Školská jedáleň a kuchyňa SOŠ obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza

Prezentácia školskej jedálne a kuchyne na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza