Prijímacie konanie

Kritériá a podmienky prijímacieho konania pre 2. kolo

Kritériá PS nadstavbové a nadväzné formy 2024/2025

Výsledné listiny uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia 2.kolo a nadstavbového štúdia

Tlačivá k zápisu uchádzačov do 1. ročníka:

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka


Pre žiakov 9. ročníka ZŠ ponúkame na školský rok 2024/2025 nasledovné odbory:

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY (maturita)

6323 K hotelová akadémia - 5 rokov

6425 K kaderník-vizážista - 4 roky

6463 K kozmetik-vizážista - 4 roky

6442 K obchodný pracovník - 4 roky - duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie UČEBNÉ ODBORY (výučný list)

2964 H cukrár - 3 roky

2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín - 3 roky - duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie 

6444 H čašník, servírka - 3 roky - duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie 

6445 H kuchár - 3 roky - duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie 

6456 H kaderník - 3 rokyPRIHLÁŠKU na štúdium je potrebné doručiť najneskôr 20. 3. 2024 (cez EduPage, poštou, osobne). Z ponúkaných odborov našej školy si do prihlášky môžete vybrať maximálne 2 (odbory nevyžadujú overenie špeciálnych schopností - talentovú skúšku).

NÁVOD:

Ako sa môže uchádzač prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Ako pridať prihlášku na ďalší odbor?Prijímacie skúšky do študijných odborov sa uskutočnia v 1. termíne: 2. a 3. mája 2024 (v závislosti od počtu uchádzačov) a v 2. termíne 6. a 7. mája 2024 (v závislosti od počtu uchádzačov). Do učebných odborov budú uchádzači prijímaní bez prijímecej skúšky na základe ich študijných výsledkov a kritérií prijímacieho konania. Všetky informácie ohľadom prijímacieho konania a prijímacích skúšok nájdete v Kritériách a podmienkach pre uchádzačov o študijné a učebné odbory denného štúdia na školský rok 2024/2025.V prípade otázok ohľadom prijímacieho konania volajte na sekretariát školy 046/542 2110, 0902 824 087, 0901 918 902. 


Ppredpokladaný počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka študijnýcha  učebných odborov v prijímacom konaní na šk. rok 2024/2025

P.č.

Kód odboru

Názov odboru

Predpokladaný počet prijímaných uchádzačov

Duálny systém vzdelávania

Dĺžka štúdia

(v rokoch)

Prijímacia skúška

1

6323 K

hotelová akadémia

24

nie

5

SJL, CUJ

2

6442 K

obchodný pracovník

11

áno

4

SJL, MAT

3

6425 K

kaderník - vizážista

8

nie

4

SJL, MAT

4

6463 K 

kozmetik - vizážista

12

nie

4

SJL, MAT

5

2964 H

cukrár

14

áno

3

 

6

2980 H

pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín

12

áno

3

 

7

6444 H

čašník, servírka

18

áno

3

 

8

6445 H

kuchár

28

áno

3

 

9

6456 H

kaderník

11

nie

3

 

  


Duálne vzdelávanie UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM V DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA kontaktujte zamestnávateľov:


Nestlé

2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín:

Nestlé Slovensko, s.r.o. - žiadosť o duálne vzdelávanie

Kontakt: Eva Višňovská 0908 711 535

e-mail: eva.visnovska@sk.nestle.com alebo dual@sk.nestle.com


    

NAYdm

Deichmann

6442 K obchodný pracovník:

Deichmann www.deichmann-kariera.sk/

DM drogerie markt www.dm-vzdelavanie.sk

NAY a.s. www.nay.sk/dualne-vzdelavanie

 

   

6444 H čašník, servírka a 6445 H kuchár: Meridiana Rezort BojnicePizza Bowling KohútDráčik

Reštaurácia DRÁČIK

Pizza Bowling Kohút

Meridiana Bojnice rezort

Výber žiakov do

 duálneho systému vzdelávania

vo firme Meridiana sa uskutočňuje v septembri po nástupe do 1. ročníka. 


    

Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o duálny systém vzdelávania:

1. vyplniť príslušnú žiadosť o duálne vzdelávanie u zamestnávateľa a odoslať mu ju

2. po obdržaní potvrdenia od zamestnávateľa zaslať kópiu potvrdenia škole (poštou/elektronicky)

Pre viac informácií ohľadom duálneho systému vzdelávania kontaktujte zástupkyňu pre praktické vyučovanie - Ing. Čertíkovú: 0901 918 900, gabriela.certikova@kalina.sk


Dokumenty na stiahnutie