Deň otvorených dverí na Kaline

V stredu boli dvere našej školy otvorené pre širokú verejnosť, ktorú sme vítali v spoločenskej miestnosti s ukážkami prác všetkých našich odborov. Prezentovali sme aj projekt Erasmus+.

Žiaci spolu s pedagógmi predstavili naše odbory: hotelová akadémia, kozmetik - vizážista, kaderník - vizážista, kaderník, obchodný pracovník, pracovník v potravinárstve, čašník, kuchár, cukrár.