Slovensko chutí

Vo štvrtok 26. mája sa o rozruch v školskom závode A klub postaral filmový štáb Slovenskej televízie. Točilo sa totiž ďalšie pokračovanie gastronomickej relácie Slovensko chutí. Pani režisérka, produkčná, kameramani...

Starostlivosť o životné prostredie

Aj žiaci triedy I. F študijných odborov MRCR, OaP a ODD prispeli k starostlivosti a ochrane školského prostredia. Pán riaditeľ žiakom názorne ukázal ako ošetrovať ovocné stromy.

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   30. 05. – 03. 06. 2016
A klub denné menu   30. 05. – 03. 06. 2016
A klub závodné stravovanie   30. 05. – 03. 06. 2016
A klub jedálny lístok   JL

Motivačná prednáška

Dňa 24. mája 2016 našu školu navštívil tréner, mentor a motivátor v oblasti ľudského potenciálu a prosperity, Andy Winson. Je autorom knižného bestselleru "Mysli, konaj, zbohatni" a úspešného Česko - Slovenského...

Aj my sme pomáhali

Do Týždňa modrého gombíka (16. - 22. 5. 2016), ktorý organizuje UNICEF (Detský fond OSN), sa v utorok 17. mája 2016 vďaka spolupráci s Informačným centrom mladých v Prievidzi zapojili aj študenti našej...

MATURITA - ÚSTNA ČASŤ - ROZPIS - ZMENA!!!


Rozlúčka maturantov

Blíži sa čas maturít, a preto sme sa 20. mája 2016 symbolicky rozlúčili s našimi maturantmi. V telocvični sa lúčilo sedem maturitných tried, ktoré od 30. mája postupne zasadnú za zelené stoly. Na úvod zaznel slávnostný...

Atletika

Dňa 6. mája 2016 sa na ihrisku Základnej školy Sama Chalupku uskutočnilo okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat stredných škôl. Našim najúspešnejším žiakom bol Leo Szabo z II. K triedy, ktorý obsadil prvé...

Posledný deň OVY

...A je tu záver...Takto vyzeral náš posledný deň na odbornom výcviku v školskej jedálni. Spoločne sme pripravovali anglický rozbif s rôznymi prílohami. A na záver nechýbalo aj spoločné posedenie a nechýbal ani....
Schválenie projektu Erasmus+ 2016

Vyhodnotenie KLOKANA

Matematický klokan je súťaž, ktorá sa rieši v 60-tich krajinách sveta. Na Slovensku sa do nej v tomto školskom roku zapojilo 55 863 riešiteľov. Naši žiaci (24) súťažili v dvoch kategóriách KADET (I.F, I.K) a JUNIOR...

Global money week

Počas celosvetovej iniciatívy - Týždeň finančnej gramotnosti sa žiaci našej školy aktívne zapojili do tvorby prezentácií, ako výsledok programu Poznaj svoje peniaze, ktoré organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Do...

Certifikáty KROS

Každoročne poskytuje firma KROS certifikáty vynikajúcim študentom, ktorí úspešne zvládli na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky ich programy na známku výborný. Tento rok to boli žiaci v programe...
Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2016/2017

MONIN CUP 2016 Junior

Dňa 18. mája 2016 sa uskutočnila prezentácia MONIN nových trendov a aplikácií v barmanstve a v baristike, ktorú prednášali zahraniční hostia (Beverage Inovation Director) Atilla Molnár a Martin Schlamberger...

Zápis

V dňoch 17. a 19. mája 2016 sa konal na Kaline zápis do prvého ročníka. Naši budúci žiaci sa prišli zapísať do študijných odborov hotelová akadémia, obchod a podnikanie, odevný dizajn, kaderník - vizážista a...
Oznam pre žiakov k poberaniu štipendia od II. polroku šk. roku 2015/2016

PČOZMS obchod a podnikanie

Dňa 12. mája 2016 sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v odbore obchod a podnikanie. Žiaci zo IV. H riešili súvislý príklad v púodvojnovom účtovníctve v programe Omega a mzdy v...

Mesiac lásky

Máme tu už piaty mesiac tohto roku, ktorému sa hovorí aj mesiac lásky. K tejto téme žiaci prvého ročníka učebného odboru hostinský, hostinská s MOV Bc. Miriam Lajčiakovou pripravili slávnostnú tabuľu, ktorá...
Aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017

PČOZMS MRCR

Dňa 11. mája 2016 vykonali svoju praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky aj žiaci IV. F odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, kedy si overili svoje nadobudnuté vedomosti na príklade z účtovníctva.

PČOZMS kozmetička - vizážistka

V dňoch 9. a 10. mája 2016 absolvovali praktickú maturitnú skúšku žiačky z triedy IV. H odboru kozmetička - vizážistka. V prvý deň žiačky obhajovali pred maturitnou komisiou svoje podnikateľské plány a nasledujúci deň...

PČOZMS kaderník - vizážista

Dňa 9. a 10. mája 2016 sa konali maturitné skúšky IV. J triedy odboru kaderník - vizážista v stredisku služieb T. Vansovej v salóne Visage for you. Žiačky preukázali odborné zručnosti svoju kreativitu, tvorivosť ako aj....
OZNAM O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok