GASTRODNI 2016

Koniec apríla už tradične patrí na našej škole GASTRODŇOM, počas ktorých sa zmenili priestory školy na veľkú arénu, kde si zmerali sily všetky učebné a študijné odbory. Po chodbách Vás sprevádzala poézia v gastronómií....

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   02. 05. – 06. 05. 2016
A klub závodné stravovanie   02. 05. – 06. 05. 2016
A klub jedálny lístok   JL

Zručnosti

Žiaci II. L triedy - skupina Mgr. Kataríny Bajánovej, odbor Hotelová akadémia si overovali svoje teoretické vedomosti a zdokonaľovali sa v praktických zručnostiach. Flambovali rôzne druhy mäsa, tranšírovali kurence, lúpali...

Exkurzia Bratislava

Dňa 22. apríla 2016 sa nám čas vstávania posunul o 3 hodiny skôr. Na rozdiel od bežného dňa sa konala exkurzia do Bratislavy. Prichystať sa, zbaliť si potrebné veci a ísť na stanicu. Cesta vlakom bola zábavná v kruhu...

Prievidzská kráľovná

Dňa 22. apríla 2016 v školskom závode A - klub pani SVRČKOVÁ oslávila svoje okrúhle jubileum 100 rokov v kruhu rodiny a za prítomnosti pani primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej, ktorá jej...

Mladý Európan

Dňa 21. apríla 2016 sa traja žiaci z III. L - Timea Žigová, Nikola Rybárová a Adam Píš zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže o Európskej únii "Mladý Európan" pre žiakov druhých a tretích ročníkov stredných...
Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2016/2017

Keď sa spojí umenie s módou...

Výsledkom sú praktické maturitné práce žiačok IV. H triedy študijného odboru odevný dizajn. Dňa 20. apríla 2016 prezentovali svoje záverečné práce maturantky na tému "Odev inšpirovaný umelcom" pred skúšobnou...

Obhajoby II. O

V dňoch 20. - 21. apríla 2016 žiaci triedy II. O odboru spoločné stravovanie absolvovali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, pri ktorej obhajovali svoje podnikateľské plány.

Čo ďalej?

V utorok 19. apríla 2016 pracovníci ÚPSVaR Prievidza poskytli relevantné informácie žiakom končiacich ročníkov na tému "Som absolvent, čo ďalej?" pod vedením pána riaditeľa Ing. Radka Gavliaka.
Výsledky externej časti MS - opravný termín

Krúžok III. C

Žiaci III. C konkrétne Livora Adam, Jalová Terézia, Tomášik Jozef, Majník Šimon, Vinklárik Martin a Žiško Adrián v rámci krúžkovej činnosti realizovanej dňa 18. apríla 2016 vytvárali vystavené jedlo podľa vlastných predstáv...

Deň narcisov

Aj tento rok sa naše žiačky zapojili do realizácie zbierky Ligy proti rakovine známej aj ako Deň narcisov. Dňa 15. apríla 2016 sa žiačkam z tried I.J, II.J a III.J podarilo vyzbierať 533,66 €.

Agrokomplex Nitra

Dňa 15. apríla 2016 boli žiaci III. A triedy (cukrári) na exkurzii v Nitre na Agrokomplexe, kde bola medzinárodná výstava pre záhradkárov GARDENIA, medzinárodná výstava bonsajov, suiseki a čaju, ďalej kompletná...

ROZVRH HODÍN - štúdium popri zamestnaní

02. 05. - 16. 05. 2016

Slávnostné tabule

Pri vstupe do školského závodu A-klub neujde našim zákazníkom pohľad na slávnostné nastieranie na rôzne príležitosti.


Oslava životného jubilea

Dňa 15. apríla 2016 sa v školskej jedálni uskutočnila oslava životného jubilea. V tento deň žiaci III. C v školskej kuchyni na prianie zákazníka pripravili široký sortiment slovenských jedál, ktorý bol umocnený...
Výsledná listina uchádzačov do študijného odboru 8298 M odevný dizajn pre školský rok
2016/2017


Kritériá pre prijímanie uchádzačov do SOŠ obchodu a služieb Prievidza pre šk. rok
2016/2017


Rodičovské združenia v A - klube

V uplynulých týždňoch prebiehali v školskom závode A-klub rodičovské združenia študijných a učebných odborov. Žiaci pre rodičov pripravili rôzne chuťovky, dezerty, flambovali ovocie so zmrzlinou a podávali...

Laboratórne cvičenia

V rámci laboratórnych cvičení si žiaci učebného odboru hostinský, hostinská pripravili košíčky plnené vanilkovým krémom a karamelizovaným ovocím. Študijné odbory pripravovali miešané nealkoholické nápoje a učili sa...

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane!

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane za rok 2015
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Oznam pre žiakov k poberaniu štipendia od II. polroku šk. roku 2015/2016

Hartberg

V dňoch 13. - 15. apríl 2016 učitelia NEJ: Mgr. Majtánová, Mgr. Richter, Mgr. Jurík spolu s Mgr. Pernišovou a Ing. Sudrovou navštívili partnerskú školu: "Hohere Lehranstalt fur Wirtschaft v Hartbergu." Cieľom pracovnej...

Skúšky talentu

Dňa 8. apríla 2016 sa v rámci odboru odevný dizajn uskutočnili prijímacie talentové skúšky. Členmi hodnotiacej komisie boli Mgr. Viera Vatrtová, Mgr. Katarína Ďurišová a Mgr. Petra Bartová. Prijímacích skúšok sa...
Aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 - talentové skúšky

Kvitnúca krása na Kaline

V areáli našej školy sa na viacerých miestach môžete potešiť pohľadom na kvitnúce krásavice na Kaline - naše jablone... :)


Rodičovské združenie

Dňa 6. apríla 2016 sa uskutočnilo stretnutie rodičov všetkých študijných a učebných odborov, ktorí vykonávajú odborný výcvik v ŠJ. Žiaci pripravili slané a sladké občerstvenie obohatené kávou. Účasť rodičov bola...
OZNAM O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

Námornícke prestieranie

Dňa 5. apríla 2016 žiaci II. G pripravovali slávnostnú tabuľu na export whisky do Európy = námorná preprava, námornícke prestieranie v ŠJ pod vedením MOV.

Vôňa jari

Osviežte sa pohľadom na slávnostnú jarnú tabuľu pri príchode do našej školskej jedálne.


...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok