Prezentácia školy

Deň otvorených dverí na Kaline  

V stredu boli dvere našej školy otvorené pre širokú verejnosť, ktorú sme vítali v spoločenskej miestnosti s ukážkami prác všetkých našich odborov. Prezentovali sme aj projekt Erasmus+.

Deň otvorených dverí 12/2022  

Počas dvoch dní predstavili naši pedagógovia i žiaci učebné i študijné odbory uchádzačom o štúdium. Nechýbali ani praktické ukážky, ktoré si žiaci vyskúšali i na vlastnej koži.

Prezentácia školy  

Predstavenie školy, žiakov, odborov, prevádzok...

Školská jedáleň a kuchyňa SOŠ obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza  

Prezentácia školskej jedálne a kuchyne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza