V šk. roku 2015/2016 otvárame nový učebný experimentálny odbor 2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín v spolupráci s potravinárskou firmou NESTLÉ Slovensko, s.r.o.!

Opravné a náhradné termíny MS 2015


JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   02. 09. – 04. 09. 2015
A klub jedálny lístok   JL

Súťaž v aranžovaní

Naše žiačky budúcej III. A, kaderníčky, nelenili a aj počas prázdnin sa spolu s Ing. Krejčovou a Mgr. Gamanovou zapojili do 37. ročníka celoslovenskej amatérskej súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov. Súťažnou témou bol...
Oznam školskej jedálne - čipová karta - platný od 1. 9. 2015

Letné prázdniny

Počas letných prázdnin prebiehajú v areáli a budovách našej školy nasledovné stavebné práce:
- rozšírenie rozvodov studničnej vody do WC v školskom internáte...

Broskyne

Aj tento rok sa na Kaline oberalo... Počas letných prázdnin sa koná oberačka krásnych šťavnatých broskýň, ktoré vyzerajú, ale aj chutia vynikajúco, vďaka starostlivosti nášho pána riaditeľa a jeho pomocníkov...

Partnerstvo medzi školami Prievidza - Hartberg

Projekt Partnerstvo medzi školami Prievidza - Hartberg má na našej škole dlhoročnú tradíciu. V tomto školskom roku sme opäť realizovali návštevy našich hlavných miest, ktoré boli súčasťou aktivity "Žiaci predstavujú svoje...

Hurá prázdniny

"Hurá prázdniny" znelo z úst žiakom keď už mali v rukách vysvedčenia a utekali domov. 29. jún 2015 je dňom kedy tento školský rok naposledy žiakom odzvonilo. 30. júna 2015 sa konala vyhodnocovacia porada a po...

Výlety, ach tie výlety

Koniec školského roka sa nesie v znamení výletov a exkurzií. Žiaci IV. L triedy sa zúčastnili prehliadky pamätihodností Prievidze, navštívili Bojnice a išli po stopách prievidzských kaviarní. Porovnávali interiéry, ponuku a ceny...

Návšteva pani primátorky

Ku koncu školského roka sme boli poctení veľmi milou návštevou.Obed za výborný prospech

K záveru školského roka pozval pán riaditeľ najlepších žiakov našej školy na slávnostný obed do školského závodu. Našim jednotkárkam sme pripravili slávnostnú tabuľu a slávnostné menu.

Animácie v praxi

Dňa 24. júna 2015 žiaci III. F navštívili Materskú školu na Nábr. Sv. Cyrila v Prievidzi, kde pri príležitosti rozlúčky s predškolákmi pripravili animačný program, ktorý pozostával z divadelného predstavenia na tému známej...
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO


Časopis Študent č. 17, jún 2015     NOVÉ ČÍSLO

Rodičovské združenie - študijný kuchár

Dňa 19. júna 2015 sa uskutočnilo rodičovské združenie 1. - 3. ročníka študijného odboru kuchár. Žiaci pod vedením MOV Bc. Supukovej pripravili ukážku jedál - nové trendy v gastronómií, pre rodičov a triednych učiteľov...

Raut pre ZŠ Dobšinského

Dňa 19. júna 2015 sa konal v KaSS Prievidza raut k 30. výročiu založenia Základnej školy P. Dobšinského. Raut pripravovali MOV so žiakmi z gastro odborov pre 130 hostí. Okrem tradičných a chutných výrobkov studenej...

Prvé rodičovské združenie

V dňoch 17. a 18. júna 2015 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov budúcich žiakov študijných a učebných odborov, ktorí nastupujú na našu školu v školskom roku 2015/2016...

Záverečné skúšky

V dňoch 16. - 24. júna 2015 sa konali na Kaline záverečné skúšky, ktoré pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Žiaci učebných odborov cukrár, kuchár, kaderník, hostinský - hostinská a záhradník mohli ukázať...

ROZVRH HODÍN - štúdium popri zamestnaní

07. 09. - 14. 09. 2015

Výsledné listiny uchádzačov na denné a externé štúdium v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2015/2016


Oznam školskej jedálne - prihlasovanie a odhlasovanie stravy - jún 2015

Oznam školskej jedálne - platný od 1. 9. 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok