V šk. roku 2015/2016 otvárame nový učebný experimentálny odbor 2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín v spolupráci s potravinárskou firmou NESTLÉ Slovensko, s.r.o.!

Broskyne

Aj tento rok sa na Kaline oberalo... Počas letných prázdnin sa koná oberačka krásnych šťavnatých broskýň, ktoré vyzerajú, ale aj chutia vynikajúco, vďaka starostlivosti nášho pána riaditeľa a jeho pomocníkov...

Letné prázdniny

Počas letných prázdnin prebiehajú v areáli a budovách našej školy nasledovné stavebné práce:
- rozšírenie rozvodov studničnej vody do WC v školskom internáte...

Partnerstvo medzi školami Prievidza - Hartberg

Projekt Partnerstvo medzi školami Prievidza - Hartberg má na našej škole dlhoročnú tradíciu. V tomto školskom roku sme opäť realizovali návštevy našich hlavných miest, ktoré boli súčasťou aktivity "Žiaci predstavujú svoje...

Hurá prázdniny

"Hurá prázdniny" znelo z úst žiakom keď už mali v rukách vysvedčenia a utekali domov. 29. jún 2015 je dňom kedy tento školský rok naposledy žiakom odzvonilo. 30. júna 2015 sa konala vyhodnocovacia porada a po...

Výlety, ach tie výlety

Koniec školského roka sa nesie v znamení výletov a exkurzií. Žiaci IV. L triedy sa zúčastnili prehliadky pamätihodností Prievidze, navštívili Bojnice a išli po stopách prievidzských kaviarní. Porovnávali interiéry, ponuku a ceny...

Návšteva pani primátorky

Ku koncu školského roka sme boli poctení veľmi milou návštevou.Obed za výborný prospech

K záveru školského roka pozval pán riaditeľ najlepších žiakov našej školy na slávnostný obed do školského závodu. Našim jednotkárkam sme pripravili slávnostnú tabuľu a slávnostné menu.

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Menovanie skúšobných komisií a zoznam žiakov pre komisionálne skúšky v SOŠ OaS, Prievidza
24. – 27. august 2015

Animácie v praxi

Dňa 24. júna 2015 žiaci III. F navštívili Materskú školu na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi, kde pri príležitosti rozlúčky s predškolákmi pripravili animačný program, ktorý pozostával z divadelného predstavenia na tému známej...
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO


Časopis Študent č. 17, jún 2015     NOVÉ ČÍSLO

Rodičovské združenie - študijný kuchár

Dňa 19. júna 2015 sa uskutočnilo rodičovské združenie 1. - 3. ročníka študijného odboru kuchár. Žiaci pod vedením MOV Bc. Supukovej pripravili ukážku jedál - nové trendy v gastronómií, pre rodičov a triednych učiteľov...

Úradné hodiny počas prázdnin


Raut pre ZŠ Dobšinského

Dňa 19. júna 2015 sa konal v KaSS Prievidza raut k 30. výročiu založenia Základnej školy P. Dobšinského. Raut pripravovali MOV so žiakmi z gastro odborov pre 130 hostí. Okrem tradičných a chutných výrobkov studenej...

Prvé rodičovské združenie

V dňoch 17. a 18. júna 2015 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov budúcich žiakov študijných a učebných odborov, ktorí nastupujú na našu školu v školskom roku 2015/2016...

Záverečné skúšky

V dňoch 16. - 24. júna 2015 sa konali na Kaline záverečné skúšky, ktoré pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Žiaci učebných odborov cukrár, kuchár, kaderník, hostinský - hostinská a záhradník mohli ukázať...

JEDÁLNY LÍSTOK


A klub jedálny lístok   JL

ROZVRH HODÍN - štúdium popri zamestnaní

07. 09. - 14. 09. 2015

Výsledné listiny uchádzačov na denné a externé štúdium v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2015/2016


Oznam školskej jedálne - prihlasovanie a odhlasovanie stravy - jún 2015

Oznam školskej jedálne - platný od 1. 9. 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok