2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín

Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka prípravy:

  • 3 roky, ukončená výučným listom

Stupeň vzdelania:

  • stredné odborné vzdelanie

Podmienky prijatia:

  • úspešné absolvovanie ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť
  • úspešné zvládnutie prijímacieho pokračovania

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy:

Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu.
V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, na ovládanie odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v anglickom jazyku.
V časti odborného vzdelávania je vzdelávanie zamerané na oblasť teoretickú a praktickú. Absolvent je pripravený na výkon odborných technických a technologických činností v jednotlivých oblastiach potravinárskeho priemyslu. V oblasti dehydratovaných výrobkov ovláda vlastnosti surovín potrebných na ich výrobu, postupy konzerva?ných metód, prípravu polievok, bujónov, fixov, papyrusových hmôt. V oblasti spracovania mäsa pozná druhy mias, spôsob konzervácie, výrobu mäsových výrobkov. V oblasti pekárstva pozná suroviny na výrobu chleba, pečiva a cukrárskych výrobkov, ovláda balenie výrobkov a ich expedíciu, vie posúdiť chyby výrobkov v jednotlivých oblastiach potravinárskej výroby. Absolvent ovláda základné princípy hygienických predpisov.

Výhody absolventa:

  • Isté zamestnanie v potravinárskej spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.
  • Možnosť pracovného uplatnenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí
  • Získanie benefitov ponúkaných spoločnosťou Nestlé

Krajské štipendium pre odbor pracovník v potravinárstve

Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie bude po schválení komisiou školstva a Zastupiteľstvom TSK poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä výrobných odborov vzdelávania žiadaných v Trenčianskom samosprávnom kraji. Krajské štipendium bude určené pre žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania od školského roka 2022/2023. Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:


- nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,
- nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,
- dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.

Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka:

1. ročník - 50€ mesačne
2. ročník - 40€ mesačne
3. ročník - 30€ mesačne


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Video

Duálne vzdelávanie pohľadom žiakov i absolventov

Zaujal Vás učebný odbor pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín? Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Pozrite si predstavenie tohto odboru z pohľadu žiakov i absolventov. Autor videa: Martin Petic

Duálne vzdelávanie (Nestlé Prievidza)

Videoprezentácia odborného výcviku žiakov z odboru pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín študujúcich v duálnom systéme vzdelávania vo firme Nestlé. SÚŤAŽ: PODPOR SVOJ ODBOR

Predstavenie odboru pracovník v potravinárstve

ŠIOV, SPPK, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi, NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o., Prievidza

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31