Taliansko Florencia :: 2023

Vzdelávanie vo Florencii

V rámci programu Erasmus+ (časť školského vzdelávania) vycestovali 2. apríla 2023 naše dve učiteľky Mgr. Šimová a PaedDr. Krajčovičová do slnečnej Florencie, kde absolvujú dva kurzy - Student centered classroom: Teachers as Promoters of Active Learning (Mgr. Šimová) a Designe the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive Schools (PaedDr. Krajčovičová).
Cieľom kurzov je naučenie sa nových techník na vytváranie pozitívnej atmosféry v triedach, ako aj moderné formy a metódy vyučovania nielen anglického jazyka za pomoci humoru, pozitívnej komunikácie a metód zameraných hlavne na potreby študentov. O svojich skúsenostiach nám porozprávajú po svojom návrate 8.4.2023.

STUDENT CENTERED CLASSROOM

Dňa 23.06.2023 si Mgr. Miroslava Šimová pripravila pre svojich kolegov a triedu I.K  prednášku spojenú s workshopom ako výstup z mobility, ktorej sa zúčastnila vo Florencii, Taliansku.

Mgr. Miroslava  Šimová všetkým prítomným poskytla informácie o svojom absolvovanom kurze - Student Centered Cassroom - Teachers As Promoters of Active Learning. Tento kurz bol zameraný na zvýšenie efektivity učenia sa študentov  nielen cudzích jazykov pomocou nových metód a foriem.
Predstavila nám výučbu pomocou riešenia problémov, formulovania zložitých otázok, diskusii, vysvetľovaniu a brainstormingu počas hodiny.Vysvetlila ako zapájať študentov do kooperatívnych projektových úloh, problémových úloh aj ako podporovať študentov pri učení sa praxou. Takisto ako viesť prípadové vyučovanie a objavné učenie.
Na záver nám študenti predviedli projektové vyučovanie na tému Caravaggio - maliar - rebel.

Workshop - Pozitívne myslenie, pozitívna komunikácia a pozitívna atmosféra na škole

Dňa 12.06.2023 sa v priestoroch učebne č.5 organizoval prednáška spojená s workshopom, ktorý si pre vyučujúcich a pre triedy II.B a III.F pripravila naša kolegyňa PaedDr. Andrejka Krajčovičová.
Tá informovala všetkých prítomných o svojej mobilite, na ktorej sa zúčastnila v rámci projektu Erasmus +. Bola to mobilita vo Florencii s názvom: Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces.
PaedDr. Krajčovičová sa zúčastnila tohto kurzu, aby žiakom aj učiteľom pomohla pri prekonávaní negatívnych emócií, s ktorými všetci zápasíme od čias ukončenia covidu. V našom bežnom živote či už učiteľskom alebo študentskom sa stretávame čoraz viac s negatívnymi emóciami, pocitom vyčerpania a prepracovanosti. Je dôležité naučiť sa s týmito emóciami pracovať a vedieť ich pozitívne pretransformovať na to, aby sme mali radosť z našej práce, z prítomnosti kolegov, spolužiakov aj našich rodín.
Workshop

Cieľom tohto kurzu boli hlavne informácie o tom,  ako si zlepšovať pozitívne myslenie, obmedziť negatívne sebaporovnávanie, precvičiť si vďačnosť, humor a všímavosť voči iným a naučiť sa, aké dôležité je chváliť samých seba.

O všetkých týchto informáciách bola prednáška a následný workshop, na ktorom sme mali možnosť zistiť to, čo je pre nás v živote dôležité a čo máme zo svojich životov vypustiť a netrápiť sa tým, pretože tieto veci aj tak nemôžeme ovplyvniť.
Nakoniec sme si každý sám pre seba mali možnosť nakresliť naše ideálne pracovné prostredie.
V prednáškach a workshopoch budeme pokračovať so žiakmi aj učiteľmi aj budúci školský rok. Naša práca na zlepšovaní pracovného prostredia sa týmto ešte len začala.

Ako zlepšiť atmosféru pri vyučovaní

Dňa 11.10.2023 sa v priestoroch chemickej učebne konal workshop s triedou II.K ako výstup mobility, na ktorej sa naša kolegyňa Mgr. Šimová zúčastnila. Študenti mali možnosť vytvoriť si vlastné školské pravidlá a triedne pravidlá, vytvárali si dotazník očakávaní medzi učiteľom a žiakom aj opačne. 

Takisto si vypĺňali dotazník obľúbenosti a neobľúbenosti jednotlivých predmetov a mali uviesť dôvody, prečo ich daný predmet nebaví, a čo by chceli, aby sa zlepšilo. Toto všetko by malo viesť k lepšej a pozitívnejšej atmosfére a zlepšenia výsledkov vyučovacieho procesu  pri vyučovaní v triede. 

Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31