Job shadowing v Malmö

<<späť na Erasmus+  |  05.12.2023
Vedenie našej školy - Mgr. Jana Pernišová a Ing. Jana Sudrová - vycestovali 22. 10. 2023 na jobshadowing do švédskeho "mestečka" Malmö. Počas uplynulých dní mali bohatý program, počas ktorého navštívili Borgarskolan-najväčšiu školu v Malmö.
Cieľom tejto návštevy bolo:
  • viesť diskusiu  o švédskom školstve a princípoch jeho fungovania (najmä v oblasti  štúdia hotelierstva, gastronómie a turizmu),
  • zozbierať inšpirácie týkajúce sa PR školy, či jej materiálneho vybavenia,
  • viesť diskusie zamerané na zapojenosť škôl v rámci projektov Erasmus+,
  • získať pohľad na duálny systém vzdelávania a na spôsob kooperácie súkromného a verejného sektoru.