V spolupráci s potravinárskou firmou NESTLÉ Slovensko, s.r.o. otvárame nový atraktívny učebný odbor v školskom roku 2015/2016!

MATURITNÉ SKÚŠKY

Opravný termín ústnej časti maturitnej skúšky bude 10. februára 2015. Rozpis nájdete na stránke -

Vianočný večierok

Koniec kalendárneho roka je spravidla podfarbený atmosférou nadchá- dzajúcich vianočných sviatkov. Nielen žiaci, ale aj personál školy – pedagogický aj nepedagogický sa teší na niekoľko dní voľna, oddychu...

Otvorená hodina dejepisu

Školská telocvičňa sa 16. decembra 2014 premenila na historickú sálu a prítomní žiaci mali možnosť prežiť hodinu dejepisu priamo v centre diania. Videli dobové oblečenie, dozvedeli sa zaujímavosti zo života...

Volejbalový turnaj

Posledný deň školského vyučovania v tomto kalendárnom roku sa v školskej telecvični odohrali priateľské zápasy medzi učiteľmi telesnej výchovy a žiakmi. I keď boli výsledky tesné učitelia obhájili minuloročné víťazstvo :)

Mikulášsky darček v podobe imatrikulácií

Žiaci I.G triedy študijného odboru čašník, servírka, kuchár boli dňa 8. decembra 2014 slávnostne imatrikulovaní do gastronomického cechu. Tento akt pre nich pripravili žiaci III.G triedy rovnakého študijného odboru...

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   26. 01. – 30. 01. 2015
A klub denné menu   26. 01. – 30. 01. 2015
A klub závodné stravovanie   26. 01. – 30. 01. 2015

ROZVRH HODÍN ŠPZ

Zverejnený rozvrh hodín ŠPZ na február 03. 02. - 10. 02. 2014
2. február 2015 - polročné prázdniny, 16. - 20. február 2015 - jarné prázdniny

Odborné vzdelávanie vizážistiek

Žiacky III.H odboru kozmetička a vizážistka sa 12. decembra 2014 v rámci odborného vzdelávania zúčastnili školenia s prístrojom BDR zameraným na omladenie pleti. Zo školenia si odniesli nielen nové znalosti, ale aj zručnosti...

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 9. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v troch kategóriách. Celkovo sa do školského kola zapojilo 24 študentov. Víťazmi jednotlivých kategórií, ktorí postupujú...

Aeropress Kompetišn Nitra 2014

18. októbra som sa zúčastnil celoslovenskej súťaže v príprave kávy – Slovenský Aeropress Kompetišn. Ide o prípravu filtrovanej kávy cez malý piestový prístroj, ktorý je vo svete veľmi zaužívaný a u nás sa...

Časopis ŠTUDENT

V decembri vyšlo nové číslo školského časopisu Študent. Dočítate sa v ňom množstvo zaujímavého zo života školy... Rozhovory, výsledky súťaží, žiacke príspevky zo stáže v Španielsku, zo stužkovej, vianočný kvíz a mnoho ďalšieho...
...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok