V spolupráci s potravinárskou firmou NESTLÉ Slovensko, s.r.o. pripravujeme nový atraktívny učebný odbor pre budúcich deviatakov!

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 9. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. Celkovo sa do školského kola zapojilo 24 študentov. Víťazmi jednotlivých kategórií, ktorí postupujú...

Basketbal dievčat

V pondelok 8. decembra 2014 sa na našej škole konalo obvodné kolo v basketbale dievčat. Naše družstvo – výber dievčat školy – odohralo dva zápasy, z ktorých jeden víťazne a postúpili...

Aeropress Kompetišn Nitra 2014

18. októbra som sa zúčastnil celoslovenskej súťaže v príprave kávy – Slovenský Aeropress Kompetišn. Ide o prípravu filtrovanej kávy cez malý piestový prístroj, ktorý je vo svete veľmi zaužívaný a u nás sa...

Časopis ŠTUDENT

V decembri vyšlo nové číslo školského časopisu Študent. Dočítate sa v ňom množstvo zaujímavého zo života školy... Rozhovory, výsledky súťaží, žiacke príspevky zo stáže v Španielsku, zo stužkovej, vianočný kvíz a mnoho ďalšieho...

Beseda o Kube

Dňa 4. decembra 2014 nám naša triedna profesorka Ing. Vaňová priviedla vzácnu návštevu z Karibiku. Na besedu prišiel v rámci cestovného ruchu – Kubánec Alex Sánchez. V zaujímavej a pútavej besede sme sa dozvedeli...

Vianočný svietnik

OV SZZ v Prievidzi 2. decembra 2014 zorganizoval už 30. ročník aranžérskej súťaže Vianočný svietnik. Hlavnou podmienkou bolo využitie len prírodného materiálu. Našich súťažiacich pripravili Mgr. Gamanová a Ing. Krejčová...

Olympiáda v španielskom jazyku

Dňa 3. decembra 2014 sa konalo školské kolo olympiády v španielskom jazyku v kategórii B a kategórii C. Zámerom súťaže bolo nielen vybrať žiaka, ktorému by znalosť španielskeho jazyka umožnila reprezentovať školu...

Dostali europasy za stáž v Málage

Bez pasu nemôžeš cestovať, aspoň nie za hranice. To ale neplatí o našich dvadsiatich študentoch hotelovej akadémie IV.L, ktorí absolvovali project Erasmus+. Navyše dostali pasy so zvláštnym názvom – europasy...

Umenie regiónu

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi organizovalo 26. novembra prezentáciu ľudového umenia nášho regiónu. Pre návštevníkov a najmä deti zo základných škôl boli okrem vystavených výrobkov pripravené...

Burza stredných škôl

Podujatie očakávané najmä žiakmi základných škôl a ich rodičmi – Burza stredných škôl – sa tento rok, 28. novembra 2014, konalo na pôde našej školy. Predstavilo sa tu desať stredných škôl okresu...
...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok