Kontakt

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

IČO: 00158577

DIČ: 2021143531

Nie sme platca DPH

Tel. č.: 046/542 2110
info@kalina.skZriaďovateľ školy:
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

Poverená riadením školy

Pernišová

Jana

Mgr.

046/542 4619

0901 918 909

jana.pernisova@kalina.sk

Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

Sudrová

Jana

Ing.

0901 918 913

jana.sudrova@kalina.sk

Šimová

Miroslava

Mgr.

 poverená

0901 918 914

miroslava.simova@kalina.sk

Zástupkyňa pre praktické vyučovanie

Čertíková

Gabriela

Ing.

0901 918 900

gabriela.certikova@kalina.sk

Výchovná poradkyňa

Majtánová

Jana

Mgr.

0903 148 075

jana.majtanova@gmail.com

Sekretárske, administratívne činnosti, web stránka, IT

Dudášová

Ingrid

046/542 2110

0902 824 087

info@kalina.sk

Pavelková

Kristína

Ing.

046/542 2110

0901 918 902

adminkalina@gmail.com

Valuška

Jozef

Ing.

valuska.jozef1991@gmail.com

Technicko-ekonomické činnosti (vedúca TEČ)

Dobrotková

Mariana

Mgr.

0901 918 901

mariana.dobrotkova@kalina.sk

Hospodárske činnosti

Oravcová

Irena

0904 508 758

irena.oravcova@kalina.sk

Radošániová

Ľubica

Ing.

0902 823 195

lubica.radosaniova@kalina.sk

Keméňová

Andrea

0902 823 195

andrea.kemenova@kalina.sk

Účtovné činnosti

Michalíková

Andrea

Ing.

0902 276 074

andrea.michalikova@kalina.sk

Mikušková

Adriána

Bc.

0904 349 511

adriana.mikuskova@kalina.sk

Brnová

Lucia

0904 349 511

lucia.brnova@kalina.sk

Personálne a mzdové činnosti

Šurinová

Miroslava

Mgr.

046/542 0770

0902 491 322

miroslava.surinova@kalina.sk

Pernišová

Lenka

Ing.

046/542 0770

0910 437 136

lenka.pernisova@kalina.sk

Technické činnosti

Valuška

Jozef

0901 918 903

Školská jedáleň

Uhliarová

Miroslava

Mgr.

0904 508 757

kalina.jedalen@gmail.com

Školský internát

Majzlanová

Klaudia

046/542 5060

0902 823 193

internat.kalina@gmail.com

Pracoviská školy:

Cukrárska výrobňa

Rusnáková

Monika

Bc.

0902 824 086

Dom služieb Kalina

Priečková

Jana

Bc.

046/542 2009

0902 823 194

jprieckova@gmail.com

VISAGE 4 YOU

Dražová

Táňa

Mgr.

objednávky:

046/542 6173

0901 918 907

tanadrazova@gmail.com

A klub

Dobrotková

Veronika

Ing.

046/543 0649

0902 829 783

Upratovačky

0901 918 915