POZOR! POZOR! !!!UŽ SA PREZÚVAME!!!

Nové trendy v kuchyni

Žiaci triedy III.C odboru kuchár v spolupráci s MOV Toráčovou a Oboňovou počas krúžkovej činnosti pripravili studenú kuchyňu v poňatí nových trendov.


ROZVRH HODÍN - štúdium popri zamestnaní

23. 11. - 30. 11. 2015
07. 12. - 21. 12. 2015

Stredoškolák

V dňoch 12. a 13. novembra 2015 sa na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne konala výstava STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA. Aj naša škola sa na výstave prezentovala ukážkami praktických a manuálnych...

OZNAM O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Jeseň na gazdovskom dvore

Pri vstupe do školského závodu A klub môžu hostia vidieť tematickú tabuľu, ktorá pripomína jeseň na gazdovskom dvore. Pripravili ju žiaci triedy II.D učebného odboru hostinský, hostinská v spolupráci s MOV Bc. Lajčiakovou...

21. Silná ruka stredoškolákov

Stredná odborná škola obchodu a služieb sa zúčastnila na športovom podujatí s názvom 21. Silná ruka stredoškolákov - súťaž v pretláčaní pravou rukou chlapcov i dievčat pod záštitou ministra školstva Juraja Draxlera. Na...

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   23. 11. – 27. 11. 2015
A klub denné menu   23. 11. – 27. 11. 2015
A klub závodné stravovanie   23. 11. – 27. 11. 2015
A klub jedálny lístok   JL

Kalina interaktívne

Kalina interaktívne - to je názov prezentácie našej školy na základných školách okresu v mesiaci november a december. Už minulý rok sme zaujali deviatakov módnou prehliadkou modelov žiačok študijného odboru odevný...

Hospodársky týždeň

Netradičným spôsobom absolvovali žiaci V.K a V.L triedy hotelovej akadémie odbornú prax. V termíne od 9. do 13. novembra 2015 v rámci tzv. hospodárskeho týždňa žiaci absolvovali odbornú prax formou workshopov...

Vzdelávanie carvingu

Začalo to tým, že Brani Grohling navštívil našu školu a ponúkol nám ďalšie možnosti vzdelávania sa našich žiakov. Ponúknutej príležitosti sme sa hneď chopili a so žiakmi prvého a druhého ročníka sme vycestovali ranným...

Víno kráľovnej Alžbety

Dňa 4. novembra 2015 sa žiaci II.K, II.L, III.K a III.L triedy študijného odboru hotelová akadémia spolu s vyučujúcimi Mgr. Bajánovou, Mgr. Chúpekovou a Ing. Csatayovou zúčastnili odbornej exkurzie v Pivnici Radošina, kde Ing...

Prevencia kriminality

Výchovní poradcovia v spolupráci s Mestskou políciou v Prievidzi pripravili pre našich žiakov prednášku na tému Prevencia kriminality. Prednášajúcim bol koordinátor prevencie MsP kpt. Mgr. Vít Zajac, ktorý nás navštívil 4. a...

Narovinu s Richardom Sulíkom

Aliancia stredoškolákov v spolupráci s našou Žiackou školskou radou pripravili dňa 4. novembra 2015 pre študentov školy besedu s poslancom Európskeho parlamentu - Richardom Sulíkom. Témou stretnutia bola...

ŠTIPENDIÁ pre školský rok 2015/2016


Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok