Angažovaná škola

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

 
V školskom roku 2021/2022 sa uchádzame o ocenenie Angažovaná škola s aktivitami NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ...
V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu Angažované škola s aktivitami pod názvom MOST SPÁJAJÚCI GENERÁCIE.