Burza stredných škôl

8. októbra 2015 sme boli medzi školami, ktoré si postavili svoj stánok v športovej hale v Prievidzi. Konala sa tam Burza práce a informácií o pracovných príležitostiach a možnostiach štúdia. Zorganizoval ju Úrad...

ROZVRH HODÍN - štúdium popri zamestnaní

19. 10. - 26. 10. 2015

INTERBEAUTY 2015

Dňa 2. októbra 2015 sa žiačky IV.J triedy, pod vedením MOV Bc. Mašlonkovej, Bc. Kovácsovej, Mgr. Dražovej zúčastnili celoslovenskej súťaže žiakov "Interbeauty Trophy 2015" v areáli Incheby v Bratislave. Žiaci súťažili...

Exkurzia Interbeauty

Dňa 2. októbra 2015 sa žiaci a žiačky odborov kaderník, kozmetik a kaderník - vizážista spolu so svojimi vyučujúcimi odborných predmetov Ing. Kaprálovou a Mgr. Ďurinovou zúčastnili veľtrhu kozmetiky Interbeauty v Bratislave, na...

Deň s mládežou

Dňa 2. októbra 2015 sa naša škola zúčastnila na Námestí slobody VI. ročníka podujatia s názvom Deň s mládežou - " Poznaj iných, spoznáš sám seba" . Určené bolo žiakom ZŠ, mládeži a širokej verejnosti. Škola sa v...

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   12. 10. – 16. 10. 2015
A klub denné menu   12. 10. – 16. 10. 2015
A klub závodné stravovanie   12. 10. – 16. 10. 2015
A klub jedálny lístok   JL

Posledný dúšok leta

Leto sa skončilo, tak sme si ho pripomenuli " Dúškom leta" v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.


Exkurzia v RKC

Dňa 25. septembra 2015 sme sa v rámci predmetu Animačné služby zúčastnili so žiakmi V.L a II.F na výstave obrazov Milana Medúza pod názvom Retrospektíva. Žiaci mali možnosť vidieť a oboznámiť sa s umením Op Artu...

Veľký futbal

Dňa 24. septembra 2015 sa naši chlapci zúčastnili obvodného kola vo veľkom futbale v Novákoch, kde odohrali dva zápasy. S Handlovou vyhrali 1:5 a s Novákmi vybojovali bezgólovú remízu, za čo si zaslúžili spolu s...

Prekladateľská súťaž 2015

Predmetová komisia cudzích jazykov v spolupráci s predmetovou komisiou nemeckého jazyka zorganizovala dňa 22. septembra 2015 4. ročník celoškolskej prekladateľskej súťaže pri príležitosti Európskeho dňa cudzích...

Biela pastelka 2015

Verejnú finančnú zbierku pod názvom „Biela pastelka“ organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dňa 25. septembra 2015 sa konal už 14. ročník tejto zbierky, ktorá pomáha nevidiacicm a slabozrakým vrátiť sa...

Cezpoľný beh 2015

Dňa 22. septembra 2015 sa konalo obvodné kolo súťaže v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Z dievčat sa do súťaže zapojili dve žiačky z II. L triedy - Angelika Cagáňová a Soňa Dzurendová, z triedy II. F...

Aj starostu Lipníka sme oženili

Dňa 12. septembra 2015 sme sa zúčastnili svadby starostu z Lipníka pána Ing. Mikušku, kde sme spolu so žiakmi našej školy zabezpečovali okrem iného aj catering. So službami boli spokojní a my sme radi, že sme sa tejto....

Čo je farmárčenie?

Čo je farmárčenie a ako sa podniká vo vidieckom cestovnom ruchu sme sa rozhodli poznať zavčas rána 24. septembra 2015 my, III. F, manažment regionálneho cestovného ruchu a Ing. Mariana Vaňová. Po dlhej ceste...

Svadobná tabuľa v A klube

Slávnostná tabuľa pripravená na tému Svadobné variácie, ktorú pripravila MOV Bc. Lajčiaková so žiakmi I. D triedy.


EXPO ELKO 2015

Dňa 22. septembra 2015 sa zúčastnili triedy V.K a V.L 4. ročníka prezenčnej výstavy EXPO ELKO 2015 - výstavy svetových značiek výpočtovej techniky. Výstava sa skutočnila pred OC Korzo v stánku firmy ELKO computer group...

Slávnostný obed pre veľvyslancov

Dňa 19. septembra 2015 sa na Bojnickom zámku uskutočnilo pod záštitou župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku veľmi významné stretnutie diplomatov pôsobiacich na Slovensku a my, ako škola...

Návšteva z Turecka

Našu školu poctila návštevou pani Cigdem z Ankary s ukážkou tureckej kuchyne, ktorá sa žiakom veľmi páčila. V školskej jedálni nám pri tejto príležitosti MOV so žiakmi nastreli tabuľu v tureckom štýle.

Anglické predstavenie

Vybrané triedy našej školy sa dňa 16. septembra 2015 zúčastnili anglického predstavenie s názvom 39 stupňov. V tejto špionážnej krimikomédií hrajú štyria herci a dej sa odohráva v slovenskom jazyku s prechodmi do...

Svadba snov

Slávnostnú tabuľu na tému Svadba snov pripravovali v školskom závode A klub žiaci II. B triedy pod vedením MOV Bc. Lajčiakovej.


MIMORIADNY TERMÍN ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK - september 2015

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 - opravný termín


Nestlé - DOD

Žiaci a vedenie našej školy sa dňa 5. septembra 2015 zúčastnili Dňa otvorených dverí v našom zmluvnom závode Nestlé. Boli to žiaci I. A triedy, ktorí študujú v novom experimentálnom odbore na našej škole - pracovník...
Výsledky opravného termínu PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry

Opravné a náhradné termíny MS 2015


Otvorenie školského roka 2015/2016

Leto a prázdniny sú už neodvratne za nami. Začala sa škola a my veríme, že ste si všetci oddýchli a do nového školského roku ste načerpali dostatok síl. Dňa 2. septembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského...

ŠTIPENDIÁ pre školský rok 2015/2016


Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok