Zverejňovanie dokumentov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza , sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej  správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, si je vedomá nedodržania štandardov niektorých častí stránky, kde zverejňuje dokumenty, ktoré sú  škole doručené výlučne poštou (zmluvy, dohody...). Sú to dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jej jedinej dostupnej forme ako naskenovaný text.


V súvislosti so zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, Vám oznamujeme, že v súlade s § 5a) ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. je s účinnosťou od 31.3.2022 aj pre našu organizáciu zavedená povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Zároveň Vám oznamujeme, že v súvislosti s uvedeným už nebudeme na webovom sídle našej školy zverejňovať žiadne zmluvy, ktoré nadobudli platnosť od 31.3.2022, všetky budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv na webovej stránke https://crz.gov.sk

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30