Priamy nájom 1/2022

ZÁMER  A  PODMIENKY

priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2022 v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmet priameho nájmu:       

-          nebytové priestory budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 5408 ako pavilón ´A´, súpisné číslo 189, na parcele číslo 5362/12.

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu. Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 462,50 m2  (231,25 mx 2 podlažia).


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31