Kritériá prijímacieho konania na nadstavbové štúdium a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy na šk. rok 2023/2024

Prihlášky na nadstavbové štúdium (denné aj externé) a skrátené štúdium

Na školský rok 2023/2024 ponúkame nasledovné odbory:

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

2952 L výroba potravín

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Oba odbory sú v dennej forme (2-ročné štúdium) a externej forme (3-ročné štúdium), absolvent získa maturitné vysvedčenie.

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM

2964 H cukrár

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6456 H kaderník

2-ročné externé štúdium, absolvent získa výučný list v danom odbore.


OKRUHY MATURITNÝCH TÉM


Kurzy pre kozmetičky V Dome služieb "Kalina" sa 24. a 25. mája 2023 konali kurzy Laminácia obočia a Lash lifting pre žiačky odboru kozmetik. Dievčatá absolvovali kurzy pod vedením p. Vaškovej zo spoločnosti Primavera Andorrana.
Výsledok výberového procesu Erasmus+ 2023 a ponuka stáží Vo výberovej procedúre na rok 2023 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bol SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi na základe prihlášky schválený grant na projekt č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000122365 vo výške 138 758,-€.
Exkurzia Masarykov dvor Naši žiaci sa zúčastnili exkurzie zameranej na tému "Z farmy na stôl". Koncept "byť sebestačný" - dopestovať si vlastné plodiny, chovať hospodárske zvieratá a spotrebovať ich vo svojej reštaurácii naplno využíva rezort Masarykov dvor v obci Vígľaš.
Vzdelávanie vo Florencii V rámci programu Erasmus+ vycestovali 2. apríla 2023 naše dve učiteľky Mgr. Šimová a PaedDr. Krajčovičová do slnečnej Florencie. Cieľom kurzov, ktoré absolvovali, je naučenie sa nových techník na vytváranie pozitívnej atmosféry v triedach, ako aj moderné formy a metódy vyučovania.
Olympiáda podnikový hospodár 2023 Máme úspešného riešiteľa Olympiády podnikový hospodár, ktorú v školskom roku 2022/2023 organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach pre žiakov maturitných ročníkov.
Vizážistky maturovali V školskom salóne Visage4YOU sa včera konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v odbore kaderník - vizážista. Skúška pred maturitnou komisiou pozostávala z viacerých častí - pánsky strih, dámsky účes a vizáž nevesty.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31