V spolupráci s potravinárskou firmou NESTLÉ Slovensko, s.r.o. pripravujeme nový atraktívny učebný odbor pre budúcich deviatakov!

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi je silným vzdelávacím centrom pre potreby mesta a regiónu. Jej vznik sa datuje od roku 1919, kedy mala názov Učňovská škola pokračovacia a do dnešného dňa prešla mnohými zmenami, názvami i štruktúrou. Strategickým zámerom školy je vybudovať školu ako silné vzdelávacie centrum pre potreby regionálneho cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a služieb. Dnes ju možno charakterizovať ako jednu z najväčších škôl nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci Slovenska.

Je veľkou školou nielen počtom žiakov – takmer 1300 v 27 študijných a učebných odboroch v troch formách štúdia, ale aj počtom objektov, pracovísk, svojimi cieľmi, ambíciami, úlohami, pestrosťou študentského života i ekonomicko-hospodárskym dianím.


Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Štefana Gamana


Riaditeľ školy PaedDr. Štefan Gaman Vážení návštevníci stránok školy,

vítam vás na oficiálnych webových stránkach Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi. Vaša návšteva na adrese www.kalina.sk je veľmi dobrá príležitosť, ako získať informácie o našej škole, ktorá ponúka finálny produkt stredoškolského štúdia a to je maturitné vysvedčenie alebo výučný list, prípadne ich kombináciu, v dennej forme štúdia, dennej nadstavbovej forme štúdia, v štúdiu popri zamestnaní a v štúdiu jednotlivých predmetov. Sme školou orientovanou na služby, obchodnú manažérsku činnosť, školou voňajúcou gastronómiou a už aj, od 1. septembra 2011, školou voňajúcou mäsom, koňmi, sadmi, kvetinami a záhradnou architektúrou.

Verím, že po "prelistovaní" týchto stránok získate sprostredkovane dostatočné množstvo informácií o škole a že si z našej výukovej ponuky vyberiete. Akýchkoľvek váhajúcich pozývame k bezprostrednej osobnej návšteve. Vaše prípadné otázky, pripomienky, návrhy na riešenia som pripravený okamžite optimalizovať, racionalizovať a so svojim skvelým top-tímom vhodne realizovať.

Škola podniká v ubytovacích službách, gastronomickom exporte, ale i vo veľkoobchode a maloobchode (podrobne v nasledujúcich stránkach).


KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok