiaci si mali možnosť v rámci prednášky vypočuť zaujímavé fakty o Fínsku a živote v Helsinkách. Cieľom mobility s názvom Competencies and Awareness for a Multicultural Cassroom, na ktorej sa náš kolega zúčastnil bola multikulturalita v školách, začlenenie tohto prvku do výučby, spolupráca v multikultúrnej triede medzi študentami navzájom, ako aj práca učiteľov s takýmito študentami. Takisto jedným z cieľov bolo aj to, ako život v takejto mutikultúrnej spoločnosti ovplyvňuje bežný život človeka. Žiaci si potom mohli vyskúšať viacero techník, ktoré môžu použiť pri komunikácii so študentami z rozličných kultúr a náboženských skupín. 


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31