Deň otvorených dverí 12/2022

Počas dvoch dní predstavili naši pedagógovia i žiaci učebné i študijné odbory uchádzačom o štúdium. Nechýbali ani praktické ukážky, ktoré si žiaci vyskúšali i na vlastnej koži.

7. 12. si mohli záujemcovia o štúdium prehliadnuť priestory nášho školského závodu reštauračných služieb A klub a 9. 12. čakali otvorené dvere v budove školy a v Školskej jedálni, ktorá je zároveň pracoviskom praktického vyučovania žiakov odboru čašník, servirka a kuchár.