Erasmus+

Málaga 2019  

Víťazný príspevok v súťaži organizovanou Erasmus SAAIC "Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí".

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť  

V mesiaci september sa 28 žiakov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v reštauračných zariadeniach v Malage. Jedným z ich výstupov bolo natočenie videí, ktorých cieľom bolo názorne prezentovať žiakom a učiteľom našej školy prácu s rybami a morskými plodmi. Videá majú tiež za cieľ slúžiť ako učebná pomôcka pri výučbe odborných gastronomických predmetov a zjednodušiť tak samotný vyučovací proces. Dúfame, že video splní svoj cieľ a zároveň motivuje našich žiakov a učiteľov k účasti na podobných stážach.

Málaga 2016  

03.10.2016