JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   05. 09. – 09. 09. 2016
A klub denné menu   06. 09. – 09. 09. 2016
A klub závodné stravovanie   05. 09. – 09. 09. 2016
A klub jedálny lístok   JL

Už sa nám to kráti...

V stredu 24. augusta 2016 bolo na Kaline opäť rušno. Začali pedagogické prípravy na nový školský rok, ale niektorí pracovali už o niečo skôr. A tu je dôkaz :) Do školských lavíc zasadnú naši nedočkaví žiaci...

Voľné pracovné miesto v SOŠ OaS, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Pozícia: Učiteľ odborných ekonomických predmetov - miesto je už obsadené!

Pracovné leto

Počas letných prázdnin sa na Kaline, ako každý rok, maká, buduje, zveľaďuje a skrášľuje celá škola a jej okolie. Ani tento rok nebol výnimkou...


KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Menovanie skúšobných komisií a zoznam žiakov pre komisionálne skúšky v SOŠ OaS, Prievidza
24. – 26. august 2016

Hubový raut bude...

Milí zamestnanci Kaliny, s láskou zbieram a už teraz Vás srdečne pozývam na hubový raut, ktorý sa uskutoční......niekedy koncom októbra :)
S pozdravom Váš pán riaditeľ!

Začiatok letných prázdnin

V rámci odborového zväzu sa naši zamestnanci zúčastnili celodenného výletu v duchu wellness dňa. Prvou zastávkou bola exkurzia v Pivovari Steiger, druhou výlet do okolia Vyhní - Kamenné more. Na poslednej...

Predbežné termíny a miesta konania opravnej EČ a PFIČ:

utorok 6.9.2016 - SJL - SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

streda 7.9.2016 - ANJ - SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza

streda 7.9.2016 - NEJ - Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín


A je tu záver...

Vo štvrtok 30. júna 2016 sme sa rozlúčili so školským rokom 2015/2016, so žiakmi, ktorí sa už nevedeli dočkať tohto dňa a s podaktorými vyučujúcimi, ktorým ďakujeme za odvedenú prácu a za všetko, čo odovzdali...

Záverečné skúšky

V dňoch 17. - 24. júna 2016 sa konali na Kaline záverečné skúšky, ktoré pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Žiaci učebných odborov cukrár, hostinský - hostinská, kaderník a kuchár mohli ukázať...
Časopis Študent č. 19, jún 2016     NOVÉ ČÍSLO

Ďalší šikovný žiak

Určite poznáte niekoľko úspešných športovcov z Kaliny... známych basketbalistov, vodnopólistov, prepáčte na koho som zabudla. V posledných dňoch sa k nim pridal aj Denis Farkaš z I. C odbor kuchár. Denis...

Cestovný ruch vo Vysokých Tatrách

Zavčas rána o 4:30 hod 21. júna 2016 naša trieda I. F - manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, odevný dizajn nasadla do vlaku smer Vysoké Tatry. Po vlakových raňajkách...

Výsledné listiny uchádzačov na denné a externé štúdium v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2016/2017


Klauzúrne skúšky

Dňa 16. júna 2016 sa v rámci odboru odevný dizajn uskutočnili obhajoby záverečných klauzúrnych prác v znamení histórie a folklóru, ktoré predviedli žiačky III. H a I. F triedy. Členmi hodnotiacej komisie boli Mgr. Viera...
Kritériá 2.kola prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017

Študentská konferencia

Na základe poslaných prezentácií a aktivít počas Týždňa finančnej gramotnosti - Global Money Week bola vybrané študentky našej škole na reprezentovanie na celoslovenskú študentskú konferenciu do...
Schválenie projektu Erasmus+ 2016

Krúžková činnosť končí...

V školskom roku 2015/2016 žiaci I. - IV. ročníka študijného odboru kuchár navštevovali krúžok MÚČNIKY A NOVÉ TRENDY V GASTRONÓMII pod vedením MOV Bc. Supukovej. Ponúkame Vám malú ukážku...
Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2016/2017

Testy tretiakov

Dňa 15. júna 2016 si žiaci III. ročníka hotelovej akadémie otestovali svoje vedomosti z odborných predmetov. Vykonali písomnú skúšku, ktorá je súčasťou záverečnej skúšky pre získanie výučného listu...

Prednáška o chorobách

V utorok 14. júna 2016 pripravili zamestnanci RÚVZ Prievidza pod vedením MUDr. Mariana Jakubisa, MPH - vedúceho odboru epidemiológie prednášku pre žiakov I.G a II.L triedy. Venovali sa téme povinného a odporúčaného...
Aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017

Zručnosti A klub

Posledný týždeň na odbornom výcviku si žiaci II.B triedy precvičili tranšírovanie pstruha a ako dezert pripravili flambovaním lievance s horúcou jahodovou omáčkou.

In vino veritas

Vo vestibule školského závodu A klub pripravili žiaci na ukážku tematickú tabuľu s názvom In vino veritas.


OZNAM O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok