Málaga 2023 - paella

<<späť na Erasmus+  |  08.9.2023
Naši hoteláci a kuchári už varia tradičnú paellu v Málage v Španielsku

Kurz varenia paelly v Málage, ktorého sa zúčastnili naši žiaci odboru hotelová akadémia a kuchár v rámci projektu Erasmus+.