Duálne vzdelávanie

  

ŠKOLA JE PARTNEROM

Národného projektu

„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Kód ITMS: 312011C789

Dĺžka realizácie: 01.2016 - 10.2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.siov.sk      www.dualnysystem.sk      www.esf.gov.sk      www.minedu.sk

 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.


Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie - zamestnávatelia


UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM DO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6442 K OBCHODNÝ PRACOVNÍK - DUÁLNE VZDELÁVANIE kontaktujte zamestnávateľov:

DM drogerie markt na linku www.dm-vzdelavanie.sk

NAY a.s. na linku www.nayskola.sk

Poprosíme vyplniť a odoslať žiadosť o duálnom vzdelávaní.


Kalendár 2021


Dokumenty na stiahnutie

Video

Duálne vzdelávanie (Nestlé Prievidza)

Videoprezentácia odborného výcviku žiakov z odboru pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín študujúcich v duálnom systéme vzdelávania vo firme Nestlé. SÚŤAŽ: PODPOR SVOJ ODBOR

Duálne vzdelávanie - odbor pracovník v potravinárstve

ŠIOV, SPPK, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi, NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o., Prievidza