V šk. roku 2015/2016 otvárame nový učebný experimentálny odbor 2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín v spolupráci s potravinárskou firmou NESTLÉ Slovensko, s.r.o.!

Matematický klokan 2015

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej vyhlasovateľom je asociácia KANGOUROU SANS FRONTIÉRES (Klokan bez hraníc) so sídlom v Paríži. Organizátorom...

MATURITA - ÚSTNA ČASŤ - ROZPIS - !!!ZMENA!!!


Zápis pokračuje...

Dňa 20. mája 2015 sa na "Kaline" uskutočnil zápis do študijných odborov. Naši budúci žiaci sa po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok prišli zapísať do týchto študijných odborov: hotelová akadémia, obchod a...

Raut pre ZŠ

Dňa 15. mája 2015 žiaci našej školy zabezpečovali v priestoroch Domu kultúry Prievidza gastronomické služby pri príležitosti 85. výročia založenia Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi. Pohostenie pre pedagógov...

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   18. 05. – 22. 05. 2015
                            25. 05. – 29. 05. 2015
A klub denné menu   18. 05. – 22. 05. 2015
                                  25. 05. – 29. 05. 2015
A klub závodné stravovanie   18. 05. – 22. 05. 2015
                                               25. 05. – 29. 05. 2015
A klub jedálny lístok   JL

Rozlúčka maturantov

Dňa 15. mája 2015 sa v telocvični uskutočnila slávnostná rozlúčka maturantov so školou. Lúčili sa žiaci všetkých 8 maturitných tried. Po úvodnom príhovore Miroslavy Zeleníkovej z V. K a peknej piesni...

Školenie s "Aibrush"

Dňa 13. mája 2015 žiačky 3.H triedy odboru kozmetička - vizážista, absolvovali školenie prístrojom Aibrush, zameraného na korekciu tváre líčením, líčenie a taktiež krytie tetovania. Počas tohoto školenia sa...

Poznaj svoje peniaze

Už štvrtý rok sa žiaci našej školy, hlavne IV. F - manažment regionálneho cestovného ruchu zapája do programu Nadácie pre deti Slovenska s názvom POZNAJ SVOJE PENIAZE. Žiaci vytvárali prezentácie, robili testy...

Certifikáty KROS

Účtovnícka firma KROS Žilina každoročne poskytuje certifikáty vynikajúcim študentom, ktorí úspešne zvládli na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky ich programy na známku výborný. Tento rok to boli...

Prijímacie skúšky 2015

V dňoch 11. a 14. mája 2015 prebiehali na našej škole prijímacie skúšky do študijných odborov: hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, pracovník marketingu...

VÝSLEDNÉ LISTINY UCHÁDZAČOV


MATURITA - ÚSTNA ČASŤ - ROZPIS - !!!ZMENA!!!


Návšteva partnerskej školy v Poreči

Na základe podpísanej medzinárodnej dohody o spolupráci medzi školami sa zástupcovia školy a mesta Prievidza zúčastnili pracovnej cesty v Strednej škole Mate Balote v Poreči v Chorvátsku v dňoch 7.- 10. mája 2015...

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO


Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2015/2016

Volejbal 2015

Dňa 7. mája 2015 sa na "Kaline" konali Majstrovstvá školy vo volejbale dievčat a chlapcov. Turnaja sa zúčastnilo 8 tried v zložení: II. G, II. L, III. G, III. K, III. L, IV. F, IV. G a IV. L. Každý tím pozostával z 8 žiakov. 3.miesto...

Zápis do učebných odborov

Dňa 7. mája 2015 sa konal na "Kaline" zápis do učebných odborov.Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Počas prvomájových slnečných dní na našej škole prebiehala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky jednotlivých odborov: manažment regionálneho cestovného ruchu, kaderník - vizážista, obchod...

Máj lásky čas

Aj na našej škole postavili krásny máj zaľúbení mládenci pre zaľúbené dievčatá...


Junior Bartender Challenge

V dňoch 29. - 30. apríla 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnila juniorská súťaž v príprave miešaných nápojov, ktorá pozostávala zo štyroch častí. V prvej časti - Blind Tasting - musel žiak rozpoznať chute a vône...
Výsledky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Exkurzia - Praha a Kutná Hora

V dňoch 29.-30. apríla 2015 sa uskutočnila poznávacia exkurzia do Prahy a Kutnej Hory. Zúčastnili sme sa jej my - študenti manažmentu regionálneho cestovného ruchu (I.F, II.F, III.F, IV.F), ale i obchodu a podnikania (IV.H) a...

GASTRODNI 2015

Gastrodni si rokmi získali nielen tradíciu, povesť, ale aj svojich stálych návštevníkov. Nás však teší, že k nim stále pribúdajú i ďalší, pretože každé Gastrodni sú niečím výnimočné. Presvedčil nás o tom i tohtoročný...

Čestné uznanie

Čestné uznanie za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenia uznania v oblasti neformálneho vzdelávania.Mladý Európan 2015

EUROPE DIRECT Trenčín - vyhlasovateľ a organizátor, poriadal 10. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže "Mladý Európan 2015" z vybraných oblastí EÚ: história, geografia, politika, ekonomika. Našu školu 28. apríla...

OECD PISA 2015

Naša škola sa dňa 29. apríla 2015 zapojila do testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Prebehlo za účasti vybraných žiakov (42) podľa stanovených medzinárodných pravidiel elektronickou formou. Žiaci vyplnili test pozostávajúci z otázok prírodovednej, matematickej, čitateľskej a...

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015
- opravný termín

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 - opravný termín

Výsledná listina uchádzačov do študijného odboru 8298 M odevný dizajn pre školský rok 2015/2016

Výsledná listina uchádzačov do študijného odboru 8298 M odevný dizajn pre školský rok
2015/2016


Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016

Kritériá prijímacieho konania do SOŠ obchodu a služieb Prievidza

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok