Duálne vzdelávanie

  

ŠKOLA JE PARTNEROM

Národného projektu

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Kód ITMS: 312011C789

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.siov.sk      www.dualnysystem.sk      www.esf.gov.sk      www.minedu.sk

 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.


Duálne vzdelávanie UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM V DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA kontaktujte zamestnávateľov:


Nestlé

2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín:

Nestlé Slovensko, s.r.o. - žiadosť o duálne vzdelávanie

Kontakt: Eva Višňovská 0908 711 535

e-mail: eva.visnovska@sk.nestle.com alebo dual@sk.nestle.com


    

NAYdm

Deichmann

6442 K obchodný pracovník:

Deichmann www.deichmann-kariera.sk/

DM drogerie markt www.dm-vzdelavanie.sk

NAY a.s. www.nay.sk/dualne-vzdelavanie

 

   

6444 H čašník, servírka a 6445 H kuchár, kuchárka: 

Meridiana Rezort Bojnice

Pizza Bowling KohútDráčik

Reštaurácia DRÁČIK

Pizza Bowling Kohút

Meridiana Bojnice rezort

Výber žiakov do

 duálneho systému vzdelávania

vo firme Meridiana sa uskutočňuje v septembri po nástupe do 1. ročníka. 


    

   

Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o duálny systém vzdelávania:

1. vyplniť príslušnú žiadosť o duálne vzdelávanie u zamestnávateľa a odoslať mu ju

2. po obdržaní potvrdenia od zamestnávateľa zaslať kópiu potvrdenia škole (poštou/elektronicky)

Pre viac informácií ohľadom duálneho systému vzdelávania kontaktujte zástupkyňu pre praktické vyučovanie - Ing. Čertíkovú: 0901 918 900, gabriela.certikova@kalina.sk


Dokumenty na stiahnutie

Video

Duálne vzdelávanie (Nestlé Prievidza)

Videoprezentácia odborného výcviku žiakov z odboru pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín študujúcich v duálnom systéme vzdelávania vo firme Nestlé. SÚŤAŽ: PODPOR SVOJ ODBOR

Predstavenie odboru pracovník v potravinárstve

ŠIOV, SPPK, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi, NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o., Prievidza