Skratky predmetov

SKRATKY PREDMETOV

uvedený zoznam nájdete i na stránke CVTI v časti číselníky

Kód, skratka predmetu Názov predmetu
VP1 1. Voliteľný predmet
PXX 10-dňová súvislá prax
VP2 2. Voliteľný predmet
VP3 3. Voliteľný predmet
VP4 4. Voliteľný predmet
ABS Abeceda slušného správania
AZK Abiotické zložky krajiny
ADS Adaptácia stavieb
ADR Adaptácie a rekonštrukcie stavieb
ADB Adaptácie stavieb
APY Administrácia počítačových systémov
AWS Administration workshop
ADM Administratíva
AKC Administratíva a hospodárska korešpondencia
ADK Administratíva a korešpondencia
AZD Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
ACK Administratíva cestovnej kancelárie
AAO Administratíva podnikateľa
ADA Administratíva predaja
ADP Administratíva predajne
AZS Administratíva prevádzky služieb
ADT Administratíva skladovania
ADZ Administratíva služieb
ADD Administratíva v doprave
ADV Administratíva v službách
AHK Administratívna a hospodárska korešpondencia
AMI Administratívna technika
AKV Administratívne a korešpondenčné cvičenia
ADC Administratívne cvičenia
ADU Administratívne práce v podniku
ACE Administratívne práce v podniku cestovného ruchu
ADX Administratívne práce v praxi
AMP Administratívne praktikum
AER Aerobik
ASP Agenda súkromného podnikateľa
ACC Agrochemická kontrola
AGC Agropodnikateľské činnosti
AGT Agroturistika
AKD Akademická debata
APU Akcie a projekty viazané na plochu
APR Akcie performancie a projekty viazané na priestor
ATB Akčná a performančná tvorba
ATF Ako to funguje?
AAS Akosť a skúšanie
ASD Aktuality spoločenského diania
AGI Aktualizácia geodetických informácií
AKU Akustika
ALG Algoritmy
ALE Algoritmy a programovanie
APO Alternatívne pestovanie rastlín
AAV Alternatívne pohony automobilov
ALP Alternatívne poľnohospodárstvo
ALT Alternatívne záhradníctvo
ALZ Alternatívne zdroje energie
ACD Alternatívny chov dobytka
ACZ Alternatívny chov zvierat
AND Analógová a digitálna technika
AIT Analógová a digitálna technológia
AGM Analytická geometria
ACH Analytická chémia
ANA Analytická chémia pre mliekárenskú výrobu
ALC Analytická chémia pre spracovanie múky
AAL Analytická chémia pre výrobu piva a sladu
ANP Analýza potravín
ANT Anatómia
ANF Anatómia a fyziológia
AFH Anatómia a fyziológia hlavy
AFZ Anatómia a fyziológia hospodárskych zvierat
AFP Anatómia a fyziológia psov
AFD Anatómia a fyziológia v drobnochove
AYZ Anatómia a fyziológia zvierat
AFN Anatómia, fyziológia a náuka o pohybe
ANE Anestéziológia
AAA Anglická a americká literatúra
AJG Anglická gramatika
CAG Anglická gramatika - cvičenie
AKO Anglická konverzácia
AJC Anglická korešpondencia
ALA Anglická literatúra
AOK Anglická obchodná komunikácia
ACI Anglické čítanie
ARL Anglické reálie
AGJ Anglický a nemecký jazyk
ANJ Anglický jazyk
AJO Anglický jazyk - odborná časť
AJL Anglický jazyk – prekladateľský seminár
AJA Anglický jazyk – reálie a história anglicky hovoriacich krajín
AJS Anglický jazyk – spoločensko-vedný seminár
AJT Anglický jazyk – základy ekonomickej terminológie
AJ1 Anglický jazyk 1
AN2 Anglický jazyk 2
AJ5 Anglický jazyk 5.-6.roč.
AJH Anglický jazyk a hospodárska korešpondencia
AGK Anglický jazyk a konverzácia
ANL Anglický jazyk a literatúra
AJD Anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk v  7. - 9. ročníku
2AJ Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
1AJ Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk
AJU Anglický jazyk hrou
AJR Anglický jazyk pre 3.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov
ANR Anglický jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov
AJQ Anglický jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov
AJK Anglický jazyk pre pokročilých
AJZ Anglický jazyk pre začiatočníkov
ACU Anglický jazyk v cestovnom ruchu
AJE Anglický jazyk v ekonomickej praxi
AEE Anglický jazyk v ekonomike
AXP Anglický jazyk v hospodárskej praxi
AHG Anglický jazyk v hotelierstve a gastronómii
AGO Anglický jazyk v odbore
AJI Anglický jazyk v podnikaní
APX Anglický jazyk v podnikateľskej praxi
AJP Anglický jazyk v praxi
AJV Anglický jazyk v prírodných vedách
ANZ Anglický jazyk, pre 5.-9. ročník ZŠ
ANG Angličtina
AHR Angličtina hrou
ATH Angličtina tvorivo a hravo
AVE Angličtina v ekonomickej praxi
AGA Angličtina v gastronómii
AHO Angličtina v hotelierstve
ANQ Angličtina v kocke
AKH Angličtina v kozmetických službách
AMU Angličtina v marketingu
AJX Angličtina v praxi
ANM Animácia
ACR Animácia v cestovnom ruchu
ACG Animácia v cestovnom ruchu a kongresový cestovný ruch
ANH Animácia v hoteli
ANC Animačná činnosť
AKY Animačné a kongresové služby
ASL Animačné služby
ANI Animoterapia
ATA Animovaná tvorba
ANO Anorganická chémia
ANS Ansáblový spev
AEP Aplikácia ekologických princípov
AFI Aplikácia fyziky
AKL Aplikácia krycích lakov
AMT Aplikácia matematiky
APN Aplikácia podvojného účtovníctva
AIV Aplikácie internetu všetkého
APK Aplikácie počítačových sietí
ABA Aplikačná tvorba
ASU Aplikačné softvérové produkty
ASW Aplikačný software
AAU Aplikovaná automatizácia
ABO Aplikovaná biochémia
APB Aplikovaná biológia
ABE Aplikovaná biológia a ekológia
ADG Aplikovaná deskriptívna geometria
AEC Aplikovaná ekológia
APE Aplikovaná ekonómia
AEK Aplikovaná ekonomika
AEN Aplikovaná elektronika
AET Aplikovaná elektrotechnika
AFY Aplikovaná fyzika
AGE Aplikovaná geografia
APG Aplikovaná geológia
APC Aplikovaná chémia
API Aplikovaná informatika
APQ Aplikovaná informatika - praktikum
SAI Aplikovaná informatika - seminár
AIO Aplikovaná informatika a projektovanie
AKE Aplikovaná krajinná ekológia
APM Aplikovaná matematika
AMS Aplikovaná matematika a štatistika
AME Aplikovaná mechanika
XAP Aplikovaná prax
APS Aplikovaná psychológia
APD Aplikovaná psychológia a diplomatický protokol
APA Aplikovaná psychológia a pedagogika
APT Aplikovaná výpočtová technika
ACB Aplikované cvičenia z biológie
AEV Aplikované ekologické princípy
AFS Aplikované informačné systémy
APH Aplikované pôdohospodárstvo
ATZ Aplikované tovaroznalectvo
ALU Aplikované účtovníctvo
APV Aplikované výtvarné techniky
APJ Aplikovaný dizajn
ASE Aplikovaný seminá z anglického jazyka
NSE Aplikovaný seminár z nemeckého jazyka
ASF Aplikovaný softvér
AYD Aplikovaný softvér v doprave
ARV Aranžérska a viazačská tvorba
ARM Aranžérsky materiál
ARN Aranžovanie
ARP Aranžovanie a propagácia
ARS Aranžovanie a skladba
AUA Architektonická a urbanistická kompozícia
ART Architektonická tvorba
ACV Architektonické cvičenia
ACW Architektonické cvičenie
ARD Architektonický dizajn
ARC Architektúra
AID Architektúra a interiérový dizajn
AIE Architektúra interiérov a exteriérov
ATT Arteterapia
ASA Asanácia
XAS Asistencia v stomatológii - praktické cvičenia
AZB Asistencia v zubnej ambulancii
ASS Assembly
ASY Astrofyzika
AST Astronómia
APP Astronomické prístroje a pozorovacie prístroje
ATS Ateistická výchova
ATR Ateliér audiovizuálnej tvorby
AUI Ateliér umeleckej produkcie
AVG Ateliér virtuálnej grafiky
ATY Ateliéry
ATL Atletika
AVO Audio a video dokumenty
AVT Audio a videotechnika
AMK Audiovízia a mediálna komunikácia
AVN Audiovizuálna technika
ATD Audiovizuálna technika a dokumenty
ATV Audiovizuálna tvorba
ADI Audit
AUD Auditorské spoločnosti
AUK Augumentatívna komunikácia
AUE Autoelektronika
AEL Autoelektrotechnika
ARE Automatická regulácia
AUR Automatické riadenie
AUS Automatické riadiace systémy
AUT Automatizácia
AUC Automatizácia - cvičenia
AOM Automatizácia a elektronizácia
AAT Automatizácia a meranie
AAR Automatizácia a regulácia
ARA Automatizácia a riadenie
AAP Automatizácia administratívnych prác
AIS Automatizácia informačných systémov
AIP Automatizácia inžinierskych prác
AKA Automatizácia kancelárie
ALD Automatizácia lodných zariadení
AZA Automatizácia obrábacích strojov
APL Automatizácia plynárenskej výroby
APW Automatizácia prípravy výroby
AMR Automatizácia riadenia
ARW Automatizácia riadenia výroby
ASV Automatizácia strojárskej výroby
ASZ Automatizácia strojov a zariadení
ARI Automatizácia systémov riadenia
AMA Automatizácia textilného priemyslu
AVC Automatizácia v cestnej doprave
AVD Automatizácia v doprave
ADE Automatizácia v drevárskom priemysle
AEH Automatizácia v ekonomickom riadení hút
ARH Automatizácia v ekonomike riadenia hutí - vybrané odborné state
ATI Automatizácia v energetike
ATO Automatizácia v hutníctve
AIZ Automatizácia v úpravovniach
AZP Automatizácia zobrazovacích prác
ATC Automatizačná a riadiaca technika
ATE Automatizačná technika
ll Automatizačné cvičenia
ALV Automatizačné laboratórne cvičenia
AKS Automatizované knižničné systémy
ASM Automatizované knižnično-informačné systémy
AUM Automatizované merania
AUZ Automatizované riadenie
ASK Automatizované služby školskej knižnice
ASO Automatizované spracovanie dokumentov
ASI Automatizované spracovanie informácií
ASX Automatizované spracovanie textov
AUY Automatizované systémy
AEM Automatizované systémy merania
ASR Automatizované systémy riadenia
AKP Automatizované systémy riadenia keramického priemyslu
ABT Automobilová technika
AOO Automobilová technika a opravárenstvo
ATN Automobilová technika a technológia
ADO Automobilové diely a príslušenstvo
AUO Automobily
AUP Automobily a príslušenstvo
AMO Automodelárstvo
BBT Bábkarská technológia
BLM Bádateľské laboratórium
BKT Balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia
BDM Bandážnické materiály
BAN Baníctvo
BBP Baníctvo a bezpečnostné práce
BIC Baníctvo a bezpečnostné predpisy
BNI Baníctvo a geológia
BAC Bankové činnosti
BAK Bankovníctvo
BNP Bankovníctvo pre podnikateľov
BNK Banky
BVA Banky v akcii
BNM Banská mechanizácia
BEZ Banské elektrické zariadenia
BME Banské meračstvo
BMG Banské meračstvo a geodézia
BMR Banské meranie
BSK Banské stroje a zariadenia
BSB Basketbal
BAP Basketbal prípravka
BDT Bázy dát
BDN Bedminton
BET Betón
BDO Betónové a drevené konštrukcie
BEK Betónové konštrukcie
BNC Bezpečne na ceste
BHP Bezpečnosť a hygiena práce
BOP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v poľnohospodárskej výrobe
BZE Bezpečnosť a zdravie
BML Bezpečnosť motorových vozidiel
BEP Bezpečnosť práce
BPN Bezpečnosť práce a právne normy
BPO Bezpečnosť práce v organizáciách
BTS Bezpečnosť technických systémov
BCM Bezpečnostná činnosť a manažérstvo bezpečnostných systémov
BFS Bezpečnostné a informačné systémy
BTO Bezpečnostné informačné technológie a ochrana objektov
BPV Bezpečnostné právo
BSP Bezpečnostné systémy v priemysle a doprave
BZM Bezpečnostný manažment
BZZ Bezpečný život
BOY Bežné opravy
BOE Bežné opravy v prevádzke
BTL Biatlon
BIB Bibliografia
BDK Bibliografia a dokumentácia
BAI Bibliografia a informácie
BKV Bibliografia v kníhkupectve a výroba kníh
BLT Biblioterapia
BBL Biobádateľ
BEO Bio-enviro
BEI Bioetika
BOC Biochémia
BPC Biochémia a potravinárska chémia
BIO Biológia
BIN Biológia a anatómia
BIE Biológia a ekológia
BGG Biológia a geológia
BIH Biológia a hygiena
BAM Biológia a mikrobiológia
BPD Biológia a psychológia dieťaťa
BSD Biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa
BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie
BCL Biológia človeka
BDH Biológia dieťaťa a hygiena
BMV Biológia pre maturantov
BAJ Biológia v anglickom jazyku
BIQ Biológia v kocke
BIG Biológia v projektoch
BVM Biológia včely medonosnej
BLO Biologická ochrana rastlín
BKM Biologické kontrolné metódy
BIM Biologické metódy
BPR Biologické praktiká
BIS Biologický seminár
BIL Biology
BZD Biotechnika záhrad
BIT Biotechnológia
BTR Biotechnológia ropy
BIP Biotechnologické procesy
BOD Biotechnológie odpadov
BEN Biotechnológie v energetike
BZK Biotické zložky krajiny
BIA Biznis ateliér
BZV Bižutériová výroba
BLV Bloková výučba
BNS Bloky nepovinnej špecializácie
BOA Bocca
BPE Boj proti obezite
BOT Botanika
BNT Braillova notácia
BRV Branná výchova
BVT Branná výchova s metodikou
BTG Brašnárska a sedlárska technológia
BSS Brašnárska a sedlárske stroje a zariadenia
BSM Brašnárske a sedlárske materiály
BAL Britská a americká literatúra
BAS Britské a americké štúdie
BRU Brúsenie a rytie zlata a drahých kameňov
BAT Brúsenie a tmelenie
BUK Brúsenie kameňa
BKR Brúsenie kremeňa
BRP Brúsiace prostriedky
BLK Bulharská konverzácia
BUL Bulharský jazyk
BJL Bulharský jazyk a literatúra
BFT Burzy a finančné trhy
BUE Business Economy
BSE Bussines English
CDS CAD systémy
C2D CAD systémy v elektrotechnike /Computer Aided Desing - progr.syst.návr./
CCS CAD/CAM systémy
CAN Canisterapia
CDY Cesta do rozpravky
CES Cestná a mestská doprava
CDO Cestná doprava
CDP Cestná doprava a preprava
CKL Cestné a koľajové vozidlá
CEK Cestné komunikácie
CSI Cestné staviteľstvo
CEV Cestné vozidlá
CET Cestopis
CKH Cestovanie s knihou
CTR Cestovatelia regiónmi
CEA Cestovateľský ateliér
CKI Cestovná kancelária
CTO Cestovný ruch
CRD Cestovný ruch a doprava
CPS Cestujeme po svete
CJR Cestujeme storočiami
CIM CIM systémy
CID Cirkevné dejiny
CIO Civilná ochrana
CNC CNC systémy
COD Colná deklarácia
CLA Colná náuka
CEP Colné právo
CLN Colníctvo
CSG Computer Sience  and Programing
CNR Concept art
COI Corporate identity
CUJ Cudzí jazyk
CJA Cudzí jazyk - anglický jazyk
CJK Cudzí jazyk - konverzácia
CJN Cudzí jazyk - nemecký jazyk
NJ1 Cudzí jazyk (1. nepovinný)
PJ1 Cudzí jazyk (1. povinný)
VJ1 Cudzí jazyk (1. voliteľný)
NJ2 Cudzí jazyk (2. nepovinný)
PJ2 Cudzí jazyk (2. povinný)
VJ2 Cudzí jazyk (2. voliteľný)
NJ3 Cudzí jazyk (3. nepovinný)
PJ3 Cudzí jazyk (3. povinný)
VJ3 Cudzí jazyk (3. voliteľný)
CJ1 Cudzí jazyk 1
CJ2 Cudzí jazyk 2
CJ3 Cudzí jazyk 3
CHX Cudzí jazyk v hospodárskej praxi
CJQ Cudzí jazyk v obchodnej praxi
CPX Cudzí jazyk v podnikateľskej praxi
DRJ Cudzie jazyky v odbore
CDK Cudzojazyčná konverzácia
CUK Cudzojazyčná korešpondencia
CJO Cudzojazyčná obchodná komunikácia
COB Cudzojazyčná obchodná príprava
CUS Cudzojazyčná stenografia
CKT Cukrárska technológia
CTU Cukrárska technológia a suroviny
CKV Cukrárska výroba
CUU Cukrárske suroviny
CUY Cukrárske výrobky
CKR Cukrárstvo
CNO Cvičenia - netradičné obydlia
CND Cvičenia - podnikanie a poradenstvo
CZL Cvičenia k základom ložiskovej geológie
CSK Cvičenia na školskom pracovisku
CTY Cvičenia techník obsluhy
CCF Cvičenia v cvičnej firme
CNM Cvičenia v nukleárnej medicíne
COL Cvičenia v optických laboratóriach
CWP Cvičenia v prírode
CVR Cvičenia v rádiodiagnostike
CZX Cvičenia v zubnej technike
CFF Cvičenia vo fiktívnej firme
CCI Cvičenia z administratívy
CAK Cvičenia z administratívy a korešpondencie
CVA Cvičenia z algoritmizácie
CAH Cvičenia z analytickej chémie
CAJ Cvičenia z anglického jazyka
CAQ Cvičenia z animačných služieb
CAC Cvičenia z aplikovanej chémie
CJI Cvičenia z aplikovanej informatiky
AMC Cvičenia z aplikovanej matematiky
CZA Cvičenia z architektúry
CAA Cvičenia z architektúry a architektonická tvorba
CAE Cvičenia z autoelektroniky
CCA Cvičenia z automatizácie
CZP Cvičenia z automatizačnej techniky
CBA Cvičenia z bankovníctva
CBQ Cvičenia z bankovníctva a poisťovníctva
CVB Cvičenia z biológie
CBJ Cvičenia z bulharského jazyka
CCY Cvičenia z cestnej dopravy a prepravy
CZC Cvičenia z cestných motorových vozidiel
CCV Cvičenia z cestných vozidiel
CCX Cvičenia z cestovnho ruchu
CCP Cvičenia z colného práva
CCW Cvičenia z časti strojov
CDA Cvičenia z daňovej sústavy
CZD Cvičenia z daňovníctva
CDJ Cvičenia z dejepisu
CDU Cvičenia z dejín kultúry
CDG Cvičenia z deskriptívnej geometrie
CVD Cvičenia z diagnostiky
CDE Cvičenia z digitálnych technológií
DTC Cvičenia z dopravného tovaroznalectva
CDL Cvičenia z dopravnej logistiky
CVO Cvičenia z dopravy
CDC Cvičenia z druhého cudzieho jazyka
CEC Cvičenia z ECDL
CEI Cvičenia z ekonomickej informatiky
CCK Cvičenia z ekonomiky
CED Cvičenia z ekonomiky podnikania
CEB Cvičenia z elektrických meraní
CEE Cvičenia z elektroniky
CEH Cvičenia z elektrotechnických meraní
CEL Cvičenia z elektrotechniky
CZE Cvičenia z estetickej výchovy
CEX Cvičenia z etiky podnikania
CFN Cvičenia z financií
CFM Cvičenia z fotogrametrie
CFR Cvičenia z francúzskeho jazyka
CVF Cvičenia z fyziky
CZG Cvičenia z geodézie
CGG Cvičenia z geografie
CVG Cvičenia z geochémie
CGI Cvičenia z grafických informačných systémov
CGF Cvičenia z hematológie a transfuziológie
CZH Cvičenia z hospodárskej informatiky
HOC Cvičenia z hospodárskych výpočtov
CSH Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky
CCT Cvičenia z hutníctva
CDR Cvičenia z hydraulických mechanizmov
CVC Cvičenia z chémie
CVI Cvičenia z informatiky
CIN Cvičenia z internetu
CKB Cvičenia z klinickej biochémie
CKG Cvičenia z klinickej mikrobiológie
CKD Cvičenia z kontroly a hodnotenia potravín
CKY Cvičenia z kozmetiky
KCV Cvičenia z kozmetiky a vizáže
CLE Cvičenia z liečebnej rehabilitácie
CLG Cvičenia z logistiky
CLD Cvičenia z logistiky v doprave
CMJ Cvičenia z maďarského jazyka
CMU Cvičenia z manažérskych zručností
CMR Cvičenia z marketingu
CMQ Cvičenia z marketingu a propagácie
CVM Cvičenia z matematiky
CMA Cvičenia z matematiky v anglickom jazyku
CML Cvičenia z matematiky v slovenskom jazyku
CMH Cvičenia z mechanizácie
CMY Cvičenia z mechatroniky
CMB Cvičenia z mikrobiológie
CMO Cvičenia z modelovania
CMG Cvičenia z modelovania karamelu a griláže
CMK Cvičenia z modelovania s karamelom
CCM Cvičenia z motorových vozidiel
CNJ Cvičenia z nemeckého jazyka
CNL Cvičenia z nemeckého jazyka a literatúry
CCN Cvičenia z nukleárnej medicíny
COC Cvičenia z občianskej náuky
CCC Cvičenia z obuvníc technológie
CZK Cvičenia z odborného kreslenia
CZO Cvičenia z odborných predmetov
COT Cvičenia z odevnej technológie
COR Cvičenia z ochrany rastlín
CCO Cvičenia z ošetrovateľstva
CPD Cvičenia z počítačových sietí
CPF Cvičenia z počítačových systémov
CQP Cvičenia z podnikania
CPE Cvičenia z podnikovej ekonomiky
CPL Cvičenia z poľnohospodárskych strojov
CPM Cvičenia z polygrafických materiálov
CPW Cvičenia z pozemkového práva
CNS Cvičenia z pozemného staviteľstva
CPN Cvičenia z právnej náuky
CPR Cvičenia z prepravy
CPU Cvičenia z prepravy a údržby vozidiel
CEZ Cvičenia z prepravy a zasielateľstva
CPY Cvičenia z prevádzky a údržby
CVE Cvičenia z prevádzkyschopnosti strojov
CPI Cvičenia z priemyselnej informatiky
CRE Cvičenia z prípravy a realizácie stavieb
CVP Cvičenia z programovania
CPH Cvičenia z ptravinárskej chémie
CCR Cvičenia z rádiodiagnostiky
CRA Cvičenia z rádioterapie
CRM Cvičenia z rómskeho jazyka
RJX Cvičenia z rómskeho jazyka, práca s literárnym textom
CRZ Cvičenia z rusínskeho jazyka
CRU Cvičenia z rusínskeho jazyka a literatúry
CRJ Cvičenia z ruského jazyka
RSI Cvičenia z ruského jazyka a literatúry
CTB Cvičenia z techniky obsluhy
COU Cvičenia z techniky špeciálnej obsluhy
CTC Cvičenia z technológie
CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy
CCJ Cvičenia z technológie prípravy pokrmov
CTW Cvičenia z technológie služieb CR
CTI Cvičenia z technológie stolovania
CTM Cvičenia z tekutinových mechanizmov
CZT Cvičenia z tovaroznalectva
CTS Cvičenia z trhových služieb
CVU Cvičenia z účtovníctva
UJC Cvičenia z ukrajinského jazyka
CUR Cvičenia z ukrajinského jazyka a literatúry
CVQ Cvičenia z veterinárstva
CCE Cvičenia z vizáže
CWF Cvičenia z výpočtovej fyziky
CVT Cvičenia z výpočtovej techniky
CUP Cvičenia zo psychológie
CSJ Cvičenia zo slovenského jazyka
CSL Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
CVS Cvičenia zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom
CSW Cvičenia zo sociálnej komunikácie
CSQ Cvičenia zo spracovania poľnohosodárskych produktov
CSD Cvičenia zo staviteľstva
CWS Cvičenia zo stolovania
CSN Cvičenia zo strojníctva
CSR Cvičenia zo strojopisu
CSZ Cvičenia zo strojov a zariadení
EZC Cvičenia zo španielskeho jazyka
CJJ Cvičenia zo špeciálnej prípravy jedál a jedál medzinárodnej kuchyne
CBT Cvičenia zo zabezpečovacej techniky
CSY Cvičenia zo základov športovej prípravy
CVZ Cvičenia zo zemepisu
CCD Cvičenia zo zlievania
CLR Cvičenie v liečebnej rehabilitácii
CNN Cvičenie v nukleárnej medicíne
COP Cvičenie v optických laboratóriach
CSS Cvičenie z anglického jazyka
CB2 Cvičenie z bankovníctva
BII Cvičenie z biológie
CDN Cvičenie z daňovníctva
CDI Cvičenie z diagnostiky
CDX Cvičenie z dopravy
CEY Cvičenie z estetickej výchovy
CFY Cvičenie z fyziky
CGC Cvičenie z geochémie
CZM Cvičenie z hydraulických mechanizmov
CCH Cvičenie z chémie
CIF Cvičenie z informatiky
KTI Cvičenie z kozmetiky a vizáže
CLI Cvičenie z liečebnej rehabilitácie
MDC Cvičenie z maďarského jazyka
CMM Cvičenie z manažmentu a marketingu
CME Cvičenie z matematiky
CMT Cvičenie z matematiky v slovenskom jazyku
CMV Cvičenie z motorových vozidiel
CZN Cvičenie z nemeckého jazyka
CPG Cvičenie z polygrafických materiálov
PEY Cvičenie z prepravy
CRG Cvičenie z programovania
CTH Cvičenie z technológie
CTQ Cvičenie z technológie a stolovania
CTV Cvičenie z tekutinových mechanizmov
CUC Cvičenie z účtovníctva
CZS Cvičenie zo slovenského jazyka
CVX Cvičenie zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom
CZJ Cvičenie zo strojníctva
CJP Cvičenie zo strojopisu
CZU Cvičenie zo zemepisu
CIC Cvičíme si čítanie
CFI Cvičná (fiktívna) firma
CFA Cvičná firma
CFP Cvičná firma - praktikum
CYK Cyklistika
CYT Cykloturistika
CYI Cyklus intenzívnej logopedickej starostlivosti
VCN Čalúnnická výroba
CAL Čalúnnictvo
COY Čarovný svet hlások
CJE Čarujeme s počítačom
CSO Časomerná elektronika
CAS Časomerné zariadenia
CMN Časový manažment
CMS Časti a mechanizmy strojov
CST Časti strojov
CAT Časti strojov a prístrojov
CEJ Český jazyk
CJL Český jazyk a literatúra
CCB Činnosti v cestovných kanceláriách
CIJ Čínsky jazyk
CIP Čipkárstvo
CAU Číslicová automatizácia
CIS Číslicová technika
CRS Číslicovo riadené obrábacie stroje
CRI Číslicovo riadené stroje
CSC Čisté a špeciálne chemikálie
CTN Čítanie
CDM Čítanie a dramatika
CII Čítanie a interpretácia
CLT Čítanie a literárna výchova
CIL Čítanie a literatúra
CNH Čítanie a písanie hrou
CIH Čítanie hrou
COH Čítanie o Horehroní
CEO Čítanie optaconom
CIR Čítanie s porozumením
CTD Čitateľská dielňa
CDT Čitateľská dielňa a tvorivé písanie
CGT Čitateľská gramotnosť
CGA Čitateľská gramotnosť v anglickom jazyku
CIZ Čitateľské zručnosti
CLH Človek a hodnoty
CKJ Človek a krajina
CAR Človek a príroda
CRK Človek a príroda v kuchyni
CAP Človek a prostredie
CLS Človek a spoločnosť
CSP Človek a svet práce
CZI Človek a životné prostredie
CLO Človek tvorca techniky
CKP Človek v prírode
DJD Ďalší cudzí jazyk
DZJ Ďalší živý jazyk
DZK Ďalší živý jazyk - konverzácia
DAN Dane
DPV Dane pre podnikateľov
DVR Dane v praxi
DAS Daňová sústava
DNV Daňovníctvo
DAA Databázové aplikácie
DSY Databázové systémy
DAT Databázy
DEJ Dejepis
DEE Dejepis hrou
DJZ Dejepis pre 5.-9. roč. ZŠ
DMR Dejepis pre maturantov
DAU Dejepis v anglickom jazyku
DEQ Dejepis v kocke
DJS Dejepisný seminár
DKS Dejiny a kultúra Slovenska
DLA Dejiny a literatúra akordeónu
DLD Dejiny a literatúra drevených dychových nástrojov
DLI Dejiny a literatúra dychových nástrojov
DLT Dejiny a literatúra gitary
DLH Dejiny a literatúra harfy
DHO Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
DLW Dejiny a literatúra huslí a violy
DLK Dejiny a literatúra klavíra
DLB Dejiny a literatúra kontrabasu
DLM Dejiny a literatúra muzikálu
DJA Dejiny a literatúra nástroja
DLO Dejiny a literatúra operety
DLQ Dejiny a literatúra organa
DDN Dejiny a literatúra plechových dychových nástrojov
DLE Dejiny a literatúra spevu
DLV Dejiny a literatúra violončela
DCI Dejiny a repertoár cirkevnej hudby
DTD Dejiny a teória dizajnu
DAM Dejiny Ameriky
DAF Dejiny animovaného filmu
DED Dejiny divadla
DDF Dejiny divadla, filmu a televízie
DDI Dejiny dizajnu
DDT Dejiny dramatickej tvorby
DDB Dejiny dramatickej tvorby s bábkou
DDZ Dejiny džezu
DEI Dejiny európskej civilizácie
DFT Dejiny filmu, televízie a rozhlasu
DJF Dejiny fotografie
DGD Dejiny grafického dizajnu
DHK Dejiny hmotnej kultúry
DEH Dejiny hudby
DKU Dejiny knižnej kultúry
DKO Dejiny kostýmu
DEK Dejiny kultúry
DKM Dejiny kultúry a umenia
DMH Dejiny modernej populárnej hudby
DJI Dejiny náboženstiev a ikonografia
DNI Dejiny náboženstiev a ikonografie
DNA Dejiny náboženstva
DNM Dejiny nášho mesta
DZR Dejiny o živote Rómov
DEO Dejiny odievania
DOT Dejiny osvety a kultúrna politika Slovenska
DZH Dejiny parkov a záhrad
DKT Dejiny písania knihy a tlače
DST Dejiny sklárskej tvorby
DSK Dejiny Slovenska
DET Dejiny slovesnej tvorby
DSS Dejiny Spojených štátov amerických
DSL Dejiny staršej literatúry
DEA Dejiny sveta
DTA Dejiny tanca
DTB Dejiny tanca a baletu
DTR Dejiny tlače, rozhlasu, televízie a filmu
DRR Dejiny umeleckej a remeselnej práce
DUP Dejiny umeleckoremeselnej práce
DRC Dejiny umelecko-remeselnej práce
DEU Dejiny umenia
DUA Dejiny umenia a architektúry
DUR Dejiny umenia a remesla
DYU Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce
DVB Dejiny Veľkej Británie
DEV Dejiny vinohradníctva
DVP Dejiny výroby papiera
DPH Dejiny výroby papiera a praktické historické technológie
DYV Dejiny výšivky
DVK Dejiny výtvarnej kultúry
DVT Dejiny výtvarnej techniky
DZD Dejiny záhradného dizajnu
DJR Deklamácia a javisková reč
DES Dekontaminácia a sterilizácia
DEC Dekoratívne čonnosti
DMG Demografia
DND Dendrológia
DNH Dentálna hygiena
DNP Dentálna príprava
DEM Dentálne materiály
DEP Dentálne prípravky
DRT Dermatológia
DTG Design and Technology
DGG Deskriptívna geografia
DEG Deskriptívna geometria
DEL Detská literatúra
DHD Detské hudobné divadlo
DSI Detský svet v umení
DTT Diagnostická technika
DIA Diagnostické zariadenia
DZE Diagnostické zariadenie
DIN Diagnostika
DIF Diagnostika a informačné systémy
DGO Diagnostika a opravárenstvo
DOA Diagnostika a opravy automobilov
DIG Diagnostika chladiarenských zariadení
DMV Diagnostika motorových vozidiel
DMZ Diagnostika motorových zariadení
DNZ Diagnostika praktických zručností
DZA Diagnostika zariadení
PZD Diaľkový prieskum Zeme
DID Didaktika
DDP Didaktika a teória športovej prípravy
DHH Didaktika hlavného odboru štúdia
DSP Didaktika športu
DIT Didaktika tanca
DTV Didaktika telesnej výchovy
DVD Didaktika výchovy a vzdelávania
DPX Dielenská a prevádzková prax
DIX Dielenská prax
DXH Dielenská prax - hobojisti
DXU Dielenská prax - huslisti, violisti, čelisti, kontrabasisti
DPI Dielenská prax - klaviristi
DPA Dielenská prax - úprava plátkov - klarinetisti
DPF Dielenská prax - úprava strojčekov - fagotisti
DDC Dielenské a prevádzkové cvičenia
DLP Dielenské a prevádzkové cvičenia -plastické rytie
DLC Dielenské a prevádzkové cvičenia -plošné rytie
DPC Dielenské a prevádzkové cvičenia -tepanie a číslovanie
DCV Dielenské cvičenia
DCK Dielenské cvičenia - pletená konfekcia
DCL Dielenské cvičenia - pletenie
DCP Dielenské cvičenia - potlačovanie
DCT Dielenské cvičenia - tkanie
DCO Dielenské cvičenia obuvnícke
CCU Dielenské cvičenia z obuvníctva
DCW Dielenské cvičenie
DCG Dielenské cvičenie galantérie
DCE Dielenské cvičenie obuvnícke
DIE Dielne /kovo/
DIV Dievčenská výchova
DGE Digitálna energetika
DGF Digitálna fotografia
DFM Digitálna fotografia a dizajn masmédií
DIM Digitálne média
DGM Digitálne médiá
DMU Digitálne multimédiá
DGT Digitálne technológie
DTZ Digitálne technológie v zubnej technike
DGR Digitálny marketing
DGS Digitálny svet
DPL Diplomacia
DMO Diplomacia v medzinárodnom obchode
DPT Diplomatický protokol
DIL Diplomový seminár
DIP Dirigentská prax
DIR Dirigovanie
DSZ Dirigovanie speváckeho zboru
DOR Dispečérsko - odbytové riadenie
DOD Dispečérskoodbytové riadenie
DSC Distribučná činnosť
DSM Distribučné systémy
DIZ Dizajn
DDO Dizajn - doplnok
DZM Dizajn a modelovanie
DIO Dizajn interiérov
DUN Dizajn interiéru a navrhovanie
DZN Dizajn nábytku
DZP Dizajn predmetov
DJP Dizajnérska prax
DOB Dobývacie stroje
DSA Dobývacie stroje a mechanizmy
DOL Dobývanie ložísk
DVY Dokončovacia výroba
DOK Dokumentácia
CAD Dokumentácia v CAD
DLU Domáce ľudové tance
DON Domáce náuky
DMP Domáce práce
DPU Domáce práce a údržba domácnosti
DAC Domov a práca
DVU Doplnkové vyučovanie
DOH Doplňovacie hodiny
DZO Doplňovacie hodiny - základných odborných predmetov
DVV Doplňujúca výtvarná výchova
DOP Doprava
DPM Doprava a manipulácia
DAP Doprava a preprava
DRP Dopravná a prepravná prevádzka
DOG Dopravná geografia
DOM Dopravná manipulácia
DPR Dopravná prevádzka
DPZ Dopravná prevádzka železníc
DPS Dopravná sústava
DTE Dopravná telematika
DOV Dopravná výchova
DVA Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
DVO Dopravná výchova a šport
DLY Dopravne a logisticke sluzby
DRK Dopravné a prepravné prostriedky
DPD Dopravné podniky
DPY Dopravné predpisy
DAV Dopravné prostriedky
DOS Dopravné stavby
DSV Dopravné staviteľstvo
DTO Dopravné tovaroznalectvo
DVZ Dopravné zariadenia
DOZ Dopravný zemepis
DRZ Dorozumievacie zručnosti
DSO Dostihový a súťažný poriadok
DTP Dostihový poriadok a prevádzka
DAJ Doučovanie z anglického jazyka
DZF Doučovanie z fyziky
DMA Doučovanie z matematiky
DSJ Doučovanie zo slovenského jazyka
LDW Dráma
DRM Dramatická príprava
DMS Dramatická slovesnosť
DMT Dramatická tvorba
DRA Dramatická výchova
DHP Dramatická výchova a tvorivé písanie
DVM Dramatická výchova s metodikou
DVS Dramatická výchova špecializácia
DRL Dramatika a slovesnosť
DRB Dramatika s bábkou a slovesnosť
DSN Dramaturgia a scenáristika
DSE Dramaturgicko-scénaristický seminár
DRV Drevárska výroba
DKK Drevené a kovové konštrukcie
DKE Drevené konštrukcie
DRS Drevostavby
DPO Drobné podnikanie
DCH Drobnochov
DRO Dromoro – cestička
2KC Druhácky kľúč
DHS Druhotné suroviny
CJD Druhý cudzí jazyk
DTJ Druhý taliansky jazyk
DRG Družicová geodézia
DUO Duo inštrumentálne
DPE Duo spevácke
DLS Duté a lisované sklo
DTS Duté sklo
DBN Dychové a bicie nástroje
DYN Dynamika
JPH Džez a populárna hudba
DZZ Džezová skupina
DZT Džezový tanec
ECD ECDL (European Computer Driving Licence)
ECO Economics
EFM Efektívny manažment
EKB Ekobiológia
EKL Ekológia
ETX Ekológia a textilná výroba
ELS Ekológia lesa
EPW Ekológia poľnohospodárskej výroby
EKH Ekológia v hutníctve
ESB Ekológia v stavebníctve
EVH Ekológia v hutníctve – vybrané odborné state
EVY Ekologická výchova
EKF Ekologické farmárstvo
ESG Ekologické stavby
EVS Ekologické vodné stavby
EZS Ekologické zdravotné stavby
EKN Ekonómia
EKE Ekonómia ekonomika
EKI Ekonomická informatika
ESZ Ekonomická štatistika
ETM Ekonomická teória manažmentu
EPA Ekonomické a právne aspekty podnikania
EAK Ekonomické aplikácie
EKC Ekonomické cvičenia
ECC Ekonomické cvičenia v cestovnom ruchu
ECB Ekonomické cvičenia v odbore
EFI Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme
ECV Ekonomické cvičenia vo vybranej firme
EKK Ekonomické cvičenie
ECF Ekonomické cvičenie v cvičnej firme
EFF Ekonomické cvičenie vo fiktívnej firme
EIF Ekonomické informácie
EPN Ekonomické poradenské služby v cvičnej firme
ECP Ekonomické praktikum
ERZ Ekonomické rozbory
EKV Ekonomické výpočty
ESM Ekonomický a športový manažment
ESW Ekonomický aplikačný software
ESF Ekonomický seminár
EKO Ekonomika
EAL Ekonomika  a logistika
EKA Ekonomika a administratíva
EFH Ekonomika a finančné hospodárenie
EIN Ekonomika a informatika
ERC Ekonomika a marketing cestovného ruchu
EOR Ekonomika a organizácia
EOO Ekonomika a organizácia obchodu
EOP Ekonomika a organizácia práce
EPV Ekonomika a organizácia prevádzky
EOS Ekonomika a organizácia spojov
EAS Ekonomika a organizácia spoločného stravovania
EOC Ekonomika a organizácia zdravotníctva
EPO Ekonomika a podnikanie
EPQ Ekonomika a právo
EPK Ekonomika a prevádzka knižného obchodu
EPE Ekonomika a prevádzka lekárne
ENO Ekonomika a prevádzka optiky
EPJ Ekonomika a prevádzka zubnej techniky
EKR Ekonomika a riadenie
ERL Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
ERR Ekonomika a riadenie miest, obcí a regiónov
EPB Ekonomika a riadenie podnikov
RPA Ekonomika a riadenie podnikov – automatizované riadenie a ekonomika
ERP Ekonomika a riadenie podniku
ERY Ekonomika a riadenie prevádzky
RTX Ekonomika a riadenie textilných podnikov
ESO Ekonomika a svet práce
ESK Ekonomika a štatistika
ETR Ekonomika a technika prevádzky
EKU Ekonomika a účtovníctvo
ECR Ekonomika cestovného ruchu
EKD Ekonomika dopravy
ELY Ekonomika lodnej dopravy
EOU Ekonomika obchodu
EAP Ekonomika obchodu a technika predaja
EOG Ekonomika organizácie
EPD Ekonomika podnikania
EKP Ekonomika podniku
EPR Ekonomika podniku cestovného ruchu
EKQ Ekonomika podniku v praxi
EPY Ekonomika poštovej prevádzky
EPT Ekonomika pôšt a telekomunikácií
ECE Ekonomika práce
ENP Ekonomika prevádzky
ESL Ekonomika služieb
EKS Ekonomika spojov
ESU Ekonomika súkromného podnikania
ETH Ekonomika traťového hospodárstva
EVA Ekonomika v agroturistike
EAN Ekonomika v angličtine
EVE Ekonomika v obchode
EKX Ekonomika v praxi
EZL Ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej službe
EVT Ekonomika vidieckej turistiky
EOB Ekonomika vnútorného obchodu
EVO Ekonomika výrobných odvetví
EZO Ekonomika zahraničného obchodu
EDP Ekonomika, dane, právo
EGR Ekonomika, organizácia a riadenie mestskej dopravy
EAT Ekonomika, organizácia a technika predaja
EPL Ekonomika, podnikanie a služby
EEL Elektrické a elektronické lekárske prístroje
EEP Elektrické a elektronické prístroje
ELR Elektrické merania
ELN Elektrické meranie
ELP Elektrické pohony
ELD Elektrické pohony v doprave
ERB Elektrické rozvody budov
ESJ Elektrické stroje
ESP Elektrické stroje a prístroje
ESA Elektrické stroje pre automatizáciu
EZR Elektrické zariadenia
EZB Elektrické zariadenia baní
EEV Elektrické zariadenia cestných vozidiel
ELX Elektrické zariadenia hnacích vozidiel
EZK Elektrické zariadenia kamiónov
EZM Elektrické zariadenia motorových vozidiel
EZP Elektrické zariadenia na plavidlách
ERI Elektrické zariadenia plavidiel
EBA Elektrické zariadenia v baniach
EZV Elektrické zariadenia vozidiel
EDV Elektrické zariadenia železničných vozidiel
EAV Elektrika cestných vozidiel
EFT Elektro- a fototerapia
ELH Elektroakustická hudba
EKT Elektroenergetické zariadenia
EEN Elektroenergetika
EMV Elektronické a elektrické zariadenia motorových vozidiel
ESY Elektronické a komunikačné systémy
EHN Elektronické hudobné nástroje
ELF Elektronické média
ERE Elektronické merania
EPS Elektronické počítačové systémy
EPU Elektronické publikovanie
ERO Elektronické stroje a prístroje
ELZ Elektronické zariadenia
EZE Elektronické zariadenia v spotrebnej elektronike
ELE Elektronika
EEZ Elektronika a elektronické zariadenia
ELT Elektronika a oznamovacia technika
EON Elektronika hodinových strojov
EJZ Elektronika jadrových zariadení
EMZ Elektronika motorových vozidiel
EPC Elektronika počítačov
ESH Elektronika spotrebnej techniky
ELU Elektronika úžitkovej techniky
ENA Elektropneumatika
ELI Elektropríslušenstvo
EAU Elektropríslušenstvo automobilovej techniky
EMD Elektropríslušenstvo motorových vozidiel
EUT Elektropríslušenstvo úžitkovej techniky
ETS Elektrotechnická spôsobilosť
ELV Elektrotechnická výroba
EIT Elektrotechnické inštalácie
ELC Elektrotechnické kreslenie
EOT Elektrotechnické materiály
ELM Elektrotechnické merania
ELQ Elektro-technické merania
EMM Elektrotechnické merania a meracia technika
EMR Elektrotechnické meranie
EVR Elektrotechnické vyšetrovacie prístroje
EZA Elektrotechnické zariadenia
ELO Elektrotechnické zariadenia v doprave
ELK Elektrotechnika
ELA Elektrotechnika a automatizácia
EAE Elektrotechnika a elektronika
EME Elektrotechnika a mechanizácia
EOM Elektrotechnika a oznamovacia technika
ECH Elektrotechnika chladiarenských zariadení
EKW Elektrotechnika koľajových vozidiel
ELL Elektrotechnika lietadiel
EMW Elektrotechnika motorových vozidiel
EPZ Elektrotechnika v plynárenských zariadeniach
ELG Elektrotechnológia
EMO Elektrozariadenia motorových vozidiel
EEY Embedované systémy
EOH Energetické a odpadové hospodárstvo
ENH Energetické hospodárstvo
EES Energetické služby a poradenstvo
ENE Energetické stroje a zariadenia
ENZ Energetické zdroje
EZZ Energetické zdroje a zariadenia
ENR Energetika
END Energetika v doprave
EGZ Energia na ZS
EHC English hearing comprehension
ENL English Literature
ERW English reading and writing
ECW English reading comprehension and writing
ENW Enviromentológia
ENI Environmentalistika
ENV Environmentálna výchova
EVK Environmentálne praktika
ENT Environmentálne technológie
EPH Epidemiológia a hygiena
ERA Ergonómia
ERG Ergoterapia
ESS Estetická a spoločenská výchova
ETE Estetická a výtvarná výchova
ESV Estetická výchova
EVV Estetická výchova a vizáž
ESE Estetický seminár
EST Estetika
ESC Estetika a spoločenská výchova
EVC Estetika a výtvarná výchova
EDU Estetika dramatického umenia
EOZ Estetika obrazu a zvuku
EOD Estetika odievania
EUA Estetika umenia
EAR Estetika v aranžovaní kvetín
ETN Etická náuka
ETV Etická výchova
EAJ Etická výchova v anglickom jazyku
ETI Etika
EAO Etika a právo
EMP Etika manažérskej práce
EIP Etika podnikania
EPF Etika profesie
ESR Etika sociálnej práce
EVP Etika v podnikaní
EVF Etika vo fyzioterapii
ETA Etiketa
ETC Etiketa a clovek
ETO Etnológia
ETL Etológia
ETK Etológia koní
EOV Etológia psov
ETD Etopédia
EUS Európske štúdia
EVB Evanjelické a. v. náboženstvo
EMT Event manažment
EAA Evidencia a administratíva
EVI Evidencia a štatistika
EVN Evidencia nehnuteľností
EPI Experimenty v prírodovedných predmetoch
EBI Experimenty z biológie
EFY Experimenty z fyziky
EXS Expertné systémy
EXT Exteriérová tvorba
FTX Farbenie textílií
FRS Farebný svet
FAB Farmaceutická botanika
FAC Farmaceutická chémia
FCA Farmaceutická chémia a analýza liečiv
FRP Farmaceutická prevádzka
FRV Farmaceutická výroba
FCV Farmaceutické cvičenia
FGN Farmakognózia
FGF Farmakognózia a fytoterapia
FAR Farmakológia
FAF Farmakológia a fytoterapia
FKR Figurálna kresba
FIV Figurálna tvorba
FIK Figurálne kreslenie
FLM Film
FTL Film a televízia
FAV Film a video
FMC Filmová chémia
FIT Filmová technika
FTR Filmová, televízna a rozhlasová tvorba
FTM Filmové techminimum
FIL Filozofia
FET Filozofia a etika
FYF Filozofia a fyzika
FLO Filozofia a logika
FKZ Filozofia kresťanského života
FPV Finalizácia a predaj výrobkov
FIN Financie
FAI Financie a investície
FAM Financie a mena
FMG Finančná a matematická gramotnosť
FPM Finančná a poistná matematika
FIA Finančná analýza
FIG Finančná gramotnosť
FNI Finančná inteligencia
FMT Finančná matematika
FPL Finančné plánovanie
FIS Finančné služby
FCT Finančné trhy
FIM Finančný manažment
FLB Florbal
FLA Floristika
FOR Folklór v regióne
FOE Fonetika
FJR Fonetika a javisková reč
FON Foniatria
FTG Fotografia
FOF Fotografia a film
FNA Fotografia a názorná agitácia
FTT Fotografická technika
FTV Fotografická tvorba
FOA Fotografický ateliér
FDE Fotografický dizajn
FTO Fotografovanie
FVI Fotografovanie a video
FOT Fotogrametria
FOS Fotogrametrický seminár
FCE Fotochémia
FJG Francúzska gramatika
FKN Francúzska konverzácia
FRK Francúzska korešpondencia
FKJ Francúzska kultúra a jazyk
FLR Francúzska literatúra
FOK Francúzska obchodná komunikácia
FRJ Francúzsky jazyk
FHK Francúzsky jazyk a hospodárska korešpondencia
FJL Francúzsky jazyk a literatúra
FJ2 Francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk
FMJ Francúzsky jazyk ako materinský jazyk
FJN Francúzsky jazyk ako nepovinný predmet
FJP Francúzsky jazyk pre pokročilých
FJZ Francúzsky jazyk pre začiatočníkov
FXP Francúzsky jazyk v hospodárskej praxi
FJO Francúzsky jazyk v odbore
FDX Francúzsky jazyk v podnikateľskej praxi
FPX Francúzsky jazyk v praxi
FRA Francúzština
FGA Francúzština v gastronómii
FHO Francúzština v hotelierstve
FRQ Francúzština v kocke
FVP Funkcie vyšetrovacích prístrojov
FDL Funkčná diagnostika lokomočného systému
FUG Funkčná gramotnosť
FGP Funkčná gramotnosť v prírodovedno-technických predmetoch
FUT Futbal
FUP Futbalová príprava
FYA Fytoterapia
FYQ FYZ IQ
FZT Fyziatria
FZP Fyzická príprava
FYZ Fyzika
FHU Fyzika hrou
FNT Fyzika nízkych tlakov
FYN Fyzika okolo nás
FY6 Fyzika pre 6.-9. roč. ZŠ
FSS Fyzika slnečnej sústavy
FAJ Fyzika v anglickom jazyku
FZQ Fyzika v kocke
FZI Fyzikálna chémia
FOL Fyzikálna olympiáda
FYT Fyzikálna terapia
FZV Fyzikálne cvičenia
FYP Fyzikálne praktiká
FYM Fyzikálne praktikum
FCH Fyzikálno-chemické praktiká
FZC Fyzikálnochemické praktikum
FCS Fyzikálnochemický seminár
FYC Fyzikálno-chemický seminár
FYS Fyzikálny seminár
FYO Fyziológia a estetika odievania
FYG Fyziológia a genetika
FHH Fyziológia a hygiena hlasu
FHA Fyziológia a hygiena hracieho aparátu
FHP Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
FYV Fyziológia výživy
FLV Fyziologická a liečebná výživa
FTE Fyzioterapia
FKC Fyzioterapia - klinické cvičenia
GBC Garbiarska chémia
GTG Garbiarska technológia
GKM Garbiarske a kožušnícke materiály
GBM Garbiarske materiály
GAS Gastronómia
GMJ Gastronómia medzinárodnej kuchyne
GCR Gastronómia v cestovnom ruchu
GVI Gastronómia v podnikaní
GAA Gastronomický ateliér
GCP Gastronomický cestopis
GMN Gastronomický manažment
GSM Gastronomický seminár
GAD Gastronomie Deutsch
GAE Gastronomy English
GRP Genetika a reprodukcia psov
GEB Geobádateľ
GEV Geodetické výpočty
GED Geodézia
GAK Geodézia a kartografia
GTP Geodézia a trh práce
GEK Geoekológia
GFY Geofyzika
GEG Geografia
GHG Geografia a hospodárska geografia
GOR Geografia cestovného ruchu
GCE Geografia cestovného ruchu Európy
GCS Geografia cestovného ruchu Slovenska
GEE Geografia Európy
GMR Geografia miestneho regiónu
GMK Geografia miestnej krajiny
GEM Geografia pre maturantov
GRT Geografia regiónov a turizmus
GEQ Geografia v kocke
GEX Geografia v praxi
GVP Geografia v projektoch
GEC Geografické cvičenia
GIS Geografické informačné systémy
GGP Geografické praktiká
GGR Geography
GZI Geochémia životného prostredia
GIF Geoinformatika
GEO Geológia
GZS Geológia a zakladanie stavieb
GZP Geológia a zemné práce
GLL Geológia ložísk
GVH Geológia všeobecná a historická
GZJ Geologické zaujímavosti Slovenska
GVR Geologický výskum a prieskum
GEA Geometria
GVO Geometrická a vlnová optika
GEP Geometrická optika
GVY Geometrické výpočty
GTE Geotechnika
GOS Geriatrické ošetrovateľstvo
GLV Globálna výchova
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku
GRK Grafická komunikácia
GRI Grafická realizácia v praxi
GFT Grafická tvorba
GUD Grafická úprava dokumentov
GUT Grafická úprava tlačív
GVV Grafická výtvarná výchova
GSY Grafické informačné systémy
GIE Grafické informačné technológie
GRS Grafické systémy
GSN Grafické systémy nábytku
GSA Grafické systémy v autoelektronike
GAT Grafické systémy v automatizačnej technike
GSS Grafické systémy v silnoprúdovej technike
GST Grafické systémy v spotrebnej technike
GSR Grafické systémy v strojníctve
GSU Grafické systémy v úžitkovej technike
GTS Grafické technické systémy
GTI Grafické techniky
GDI Grafický dizajn
GDD Grafický dizajn digitálnych médií
GDM Grafický dizajn digitálných médií
GDK Grafický dizajn knihárskych výrobkov
GDT Grafický dizajn tlačových médií
GSO Grafický softvér v odbore
GRF Grafika
GAM Grafika a multimédiá
GTL Grafika tlačovín
GVK Grafika vizuálnych komunikácií
GMC Grafomotorické cvičenia
GRM Gramatika
GGC Gregoriánsky chorál
GPV Gumárska a plastikárska výroba
GYM Gymnastika
GYN Gynekológia
GYP Gynekológia a pôrodníctvo
GPO Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo
HAD Hádzaná
HAR Harmónia
HAP Harmonizácia ľudovej piesne
HET Hematológia a transfuziológia
HEV Herecká výchova
HVC Herecká výchova - speváci
HVT Herecká výchova - tanečníci
HER Herectvo
HIP Hipoterapia
HIG Histológia
HHI Histológia a histologická technika
HIK Histologická technika
HAM História a my
HAE História a regionálne dejiny
HIA História automobilizmu
HKJ História chovu koní a jazdectva
HIR História regiónu
HUE História umenia
HIO História v obrazoch
HID Historické dokumenty (výtvarné spracovanie)
HKF Historické knižné fondy
HSE Historickoestetický seminár
HES Historicko-estetický seminár
HIM Historický proseminár
HIT Historický tanec
HIS History
HLP Hlasová príprava
HLV Hlasová výchova
HJA Hlavný jazyk anglický alebo nemecký
HJ2 Hlavný jazyk nemecký alebo anglický
HLO Hlavný odbor
HOD Hlavný odbor - dirigovanie
HPC Hlavný odbor - herecká výchova
HOI Hlavný odbor - hra na klavíri
HOH Hlavný odbor - hra na organe
HSK Hlavný odbor - skladba
HOP Hlavný odbor - spev
SBA Hlavný odbor skladba
HOE Hlavný odbor štúdia Herectvo
HQA Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
HQB Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch
HQC Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale
HQF Hlavný odbor štúdia Hra na flaute
HQG Hlavný odbor štúdia Hra na gitare
HQO Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji
HQH Hlavný odbor štúdia Hra na husliach
HQR Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete
HQK Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
HQN Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase
HQL Hlavný odbor štúdia Hra na lesnom rohu
HQP Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune
HQS Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne
HQT Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke
HQU Hlavný odbor štúdia Hra na tube
HQV Hlavný odbor štúdia Hra na viole
HQW Hlavný odbor štúdia Hra na violončele
HQZ Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute
HOM Hlavný odbor štúdia muzikálový spev
HQE Hlavný odbor štúdia Spev
HON Hlavný odbor štúdia Tanec
HPR Hlavný odborný predmet
HPA Hlavný predmet - akordeón
HPB Hlavný predmet - bicie nástroje
HPW Hlavný predmet - fagot
HDF Hlavný predmet - flauta
HPG Hlavný predmet - gitara
HPQ Hlavný predmet - harfa
HPJ Hlavný predmet - hoboj
HPH Hlavný predmet - husle
HPE Hlavný predmet - klarinet
HPI Hlavný predmet - klavír
HPU Hlavný predmet - kontrabas
HPL Hlavný predmet - lesný roh
HPM Hlavný predmet - organ
HUA Hlavný predmet - pozauna
HSA Hlavný predmet - skladba
HSV Hlavný predmet - spev
HTA Hlavný predmet - trúbka
HYV Hlavný predmet - viola
HDV Hlavný predmet - violončelo
HLD Hlbinné dobývanie
HDL Hlbinné dobývanie ložísk
HVR Hlbinné vŕtanie
HDI Hodinové stroje
HVZ Hospodárenie s výrobným zariadením
HDE Hospodárska a dopravná geografia
HPO Hospodárska a sociálna politika
HSG Hospodárska a spojová geografia
HGG Hospodárska a spojovacia geografia
HDM Hospodárska diplomacia
HOU Hospodárska dokumentácia /písomnosti/ a účtovníctvo
HOG Hospodárska geografia
HGS Hospodárska geografia seminár
HIN Hospodárska informatika
HOK Hospodárska korešpondencia
HKS Hospodárska politika štátu
HSS Hospodárska štatistika
HUL Hospodárska úprava lesov
HDP Hospodárske písomnosti
HDA Hospodárske písomnosti a účtovníctvo
HPP Hospodárske právo
HVY Hospodárske výpočty
HVP Hospodárske výpočty a písomnosti
HOS Hospodárske výpočty a štatistika
HDG Hospodársky a dopravný zemepis
HSP Hospodársky a spojový zemepis
HTZ Hospodársky týždeň
HTY Hospodársky týždenník
HOZ Hospodársky zemepis
HOT Hotelierstvo
HAG Hotelierstvo a gastronómia
HOA Hotelová administratíva
HTL Hotelová prevádzka
HZA Hotelové a prevádzkové zariadenia
HRU Hotelové a reštauračné služby v anglickom jazyku
HSZ Hotelové služby
HCR Hotelové služby a cestovný ruch
HGN Hotelovogastronomický manažment
HTG Hotelovo-gastronomický manažment
HGM Hotelový a gastronomický manažment
HMN Hotelový manažment
HSO Hra a spev v orchestri ľudových nástrojov
HST Hra a spev v tanečnom orchestri
HNA Hra na akordeóne
HAL Hra na anglickom rohu
HBU Hra na B trúbke
HBR Hra na barytóne
HNB Hra na basklarinete
HBN Hra na bicích nástrojoch
HCM Hra na cimbale
HNC Hra na čembale
HDN Hra na druhom nástroji
HSB Hra na ES trúbke
HFG Hra na fagote
HFL Hra na flaute
HFU Hra na flautu
HRG Hra na gajdách
HNG Hra na gitare
HNH Hra na harfe
HLG Hra na heligóne
HHB Hra na hoboji
HHN Hra na hudobnom nástroji
HNN Hra na hudobný nástroj
HHU Hra na husliach
HLN Hra na inom ľudovom nástroji
HKY Hra na keyboarde
HKL Hra na klarinete
HNK Hra na klavíri
HKO Hra na klavíri a ostatných nástrojoch
HKB Hra na kontrabase
HN1 Hra na kontrafagote
HKR Hra na krídlovke
HLR Hra na lesnom rohu
HLS Hra na ľudových nástrojoch
HRJ Hra na nástroji
HNO Hra na organe
HRI Hra na organe - improvizácia
HNP Hra na pikole
HPZ Hra na pozaune
HPN Hra na príbuznom nástroji
HPF Hra na priečnej flaute
HNS Hra na saxofóne
HRT Hra na trúbke
HAT Hra na tube
HTB Hra na tube a bicích nástrojoch
HNV Hra na viole
HVI Hra na violončele
HZF Hra na zobcovej flaute
HNU Hra notového zápisu bez prípravy
HLC Hra so slovami a číslami
HVD Hra v džezovej skupine
HLE Hra v ľudovom orchestri
HVO Hra v orchestri
HSU Hra v súbore
HSY Hra v symfonickom orchestri
HDZ Hra v tanečnej alebo džezovej skupine
HTC Hra v tanečnej skupine
HZI Hra v zábavnom orchestri
HKP Hra z klavírnych partov
HZL Hra z listu
HLI Hra z listu a improvizácia
HRL Hra z listu a štúdium klavírnych sprievodov
HLU Hra z listu a štúdium orchestrálnych partov
HRP Hra z partitúr
HPY Hra z partitúr a klávesných výťahov
HPK Hra z partitúr a klavírnych výťahov
HSM Hráme sa s počítačom
HRA Hravá angličtina
HFY Hravá fyzika
HGE Hravá geometria
HGR Hravá gramatika
HRM Hravá matematika
HMK Hravá matematika v školskom klube detí
HSJ Hravá slovenčina
HRB Hravé bádanie
HRC Hravé čítanie
HEP Hravé písanie
HRV Hravé počty
HRD Hrdinovia dejín
HRO Hromadné odstrely
HSC Hry v sociálnej práci
HLA Hudobná a hlasová príprava
HHV Hudobná a hlasová výchova
HAA Hudobná akustika
HUI Hudobná činnosť
HDD Hudobná didaktika
HUN Hudobná náuka
HU1 Hudobná náuka (1. stupeň)
HU2 Hudobná náuka (2. stupeň)
HNR Hudobná náuka pre žiakov s rozšíreným štúdiom
HNM Hudobná náuka, náuka o harmónii
HUR Hudobná réžia
HRY Hudobná rytmika
HTE Hudobná teória
HTS Hudobná teória - skladatelia, dirigenti, organisti
HTH Hudobná teória z hľadiska hudobnej réžie
HVV Hudobná teória, výrazové prostriedky hudby a ich vzťahy
HUV Hudobná výchova
HAS Hudobná výchova a spev
HMV Hudobná výchova pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
HVM Hudobná výchova s metodikou
HVS Hudobná výchova špecializácia
HFA Hudobné formy a analýza skladieb
HNT Hudobné nástroje
HDY Hudobno-dramatická výchova
HPV Hudobnopohybová výchova
HPD Hudobno-pohybová výchova
HUY Hudobno-pohybové hry
HAB Hudobno-teoretická analýza skladieb
HUM Humánna geografia
HTF Humánna trofológia
HTD Hutnícka druhovýroba
HNI Hutnícka druhovýroba kovov
HUC Hutnícka chémia
HUT Hutnícka výroba
HCV Hutnícke cvičenia
HCW Hutnícke cvičenie
HUP Hutnícke pochody
HIC Hutnícke procesy
HUK Hutnícke technológie
HTN Hutnícke tvárnenie kovov
HTK Hutnícke tvarovanie kovov
HTV Hutníctvo
HNZ Hutníctvo neželezných kovov
HZO Hutníctvo železa a ocele
HYR Hydinárstvo
HYM Hydraulické mechanizmy
HYY Hydraulické systémy
HDR Hydraulika
HYL Hydraulika a hydrológia
HLK Hydraulika sústav
HBL Hydrobiológia
HDT Hydroekologické stavby
HGL Hydrogeológia
HYD Hydrochémia
HYH Hydrológia a hydraulika
HMC Hydromechanika
HGA Hygiena
HBB Hygiena a bezpečnosť práce
HBP Hygiena a bezpečnosť pri práci
HBS Hygiena a bezpečnosť služieb v agroturistike
HBT Hygiena a bezpečnosť v turistike
HED Hygiena a ekonomika domácnosti
HYP Hygiena a prevencia
HYS Hygiena a sanitácia
HSD Hygiena a spracovanie odpadových potravín
HYO Hygiena a spracovanie odpadových surovín
HYA Hygiena a starostlivosť o dieťa
HCD Hygiena a technológia chovu v drobnochove
HCH Hygiena a technológia chovu zvierat
HTM Hygiena a technológia mäsa
HML Hygiena a technológia mlieka
HYT Hygiena a technológia potravín
HYX Hygiena a technológia potravín I
HT2 Hygiena a technológia potravín II
HGT Hygiena a toxikológia
HAZ Hygiena a zdravie
HHZ Hygiena chovu hospodárskych zvierat
HCZ Hygiena chovu zvierat
HDS Hygiena odpadových surovín
HPT Hygiena potravín
HPX Hygiena potravín a výživa
HYI Hygiena potravín I
HIE Hygiena potravín II
HGZ Hygiena potravín živočíšneho pôvodu
HYG Hygiena práce
HGI Hygiena práce a prvá pomoc
HTP Hygiena technológie potravín
HTR Hygiena technológie potravín II.
HUD Hygiena ústnej dutiny
HZV Hygiena živočíšnej výroby
HPS Hypertextové systémy
CTA Charakterový tanec
CHT Charitatívna činnosť
CHE Chémia
CVH Chémia - vývoj hmoty
CAI Chémia a analýza liečiv
CAF Chémia a fyzika
CAV Chémia a vývoj hmoty
CAB Chémia a biológia
CAM Chémia a materiál
ZPC Chémia a životné prostredie
CLV Chémia liečiv
CMP Chémia pre 5.-9. roč. ZŠ
CMX Chémia pre maturantov
CHS Chémia stavebných látok
CKE Chémia v kocke
CPQ Chémia v pokusoch
CPO Chémia v požiarnej ochrane
CZV Chémia v živote
CFT Chémia vo floristike a fytoterapii
CIV Chémia vo výžive
HZP Chémia životného prostredia
CLF Chemická analýza liečiv
CHI Chemická informatika
CTE Chemická technika
CTG Chemická technológia
CTZ Chemická technológia a zariadenia
CTK Chemická technológia kože
CTP Chemická technológia polymérov
CTX Chemická technológia textilu
CUV Chemická úprava vody
CHV Chemická výroba
CEW Chemické a ekonomické výpočty
CHC Chemické cvičenia
CHN Chemické informácie
CKM Chemické kontrolné metódy
CLC Chemické laboratórne cvičenia
CL2 Chemické laboratórne cvičenie
CLM Chemické laboratórne metódy
CLP Chemické laboratórne práce
CHU Chemické praktiká
CHQ Chemické praktikum
CEM Chemické procesy
CPZ Chemické procesy a zariadenia
CHR Chemické rozbory
CSU Chemické suroviny
CVL Chemické vlákna
CVY Chemické výpočty
CHB Chemicko-biologické praktiká
CBP Chemickobiologické praktikum
CHY Chemickoekonomické výpočty
CHF Chemicko-ekonomické výpočty
CMI Chemický seminár
CAO Chemizácia a ochrana životného prostredia
CRV Chemizácia rastlinnej výroby
COM Chemometria
CHG Chirurgia
CTL Chirurgia a traumatológia
CTT Chirurgia, traumatológia a ortopédia
CGO Chirurgické ošetrovateľstvo
CAZ Chladenie a zmrazovanie
CHL Chladiace zariadenia
CZR Chladiarenské zariadenia
CHM Chmeliarstvo
CCZ Choroby cudzokrajných zvierat
CHO Choroby hospodárskych zvierat
CRY Choroby rýb
HK1 Chorvátska konverzácia
CHJ Chorvátsky jazyk
COE Chorvátsky jazyk v odbore
CHA Chov akváriových rýb
CUZ Chov cudzokrajných zvierat
CDZ Chov drobných zvierat
CHZ Chov hospodárskych zvierat
CHH Chov hydiny
CHK Chov koní
CKO Chov koní a oviec
CKZ Chov kožušinových zvierat
CVK Chov králikov a kožušinových zvierat
CLZ Chov laboratórnych zvierat
MHZ Chov malých hospodárskych zvierat
CMZ Chov malých zvierat
COV Chov oviec
COK Chov oviec a koní
CPV Chov psov
CRB Chov rýb
CRP Chov rýb v riadenom prostredí
CWM Chov včelích matiek
CVW Chov včiel
CHD Chov vodnej hydiny
CVV Chov vodnej hydiny, technológia chovu
HZT Chov zvierat
CYP Chov, výživa a výcvik psov
CCL Chovateľské cvičenia
CHP Chovateľské práce
CHW Chovateľstvo
ICH Ichtyológia
IPP IKT - práca na projektoch
IKH IKT v hotelierstve
IMP Improvizácia
IHG Improvizácia a hra generálbasu
IHH Individuálna hra na hudobnom nástroji
ILI Individuálna logopedická intervencia
INL Individuálna logopedická starostlivosť
ILG Individuálna logopedická starostlivosť a rečová výchova
IPX Individuálna prax
IPU Individuálna príprava na štúdium
ITY Individuálna tyflopedická starostlivosť
IDH Individuálne diagnosticko-vyučovacie hodiny
ILC Individuálne logopedické cvičenia
ITA Individuálne tyflopedické cvičenia
IPV Informácie v prírodných a technických vedách
ISH Informácie v sociálnych a humanitných vedách
IFC Informáčik
INV Informačná a výpočtová technika
IAN Informačná analýza
INK Informačná komunikácia
IOR Informačná sústava
ISO Informačná sústava organizácií
ISP Informačná sústava podniku
ISD Informačná sústava v doprave
IUC Informačná sústava v účtovníctve
ITH Informačná technológia
IVY Informačná výchova detí a mládeže
IPS Informačné a počítačové systémy
IFO Informačné fondy
IFS Informačné fondy a služby
IKT Informačné komunikačné technológie
ISY Informačné systémy
ISL Informačné systémy a služby
IDS Informačné systémy v daňovníctve
IIS Informačné systémy v peňažníctve
ISR Informačné systémy v riadení
ISS Informačné systémy vo verejnej správe
ITE Informačné technológie
ITC Informačné technológie v cestovnom ruchu
ITD Informačné technológie v doprave
IEO Informačné technológie v E-obchode
IHT Informačné technológie v hotelierstve
ITL Informačné technológie v službách
IZD Informačné zdroje
IKE Informačno-komunikačné technológie
ISU Informačný systém podniku
IMA InforMat
IFV Informatická výchova
IRS Informatické systémy
IZN Informatické zručnosti
INF Informatika
INE Informatika a ekonomika
IPE Informatika a počítačové modelovanie
IAP Informatika a programovanie
IVD Informatika a spracovanie dát
ISJ Informatika a spracovanie údajov
IVT Informatika a výpočtová technika
IMV Informatika pre maturantov
IPD Informatika pre podnikateľov
ICR Informatika v cestovnom ruchu
IER Informatika v ekonomickej praxi
IVG Informatika v gastronómii
IVH Informatika v hoteliérstve
IHI Informatika v hoteliérstve a v gastronómii
INQ Informatika v kocke
IOD Informatika v odbore
IVP Informatika v podnikaní
IPO Informatika v poľnohospodárstve
IVX Informatika v praxi
INP Informatika v prírodovede
IVR Informatika v riadení
IUI Informatika v umení
INZ Informatika v záhradníctve
IVO Informatika vo vinohradníctve a ovocinárstve
IFM Informatívna výchova s multimediálnym zameraním
ITF Infromačný systém firmy
INM Inseminácia
IPK Inseminácia a plemenitba v chove koní
ILS Inseminácia, liahnutie a sexovanie
INA Inštalácia
IVE Inštalácia v priestore
ITR Inštrumentácia
IAS Inštrumentácia a aranžovanie skladieb
IIN Inštrumentálny sprievod
IOP Integrovaná ochrana rastlín a životné prostredie
INT Integrovaná ochrana rastlín a životného prostredia
IEL Inteligentné elektroinštalácie
INH Intensive English
ITI Interaktívna  informatika
ITM Interaktívna matematika
ITK Interiér - konštrukcie
ITT Interiér - typológia
ITV Interiérová tvorba
IMT Intermediálna tvorba
IUP Interná umelecká produkcia
INO Interné ošetrovateľstvo
INN Internet
IEP Internet a el. pošta
IAI Internet a informatika
IVI Internet vecí
IBT Internetová bezpečnosť
IKO Interný koncert
ISM Interný seminár
ISE Interpretačný seminár
ISK Interpretačný seminár - klavír
ISG Interpretačný seminár - organ
INR Intonácia a rytmus
INS Intonácia, rytmus, sluchová analýza
IRO Investičné rozhodovanie
INY iný predmet
ING Inžinierska geológia
IST Inžinierske stavby
JPE Ja a peniaze
JPC Ja a počítač
JSO Ja a svet okolo mňa
JDF Jadrová fyzika
JZA Jadrové zariadenia
KJN Japonská konverzácia
JJA Japonský jazyk
JAP Javisková prax
JAR Javisková reč
JRF Javisková reč a fonetika
JPO Javiskový pohyb
JSV Javy v slohovej výchove
JAZ Jazdectvo
JAK Jazyk a komunikácia
JAN Jazyk anglický
JBU Jazyk bulharský
JCE Jazyk český
JFR Jazyk francúzsky
JCH Jazyk chorvátsky
JZJ Jazyk japonský
JLT Jazyk latinský
JMD Jazyk maďarský
JML Jazyk maďarský a literatúra
JMN Jazyk národnostnej menšiny
JKN Jazyk nemecký
JPL Jazyk poľský
JRM Jazyk rómsky
JRS Jazyk rusínsky
JRU Jazyk ruský
JSY Jazyk slovenský
JES Jazyk španielsky
JTA Jazyk taliansky
JUK Jazyk ukrajinský
JVO Jazyk voliteľný
JKU Jazyková a spoločenskokultúrna výchova
JAS Jazyková a spoločensko-kultúrna výchova
JZK Jazyková komunikácia
JKJ Jazyková konverzácia
JOP Jazyková obchodná príprava
JOA Jazyková obchodná príprava v anglickom jazyku
JON Jazyková obchodná príprava v nemeckom jazyku
JOD Jazyková odborná príprava
JPA Jazyková odborná príprava v ANJ
JPN Jazyková odborná príprava v NEJ
JZP Jazyková príprava
JZT Jazyková tvorivosť
JAV Jazyková výchova
JLP Jazykové a literárne praktikum
JAJ Jazykové javy
JZV Jazykové vyučovanie
JKV Jazykovokomunikačná výchova
JZL Jazykovoliterárne praktikum
JKS Jazykový kurz Sprachdiplom
JZS Jazykový seminár
JSE Jazykový sprievodca
JHR Jazyky hrou
JZH Jazz a populárna hudba
JEU Jednoduché účtovníctvo
JOG Joga
JOU Journalism
JUD Judo
KPP Kádrová a personálna práca
KAI Kaligrafia a ikonografia
KTD Kaligrafia a technika dekorovania
GIT Kaligrafia, ikonografia, techniky dekorovania
KAL Kalkulácia
KLC Kalkulácie
KNC Kalkulácie nákladov a cien
KMT Kamenárska technológia
KAV Kamenárska výroba
SKZ Kamenárske stroje a zariadenia
KME Kameniva
KAM Kameňorez
KMZ Kameňosochárske materiály a zariadenia
KDP Kamiónová doprava a preprava
KAN Kamiónové vozidlá
KTA Kancelárska technika
KAO Kanoistika
KAR Kartografia
KGP Kartografia a polygrafia
KRY Kartografické rysovanie
KAS Kartografický seminár
KTN Kataster nehnuteľností
KAT Katechizmus
KNB Katolícke náboženstvo
KEH Keramická technológia
KVY Keramická výroba
KER Keramické materiály
KES Keramické stroje
KRQ Keramika
KLP Kineziológia a patokineziológia
KIG Kinezioterapia v geriatrii a psychiatrii
KIC Kinezioterapia v chirurgii, traumatológii a ortopédii
KIN Kinezioterapia v neurológii
KIP Kinezioterapia v pediatrii
KIV Kinezioterapia vo vnútornom lekárstve a reumatológii
KIY Kineziterapia v gynekológii a pôrodníctve
KLA Klampiarska technológia
KLK Klampiarske konštrukcie
KLI Klasická animácia
KKA Klasická ručne kreslená animácia
KLT Klasický tanec
KTE Klasifikácia textílií
KLN Klávesové nástroje
KLR Klavír
KLS Klavírny sprievod
KBI Klinická biochémia
KLD Klinická dietológia
KLX Klinická laboratórna prax
KCM Klinická mikrobiológia
KOG Klinická onkológia
KPA Klinická propedeutika
KCC Klinické cvičenie
KLH Klinika chorôb
KLV Klobučnícka výroba
KLM Klobučnícke materiály
KLB Klobučnícke stroje a zariadenia
KIM Knihárske materiály
KNS Knihárske spracovanie
KSE Knihárske stroje a zariadenia
KCE Kníhkupecká evidencia
KNI Knihovníctvo
KVI Knihovníctvo a vedecké informácie
KTF Knižná tvorba - bibliofília
KTP Knižná tvorba - príslušenstvo
KFK Knižné fondy a katalógy
KKY Knižné väzby a knihárske výrobky
KNH Knižnice
KNM Knižničný manažment
KOK Koksárenstvo
KJO Koľajové vozidlá
KSY Kolektívne športy
KOL Koloristika
KAA Koloristika a kolorimetria
KOT Kolorovanie textílií
KSA Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
KOH Komorná hra
KHU Komorná hudba
KMS Komorný spev
KMR Komorný spevácky zbor
KZB Komorný zbor
KMK Kompozícia v odbornom kreslení
KOI Kompozičné metódy
KTH Komunálna technika
KMU Komunikácia
KKT Komunikácia a komunikačná technika
KKJ Komunikácia a konverzácia v anglickom jazyku
KKN Komunikácia a konverzácia v nemeckom jazyku
KKF Komunikácia a konverzácia vo francúzskom jazyku
KIR Komunikácia a rétorika
KMH Komunikácia a sloh
KXP Komunikácia a svet práce
KAH Komunikácia s hosťom v anglickom jazyku
KAZ Komunikácia so zákazníkom
ANK Komunikácia v anglickom jazyku
CKA Komunikácia v anglickom jazyku - cvičenie
KDE Komunikácia v cestnej doprave
VCJ Komunikácia v cudzom jazyku
KDR Komunikácia v diplomatickej praxi
K2J Komunikácia v druhom cudzom jazyku
NJK Komunikácia v nemeckom jazyku
KOA Komunikácia v ošetrovateľstve
KAP Komunikácia v praxi
RJK Komunikácia v ruskom jazyku
KSC Komunikácia v slovenskom jazyku
KSB Komunikácia v španielskom jazyku
MTJ Komunikácia v talianskom jazyku
FJK Komunikácia vo francúzskom jazyku
KFY Komunikácia vo fyzioterapii
KOE Komunikácie
KNV Komunikačná výchova
KED Komunikačné a sieťové technológie v doprave
KSI Komunikačné schopnosti
KIS Komunikačné stratégie
KTO Komunikačné technológie
KMN Komunikačné zručnosti
KBT Komunikačný tréning
KTZ Komunikatívne zručnosti
KSP Koncertná a scénická prax
KOX Koncertná prax
KPV Kondičná príprava
KDC Kondičné cvičenia
KNF Konfekcia
KWS Kongresové a wellnessové služby
KGS Kongresové služby
KGN Kongresové služby a animácia
KSH Kongresové služby v hoteli
EPX Konomická prax
KKC Konštrukcia
KML Konštrukcia a modelovanie
KMG Konštrukcia a modelovanie galantérie
KBV Konštrukcia a modelovanie obuvi
KAD Konštrukcia a modelovanie odevov
KMY Konštrukcia a modelovanie výrobkov
KTB Konštrukcia a tvorba nábytku
KEL Konštrukcia elektronických prístrojov
KEP Konštrukcia elektronických prvkov
KEZ Konštrukcia elektronických zariadení
KLU Konštrukcia lietadiel a palubné systémy
KMV Konštrukcia motorových vozidiel
KNA Konštrukcia nábytku
KOB Konštrukcia obuvi
KOO Konštrukcia odevov
KPS Konštrukcia pozemného staviteľstva
KOP Konštrukcia prístrojov
KSS Konštrukcia stavebného stolárstva
KST Konštrukcia strihov
KMD Konštrukcia strihov a modelovanie
KOV Konštrukcia výrobkov
KON Konštrukcie
KRU Konštrukcie a modelovanie
KGL Konštrukcie a modelovanie galantérie
KMB Konštrukcie a modelovanie obuvi
KVF Konštrukcie a výroba nábytku
KTR Konštrukcie a zariadenia
KKB Konštrukcie kachiel a kozubov
KKR Konštrukcie kachiel a krbov
KSF Konštrukcie stavebno-stolárskych výrobkov
KTT Konštrukcie strihov
KOC Konštrukčné cvičenia
KOU Konštrukčné cvičenie
KPR Konštrukčné práce
KSN Konštruovanie
KNT Konštruovanie a modelovanie doplnkov
KGA Konštruovanie a modelovanie galantérie
KMO Konštruovanie a modelovanie obuvi
KVP Konštruovanie s využitím počítača
KNP Kontra punkt
KOM Kontrola a meranie
KO2 Kontrola a meranie 2
KO3 Kontrola a meranie 3
KEU Kontrola a meranie súčiastok zbraní
KAK Kontrola akosti vo výrobe
KKL Kontrola kvality
KKV Kontrola kvality vo výrobe
KNR Kontroling
KRZ Kontrolné rozbory
KCD Konverzácia a čítanie v ďalšom jazyku
KMC Konverzácia a čítanie v maďarskom jazyku
KCN Konverzácia a čítanie v nemeckom jazyku
KRC Konverzácia a čítanie v rómskom jazyku
KRD Konverzácia a čítanie v rusínskom jazyku
KCR Konverzácia a čítanie v ruskom jazyku
KCI Konverzácia a čítanie v slovenskom jazyku
KJS Konverzácia a čítanie v španielskom jazyku
TJC Konverzácia a čítanie v talianskom jazyku
KUK Konverzácia a čítanie v ukrajinskom jazyku
KFR Konverzácia a čítanie vo francúzskom jazyku
COA Konverzácia a odborná príprava v anglickom jazyku
CON Konverzácia a odborná príprava v nemeckom jazyku
KC1 Konverzácia v 1. cudzom jazyku
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku
AZC Konverzácia v anglickom jazyku pre začiatočníkov
KAX Konverzácia v anglickom jazyku v odbore
KBJ Konverzácia v bulharskom jazyku
KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
KZN Konverzácia v cudzom jazyku (prvom nepovinnom)
KCO Konverzácia v čínskom jazyku
KND Konverzácia v ďalšom cudzom jazyku
KZJ Konverzácia v ďalšom živom jazyku
KDJ Konverzácia v druhom cudzom jazyku
KZH Konverzácia v chorvátskom jazyku
KJJ Konverzácia v japonskom jazyku
KVD Konverzácia v jazyku
KMJ Konverzácia v maďarskom jazyku
KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku
KNX Konverzácia v nemeckom jazyku v odbore
KRO Konverzácia v rómskom jazyku
KRR Konverzácia v rusínskom jazyku
KRJ Konverzácia v ruskom jazyku
KSJ Konverzácia v slovenskom jazyku
KSZ Konverzácia v španielskom jazyku
KTJ Konverzácia v talianskom jazyku
KUJ Konverzácia v ukrajinskom jazyku
KFJ Konverzácia vo francúzskom jazyku
KVJ Konverzácia vo voliteľnom jazyku
KCU Konverzácia z cudzieho jazyka
KIA Konverzcia a čítanie v anglickom jazyku
KNZ Konzervárenstvo
KCL Konzervárenstvo a chladiarenstvo
KRH Konzervátorská a reštaurátorská dokumentácia
KZR Konzervovanie
KHM Konzervovanie hydinového mäsa
KSM Korčuľovanie a iné sezónne činnosti
KOR Korepetícia
KSR Korepetícia a štúdium repertoáru
KSU Korepetícia a štúdium úloh
KPE Korepetícia spevu
KTC Korepetícia tanca
KTV Korepetícia vrátane ansamblov
KRS Korešpondencia
KSD Korešpondencia a štylistika
KAG Korešpondencia v anglickom jazyku
KCK Korešpondencia v cestovnej kancelárii
KHT Korešpondencia v hotelierstve
KPN Korešpondencia v nemeckom jazyku
KVZ Korešpondencia v zahraničnom obchode
KSV Košikárska výroba
KRT Košikárstvo
KTL Kotle
KCT Kovacie stroje
KCS Kovoobrábacie stroje
KVB Kovová bižutéria
KNE Kovové a nekovové materiály
KEM Kovové materiály
KEC Kozmetická chémia
KDT Kozmetická technológia
KAE Kozmetické aspekty kože
KZM Kozmetika
KTS Kozmetika a starostlivosť o telo
KLG Kozmológia a kozmogónia
KZT Koželužská technológia
KKM Koželužské a kožušnícke materiály
KZV Kožiarska výroba
KKZ Kožiarske a kožušnícke materiály
KZO Kožiarstvo
KOZ Kožušinové zvieratá
KTG Kožušnícka technológia
KZU Kožušnícke materiály
KZS Kožušnícke stroje a zariadenia
KZP Krajina a životné prostredie
KRA Krajinárstvo
KEK Krajinná ekológia
KNN Krajinná tvorba
KKO Krasokorčulovanie
KRF Krátke reklamné šoty
KHV Kreatívna hudobná výchova
KVX Kreatívna výchova
KCX Kreatívne cvičenia
KRP Kreatívne práce
KRW Kreatívny svet
KRN Kreatívny tanec
KEB Kresba
KBA Kresba - anatómia
KBS Kresba - štylizácia
KEA Kreslená animácia
KLE Kreslenie
KKS Kreslenie a konštrukcia strihov
KKK Kreslenie a konštrukcia strojov
KRL Kreslenie a modelovanie
KMI Kreslenie a modelovanie strihov
KVU Kreslenie a výtvarná príprava
KSL Kreslenie rytín
KRV Kreslenie vzorníc
KRE Kreslenie vzorov
KTK Kresťanská etika
KVH Kresťanská výchova
KMX Kriminalistika
KRM Krmovinárstvo
KRK Krmovinárstvo a krmivárstvo
KSO Krmovinárstvo a sušinárstvo
KPT Kuchárska technológia
KET Kultúra a etika
KUG Kultúra gastronómie
KJP Kultúra jazykového prejavu
KOD Kultúra odievania
KOS Kultúra osobného prejavu
KPD Kultúra podnikania
KPB Kultúra pohybu
KUI Kultúra reči
KRG Kultúra regiónu
KUB Kultúra ubytovania
KUS Kultúra ubytovania a stravovania
KUL Kultúra ubytovania, stravovania a prípravy jedál
KUP Kultúrna politika
KUD Kultúrne dejiny
KUE Kultúrne štúdie
KZA Kultúrne zariadenia
KUC Kultúrnovýchovná činnosť
KVC Kultúrno-výchovná činnosť
KVO Kultúrnovýchovná práca a jej riadenie
KLO Kultúrno-výchovná práca a jej riadenie
KDS Kultúrny dejepis
KDV Kultúry v medzinárodných vzťahoch
KUT Kúpeľníctvo
KUH Kúpeľníctvo a hoteliérsvo
KZZ Kurz na ochranu života a zdravia
KPK Kurz pohybových aktivít v prírode
RSH Kurz senzorického hodnotenia
KVA Kurz varenia
KVM Kurz vnútrozávodnej manipulácie
KVR Kurz výchovy k rodičovstvu
KVN Kurz výroby a údržba nástrojov
KVK Kvalifikačný kurz
KSK Kvalita a skúšanie
KCZ Kvalita ovocia a zeleniny
KCH Kvasná chémia
KVV Kvasná výroba
KVE Kvetinárstvo
KAC Kvetinárstvo a ovocinárstvo
KVS Kvetinárstvo a sadovníctvo
KZE Kvetinárstvo a zeleninárstvo
KVT Kvetoviazačstvo a aranžérstvo
KBZ Kybernetická bnezpečnosť
KYB Kybernetika
KYR Kysucký región
LBT Laboratórna a chemická technika
LHE Laboratórna chémia
LKO Laboratórna kontrola
LAB Laboratórna technika
LT2 Laboratórna technika 2
LTP Laboratórna technika v poľnohospodárstve
LAC Laboratórne cvičenia
LCF Laboratórne cvičenia z fyziky
LCC Laboratórne cvičenia z chémie
LCO Laboratórne cvičenia z odborného predmetu
LCE Laboratórne cvičenia z technológie
LCS Laboratórne cvičenia z výroby skla
LCT Laboratórne cvičenia zo strojárenskej technológie
LAV Laboratórne cvičenie
LFZ Laboratórne filmové zariadenia
LHP Laboratórne hodnotenie potravín
LBO Laboratórne merania
LMB Laboratórne meranie v baníctve
LPL Laboratórne práce a lekárstvo
LPM Laboratórne prístroje a metódy
LVS Laboratórne vyšetrovacie metódy
LV2 Laboratórne vyšetrovacie metódy II
LKL Ladenie klavírov
LNC Ladenie nástroja cimbal, harfa
LDH Ľadový hokej
LDA Lahôdkarska výroba
LAK Lakovnícka chémia
LTL Lakovnícka technológia
LCN Latinčina
TLN Latinská konverzácia
LAT Latinský jazyk
LJO Latinský jazyk v ošetrovateľstve
LNV Legislatíva a nástroje rozvoja vidieka
LZP Legislatíva v životnom prostredí
LZR Legislatíva životného prostredia
LHA Lego herné aktivity
LPG Lesná pedagogika
LET Lesná ťažba
LNA Lesná výroba
LES Lesné stavby
LSN Lesné stroje a zariadenia
LSS Lesné škôlkárstvo
LEB Lesnícka botanika
LEG Lesnícka geodézia
LSK Lesnícka náuka
LTX Lesnícka taxácia
LEZ Lesnícka zoológia
LEM Lesnícky marketing
LTU Lesoturistika
LEK Letecká komunikácia
LCP Letecké prístroje
LEV Letecké výpočty
LTE Letecký zemepis
LEC Letectvo
LIA Liahnutie
LSX Liahnutie a sexovanie hydiny
LIH Liahnutie hydiny
LIB Library
LIC Líčenie
LPE Liečebná pedagogika
LIR Liečebná rehabilitácia
LTV Liečebná telesná výchova
LIV Liečebná výživa
LVC Liečebná výživa - cvičenie
LVK Liečebná výživa - klinická prax
LEP Liečebné prístroje
LAR Liečivé a aromatické rastliny
LER Liečivé rastliny
LRP Liečivé rastliny a prírodné lieky
LIE Lietadlá
LTA Lietadlové palubné prístroje
LAD Lietadlové pohonné jednotky
LIN Linux
LSO Lisované sklo
LJV Literárna a jazyková výchova
LVM Literárna a jazyková výchova s metodikou
LTH Literárna hodinka
LTT Literárna tvorba
LTW Literárna výchova
LCI Literárne čítanie
LDC Literárno-dramatická činnosť
LDT Literárno-dramatická tvorba
LDV Literárno-dramatická výchova
LJS Literárny a jazykový seminár
LSE Literárny seminár
LIT Literatúra
LHR Literatúra a história nášho regiónu
LRN Literatúra nástroja
LNR Literatúra nášho regiónu
LDM Literatúra pre deti a mládež
LPD Literatúra pre deti s metodikou
LAJ Literatúra v anglickom jazyku
LTG Liturgia
LGV Liturgický spev
LTS Liturgický spev, hlasová výchova
LTK Liturgika
LOD Lode a lodné zariadenia
LPP Lodná a prístavná prevádzka
LDO Lodná doprava
LEA Lodná elektronika
LEL Lodná elektrotechnika
LPR Lodná preprava
LDN Lodná prevádzka
LSZ Lodné a strojné zariadenia
LOM Logická matematika
LGK Logika
LVD Logika v doprave
LGG Logistika
LGD Logistika a distribúcia
LGZ Logistika a zasielateľstvo
LSD Logistika dopravy
DLG Logistika v doprave
LOV Logistika výroby
LOP Logopédia
LGS Logopedická starostlivosť
LGP Logopedické praktikum
LDL Lomové dobývanie ložísk
LHY Loptové hry
LSB Lovecké a športové zbrane
LOG Ložisková geológia
LUV Ľudová a umelecká výroba
LUH Ľudová hudba
LPN Ľudová pieseň
LSL Ľudová slovesnosť
LUD Ľudová umelecká výroba
LVY Ľudová výroba
LUR Ľudové remeslá
LTR Ľudové tradície
LTN Ľudové tradície na vidieku
LTD Ľudové tradície v domácnosti
LUY Ľudové umelecké remeslá a techniky
LCH Ľudový a charakterový tanec
LTC Ľudový tanec
LYZ Lyžovanie
MKJ Maďarská konverzácia
MDJ Maďarský jazyk
MJL Maďarský jazyk a literatúra
MJO Maďarský jazyk v odbore
MJS Maďarský jazykový seminár
MLS Maďarský literárny seminár
MEK Makroekonómia
MQS Makroekonómia - seminár
MDN Makroekonómia a dane
MME Makromolekulárna chémia
MML Makromolekulové látky
MLB Maľba
MDK Maľba a dekorácia keramiky
MSK Maľba skla
MAG Malé gazdinky
MPD Malé, stredné obchodné, remeselné a priemyselné podniky
MJT Malí majstri
MLP Maliarska príprava
MAA Maľovaná abeceda
MCI Maľované čítanie
MLV Maľovanie
MUP Maľujeme na počítači
MEF Malý ekologický farmár
MXP Malý počtár
MVL Manažéri a vedenie ľudí
MAK Manažérska komunikácia
MAN Manažérstvo
MMO Manažérstvo a marketing
MVZ Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom
MNZ Manažment
MCP Manažment a legislatíva v profesionálnej činnosti
MMR Manažment a marketing
MIV Manažment a marketing aktivít voľného času
MMC Manažment a marketing cestovného ruchu
MMS Manažment a marketing sociálnej práce
MMD Manažment a marketing v masmédiách
MMT Manažment a marketing v turistike
MMV Manažment a marketing vo vidieckej turistike
MVI Manažment a marketing voľnočasových aktivít
MCR Manažment cestovného ruchu
MDD Manažment dažďových vôd
MAF Manažment financií
MIS Manažment informačných systémov
MKU Manažment kultúry
MKL Manažment kvality
MAO Manažment obchodu
MOF Manažment osobných financií
MFA Manažment osobných finnacií v anglickom jazyku
MNT Manažment podnikania
MPC Manažment podnikov cestovného ruchu
MLG Manažment práce logistu
MPZ Manažment práce predajcu motorových vozidiel
MPB Manažment práce prijímacieho technika
MCS Manažment práce servisného poradcu
MSD Manažment -prípadové štúdie
MSH Manažment spoločného stravovania
MSM Manažment školských mediaték
MVA Manažment v agroturistike
MNC Manažment v cestovnom ruchu
MAD Manažment v doprave
ODM Manažment v odevníctve
MOE Manažment v ošetrovateľstve
MVP Manažment v polygrafii
MVS Manažment v spoločnom stravovaní
MTS Manažment v stavebníctve
MSO Manažment v športe
MFY Manažment vo fyzioterapii
MRD Manikúra, pedikúra
MNM Manipulácia s materiálom
MTC Manipulácia s tovarom
MZI Manuálne zručnosti
MAP Mapovanie
MKT Marketing
MM2 Marketing - manažment
MAQ Marketing a manažérstvo
MRQ Marketing a manažment
MMB Marketing a manažment sociálnej práce
MMK Marketing a manažment v kultúre
MMU Marketing a manažment v službách
MRP Marketing a propagácia
MDY Marketing digitálnych médií
MHK Marketing hotelierstva a cestovných kancelárií
MPN Marketing podnikov cestovného ruchu
MRC Marketing v cestovnom ruchu
MKE Marketing v elektrotechnike
MGO Marketing v obchode
MZB Marketing v zahraničnom obchode
MMZ Marketing, manažment
MKM Marketingová komunikácia
MKG Marketingová komunikácia a propagácia
MKI Marketingová komunikácia a reklama
MQP Marketingová koncepcia podniku
MMN Marketingový manažment
MSZ Masáž
MAZ Masáže
MFB Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia
MFC Masáže a foto-,hydro-,termo-, balneoterapia-klinické cvičenia
MAS Maskovanie
MSI Maskovanie - speváci
MTI Maskovanie - tanečníci
KMA Masmediálna komunikácia
MMX Masmediálna prax
MDI Masmediálna výchova
MPF Masmediálne právo a etika
MGM Matematická gramotnosť
MAV Matematické a ekonomické výpočty
MCC Matematické cvičenia
MVF Matematické cvičenie
MHT Matematické hry a tvorivosť škôlkára
MAM Matematické metódy
MTP Matematické predstavy
MFG Matematicko-finančná gramotnosť
MFP Matematicko-fyzikálne praktiká
MFK Matematickofyzikálne praktikum
MTF Matematicko-fyzikálne praktikum
MPS Matematickoprírodovedný seminár
MPV Matematicko-prírodovedný seminár
MTM Matematický seminár
MAT Matematika
MHV Matematika a hospodárske výpočty
MIF Matematika a práca s informáciami
MPW Matematika a programovanie
MHR Matematika hrou
MKK Matematika krok za krokom
MON Matematika okolo nás
MA5 Matematika pre 5.-9. roč. ZŠ
MAU Matematika pre maturantov
MEN Matematika s aplikáciami v ekonómii
MAJ Matematika v anglickom jazyku
MEI Matematika v elektrotechnike
MTQ Matematika v kocke
MAL Materiál
MAB Materiálové bilancie
MTE Materiály
MTA Materiály - mechanik opravár
MAE Materiály a skúšanie
MAY Materiály a suroviny
MTG Materiály a technológie
MKN Materiály kovové a nekovové
MKO Materiály kovové a nekovové - vybrané odborné state
MPK Materiály pre kaderníčky
MKS Materiály pre kovové tkanivá a sitá
MRI Materiály v baníctve
MYI Materiály v interiéri
MZJ Materiály v zubnej technike
MVB Materiály vo výrobe automobilov
MVG Materiály výroby galantérie
MVO Materiály výroby obuvi
MSE Maturitný seminár
MDU Mediálna komunikácia
MDV Mediálna výchova
MDA Mediálny ateliér
MEG Medzinárodná gastronómia
MHY Medzinárodné hospodárske vzťahy
MSY Medzinárodné informačné systémy
MOW Medzinárodné obchodné vzťahy
MOI Medzinárodné organizácie
MNP Medzinárodné podnikanie
MPQ Medzinárodné právo
MEM Medzinárodný marketing
MOB Medzinárodný obchod
MPX Medzinárodný platobný styk
MTK Mechanická technológia kože
MTX Mechanická technológia textilu
MTZ Mechanická technológia zošľachťovania
MPO Mechanické prevody otáčavého pohybu
MZH Mechanické zariadenia hnacích vozidiel
MZV Mechanické zariadenia vozidiel
MEC Mechanika
MCT Mechanika tekutín
MEA Mechanizácia
MCH Mechanizácia a automatizácia skladového hospodárstva
MEV Mechanizácia a evidencia
MVC Mechanizácia a evidencia výpočtových prác
MET Mechanizácia a stavby
MNN Mechanizácia nakládky
MPL Mechanizácia poľnohospodárstva
MRV Mechanizácia rastlinnej výroby
MZC Mechanizácia staničných prác
MST Mechanizácia strojov
MZR Mechanizácia živočíšnej výroby
MEP Mechanizačné prostriedky
MEZ Mechanizačné zariadenia
MPR Mechanizmus pre prevod a transformáciu pohybu
MSR Mechanizmy strojov
MNK Mechatronika
MEL Meliorácie
MVH Meliorácie a vodné hospodárstvo
MZA Meliorácie a závlahová agrotechnika
MDM Melodráma
MRA Meracia a automatizačná technika
MAC Meracia a regulačná technika
MRG Meracie a regulačné prístroje
MPM Meracie prístroje a meranie
MES Meracie systémy
MRZ Merania na elektronických zariadeniach
MIZ Merania na elektrotechnických zariadeniach
MVE Merania v autoelektronike
MZT Merania v automatizačnej technike
MVD Merania v odbore
MRS Merania v silnoprúdovej technike
MSA Merania v strojárstve
MTU Merania v úžitkovej technike
MZK Merania v zabezpečovacej a oznamovacej technike
MNI Meranie
MED Meranie a diagnostika
MCV Meranie a diagnostika cestných vozidiel
MKV Meranie a diagnostika koľajových vozidiel
MEX Meranie a experimentovanie
MER Meranie a regulácia
MSU Meranie a spracúvanie údajov
MIN Meranie v informačných technológiach
MFS Mesto kde študujem
MTV Mestské trakčné vozidlá
MGR Metalografické cvičenia
MLL Metalografické laboralória
MTL Metalurgia
MTO Meteorológia
MEB Metodický postup hlavnej špecializácie - pravidlá
PXH Metodika a prax PHV a hudobné náuky
XVS Metodika a prax riadenia vokálnych inštrumentálnych súborov
MTD Metodika DHV a HV
MND Metodika drevených dychových nástrojov
ECM Metodika edukačných činností
MHO Metodika hlavného odboru
MHH Metodika hlavného odboru štúdia herectvo
MHP Metodika hlavného predmetu
MHU Metodika hudobnej výchovy
MKB Metodika katolíckeho náboženstva
MKA Metodika klasického tanca
MKR Metodika klavírnej hry
MKH Metodika klavírnej hudby
MLJ Metodika literárnej a jazykovej výchovy
MLT Metodika ľudového tanca
MMP Metodika matematických predstáv
MNA Metodika nástroja akordeón
MNF Metodika nástroja fagot
MNU Metodika nástroja flauta
MNG Metodika nástroja gitara
MNH Metodika nástroja harfa
MNJ Metodika nástroja hoboj
MHW Metodika nástroja husle a viola
MRN Metodika nástroja klarinet
MNR Metodika nástroja kontrabas
MNL Metodika nástroja lesný roh
MNO Metodika nástroja pozauna
MNB Metodika nástroja trúbka
MNV Metodika nástroja violončelo
MNW Metodika novodobého moderného tanca
MTB Metodika odborného vyučovania
MOH Metodika organovej hry
MDP Metodika plechových dychových nástrojov
MPT Metodika práce technika
MRT Metodika práce výtvarného technika
MPH Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej výchovy
MRM Metodika rozvíjania matematických predstáv
MVU Metodika spevu
MTR Metodika športového tréningu (TV)
MGY Metodika tanečnej gymnastiky a rytmiky
MTN Metodika telesnej výchovy
MDZ Metodika vedenia detského zboru
MVV Metodika výchovno-vzdelávacích činností
MVW Metodika výchovno-vzdelávacích procesov
MVR Metodika výtvarnej výchovy
MVY Metodika výučby tanca
VDZ Metodika vyučovania detského zboru
MZP Metodika záverečnej práce
MVK Metodológia výskumu
MGP Metódy geologického prieskumu
KIT Metódy kinezioterapie
MSP Metódy sociálnej práce
MZO Metódy zobrazovania
MEO Metrológia
MBI Mikrobiológia
MBE Mikrobiológia a epidemiológia
MIR Mikrobiológia a hygiena
MEE Mikrobiológia a hygiena, epidemiológia
MIP Mikrobiológia a parazitológia
MBV Mikrobiológia a veterinárstvo
MBH Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
MEH Mikrobiológia, hygiena a epidemiológia
MBP Mikrobiológia, parazitológia a epidemiológia
MPI Mikrobiológia, parazitológia a epizotológia
MKP Mikrobiologické rozbory v potravinárskom priemysle
MIE Mikroelektronika
MIK Mikropočítače
MIT Mikroprocesorová technika
MVT Mikroprocesory a vstavané systémy
MIC Mimočítankové čítanie
MRL Mineralógia
MIG Mineralógia a geológia
MPE Mineralógia a petrografia
MPG Mineralógia, petrografia a geológia
MMA Minimum manažéra
MOA Minimum občana EÚ
MBL Mladý bádateľ
MBO Mladý biológ
MLC Mladý čitateľ
MFZ Mladý fyzik
MCE Mladý chemik
MIA Mladý informatik
MMI Mladý matematik
MPP Mladý priateľ poľovníctva
MLR Mladý prírodovedec
MAR Mladý remeselník
MLD Mladý vedec
MZD Mladý záhradkár
MLZ Mladý záchranár
MLK Mladý zdravotník
MLE Mliekárenstvo
SYR Mliekárenstvo a syrárstvo
MLI Mliekárstvo
MLY Mlynárstvo
MBT Mobilné technológie
MSL Móda a štýl
MOU Model úradu
MDE Modelárska technológia
MYD Modelársky dizajn
MDL Modelárstvo
MZF Modelová žiacka firma
MOD Modelovanie
MD3 Modelovanie 3D
MPA Modelovanie a práca s materiálom
MOR Modelovanie a rezbárstvo
MSC Modelovanie a simulácia procesov
MOM Modelovanie masiek
OMO Modelovanie odevov
MPY Modelovanie prevádzky hotelov
MDS Modelovanie strihov
MOP Modelové práce
MOT Moderný tanec
MDR Moderovanie
MRE Moderovanie v rozhlase a v televízii
MDT Modrá planéta
MOG Moja gramatika
MNE Monitoring v enviromentalistike
MZS Monitorovacie a zabezpečovacie systémy
MZN Monitorovacie a zabezpečovacie technológie
MGT Monitorovanie a signalizačné technológie
MOZ Monitorovanie životného prostredia
MSV Montáž strojov
MNS Montované stavby
MOS Mostné stavby
MOY Mosty
MTT Mosty a tunely
MPU Mosty k poznaniu
MOK Motorika
MOV Motorové vozidlá
MTY Motory
MVM Možnosti využitia materiálov
MUV Multikultúrna výchova
MKZ Multikultúrne spolužitie
MUM Multimédia
MUK Multimediálna komunikácia
MUA Multimediálna matematika
MUG Multimediálna technológia
M2D Multimediálne 2D realizácie
M3D Multimediálne 3D realizácie
MUZ Muzikál
MUS Muzikálové štúdio
MUL Muzikolam
MUT Muzikoterapia
MYE Myslím ekonomicky
NBV Náboženská výchova
NBE Náboženská výchova - evanjelická
NBG Náboženská výchova - gréckokatolícka
NBK Náboženská výchova - katolícka
NBP Náboženská výchova - pravoslávna
NRE Náboženská výchova - reformovaná
NBI Náboženská výchova - rímskokatolícka
NVA Náboženská výchova Apoštolskej cirkvi
NAB Náboženstvo
NPV Náboženstvo - pravoslávne
NCB Náboženstvo Cirkvi bratskej
NVY Nábytkárska výroba
NRB Náčuv a rozbor baletov a rozbor tanečných skladieb
NAC Náčuvy
NCV Náčuvy - spev
NPE Náčuvy predmetu spev
NVB Náčuvy v odbore
NHO Náčuvy v predmete hlavného odboru
NVH Náčuvy vyučovania hlavného predmetu
NKD Nákladná doprava
NKP Nákladná preprava
NDX Náprava dispraxie
NDG Náprava dysgrafie
NDK Náprava dyskalkulie
NDL Náprava dyslexie
NDT Náprava dysortografie
NPG Nápravná a posiľňujúca gymnastika
NRD Národné a regionálne dejiny
NAH Národné hospodárstvo
NAR Národopis
NLK Národopis a praktikum ľudovej kultúry
NPL Nastavovanie a úprava plátkov, výroba a úprava strojkov
NST Nástrojárska technológia
NSM Nástroje - maliarske a natieračské práce
NMK Nástroje - mechanik opravár
NNR Nástroje a náradie
NRN Náš región
NSH Naučme sa spolu hrať
NAU Náučná literatúra
NCR Náuka o cudzineckom ruchu
NDI Náuka o divadle
NAD Náuka o domácnosti
NEN Náuka o elektrických nástrojoch
NOF Náuka o farbe
NUH Náuka o harmónii
NOH Náuka o hudbe
NHF Náuka o hudobných formách
NOO Náuka o kontrapunkte
NAK Náuka o kovoch
NKZ Náuka o koži
NKR Náuka o krajine
NLS Náuka o lese
NLE Náuka o lesnom prostredí
NOL Náuka o lietadlách
NLD Náuka o ľudovej hudbe
NML Náuka o materiáli
NMT Náuka o materiáli a technológii
NAM Náuka o materiáloch
NAN Náuka o nápojoch
NON Náuka o nástrojoch
NOC Náuka o organe
NPH Náuka o pohybe
NPO Náuka o potravinách
NVZ Náuka o potravinách a výžive
NAZ Náuka o požívatinách
NOR Náuka o práci
OPN Náuka o prírode
NDP Náuka o prírodnom prostredí
NOD Náuka o produkcii
NAP Náuka o programovaní
NOP Náuka o prostredí
NPR Náuka o prostredí rastlín
NRG Náuka o regióne
NSL Náuka o slohu
NAS Náuka o spoločnosti
NOS Náuka o štýle
NTR Náuka o teréne
NTV Náuka o tovare
NOV Náuka o výrobe
NVT Náuka o výrobe a tovare
NAY Náuka o výrobkoch
NVM Náuka o výrobkoch a materiáloch
NOZ Náuka o výžive
NVD Náuka o výžive a dietetike
NZR Náuka o zraku
NAO Náuka o životnom štýle
NPT Navigácia a prevádzkové postupy
NRL Navigácia a rádiolokácia
NRS Navigačné a rádiolokačné systémy
NRP Návrat k prírode
EZN Návrh elektrických zariadení
NVP Návrhová príprava
NTA Návrhová tvorba
NAV Navrhovanie
NKO Navrhovanie a konštrukcia obalov
NKK Navrhovanie a konštrukčné kreslenie
NMO Navrhovanie a modelovanie odevov
NPJ Navrhovanie a projektovanie
NAT Navrhovanie a typografia
NBR Navrhovanie brúsenia a rytia
NVO Navrhovanie odevov
NSP Navrhovanie šperkov
NUO Navrhovanie umeleckých odliatkov
NUV Navrhovanie umeleckých výkovkov
NUR Navrhovanie umeleckých výrobkov
NVR Navrhovanie v rytectve
NVK Návrhové kreslenie
NBM Nebeská mechanika
NLP Neelektrické lekárske prístroje
NTD Nechtový dizajn
NKH Nekontaktné hodiny
NDD Nekonvenčné druhy dopravy
NEM Nemčina
NEH Nemčina hravo
NSC Nemčina s PC
NGA Nemčina v gastronómii
NHT Nemčina v hotelierstve
NEQ Nemčina v kocke
NKS Nemčina v kozmetických službách
NMU Nemčina v marketingu
NJX Nemčina v obchodnej praxi
NJP Nemčina v praxi
NJG Nemecká gramatika
NKV Nemecká konverzácia
NER Nemecká korešpondencia
NOK Nemecká obchodná komunikácia
NEJ Nemecký jazyk
N1J Nemecký jazyk 1
NE2 Nemecký jazyk 2
NJH Nemecký jazyk a hospodárska korešpondencia
NEK Nemecký jazyk a konverzácia
NEL Nemecký jazyk a literatúra
NJJ Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk pre  5.-9. ročník ZŠ
NJD Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk pre  7.-9. ročník ZŠ
2NJ Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
NMJ Nemecký jazyk ako materinský jazyk
1NJ Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk
NJR Nemecký jazyk pre 3. -9. roč. ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
NJQ Nemecký jazyk pre pokročilých
NJZ Nemecký jazyk pre začiatočníkov
NJC Nemecký jazyk v cestovnom ruchu
NJE Nemecký jazyk v ekonomike
NXP Nemecký jazyk v hospodárskej praxi
NHG Nemecký jazyk v hotelierstve a gastronómii
NJO Nemecký jazyk v odbore
NPD Nemecký jazyk v podnikateľskej praxi
NPX Nemecký jazyk v praxi
NBS Nepovinné bloky špecializácie
NEP Nepovinné predmety
NPI Nepovinné predmety vyučované individuálne
NPP Nepovinné vyučovacie predmety
NEV Nepovinné vyučovanie
NCJ Nepovinný cudzí jazyk
NES Nerastné suroviny
NET Netkané textílie
NEZ Netradičné spôsoby zlievačskej výroby
NSY Netradičné športy
NZE Netradičné zdroje energie
NEU Neurológia
NPS Neurológia a psychiatria
NEO Neurologické ošetrovateľstvo
NZO Neziskové organizácie
NTL Nosný typ lietadla
NTC Novodobý tanec
NOT Novodobý, džezový tanec
NUM Nukleárna medicína
OBL Obalová technika
OHS Obalové hospodárstvo
OBD Obalový dizajn
OAP Občan a právo
OVS Občan a verejná správa
OBN Občianska náuka
ONT Občianska náuka pre maturantov
OEB Občianska náuka, etika a vlastiveda
OBV Občianska výchova
OB6 Občianska výchova pre 6.-9. roč. ZŠ
OPP Občianske a pozemkové právo
ORC Obchod a preprava v cestnej doprave
OBS Obchod a služby
OTR Obchod a tovar
OAK Obchodná a administratívna korešpondencia
OHO Obchodná administratíva
OAL Obchodná angličtina
OKO Obchodná komunikácia
OBK Obchodná korešpondencia
OMA Obchodná matematika
ONM Obchodná nemčina
OCH Obchodná prevádzka
OAJ Obchodná príprava v angličtine
ONJ Obchodná príprava v nemčine
ORJ Obchodná príprava v ruštine
OEJ Obchodná príprava v španielčine
OTJ Obchodná príprava v taliančine
OFJ Obchodná príprava vo francúzštine
OPY Obchodná psychológia
ORU Obchodná ruština
OBT Obchodná technológia
OFP Obchodné a finančné právo
OPV Obchodné a pracovné právo
ODP Obchodné počty
OBP Obchodné právo
OPQ Obchodno-právna korešpondencia v CUJ
OPC Obchodno-prepravná činnosť cestnej a mestskej dopravy
OLD Obchodno-prepravná činnosť leteckej dopravy
CNV Obchodno-prepravná činnosť vodnej dopravy
OBC Obchodnoprepravná činnosť železníc
OCD Obchodnoprepravná činnosť železničnej dopravy
OZD Obchodno-prepravná činnosť železničnej dopravy
OMN Obchodný manažment
OSD Obchodovať s drevom
OJE Objavovanie
OJS Objavovanie sveta
OJR Objavovanie živej prírody
OPG Objektové programovanie
ORB Objektový prístup k riešeniu problémov
OBJ Obligátny nástroj (klavír, zobcová flauta...)
OHT Obohatenie
OBE Obrábanie
OKV Obrábanie kovov
OBR Obrábanie materiálov
OAA Obratnosť a akrobacia
OBZ Obrazová a zvuková technika
OBU Obrazová tvorba
OZU Obsahová a zvuková technika
OAS Obsluha a stolovanie
OMP Obsluha mechanizačných prostriedkov
OSS Obsluha stavebných strojov
OSH Obsluha strojov a zariadení
OTG Obuvnícka technológia
OBM Obuvnícke materiály
OMD Obuvnícke modelárstvo
OSZ Obuvnícke stroje a zariadenia
OIN Obytný interiér
OCK Oceľové konštrukcie
OCL Oceňovanie lesov
OCN Oči dokorán
OAG Odborná angličtina
OHE Odborná chémia
OJP Odborná jazyková príprava
OKQ Odborná klinická prax
OKK Odborná konverzácia
OKA Odborná konverzácia v anglickom jazyku
OVB Odborná konverzácia v biológii
OKD Odborná konverzácia v cudzom jazyku
KGG Odborná konverzácia v gastronómii (ANJ)
KGF Odborná konverzácia v gastronómii (FRJ)
KGE Odborná konverzácia v gastronómii (NEJ)
KHA Odborná konverzácia v hotelierstve (ANJ)
KHF Odborná konverzácia v hotelierstve (FRJ)
KHN Odborná konverzácia v hotelierstve (NEJ)
KHG Odborná konverzácia v hotelierstve a gastronómii (ANJ)
KHI Odborná konverzácia v hotelierstve a gastronómii (NEJ)
OVM Odborná konverzácia v matematike
OKN Odborná konverzácia v nemeckom jazyku
OKR Odborná konverzácia v ruskom jazyku
OKJ Odborná konverzácia v slovenskom jazyku
OKL Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na chémiu a biológiu
OKZ Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na matematiku a fyziku
OKS Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na prírodoved. predmety
OKB Odborná konverzácia v španielskom jazyku
OKI Odborná konverzácia v talianskom jazyku
OKG Odborná konverzácia vo francúzskom jazyku
OBI Odborná konverzácia z biológie
OKF Odborná konverzácia z fyziky
OKC Odborná konverzácia z chémie
OKX Odborná konverzácia z matematicko-prírodovedných predmetov v slov.jaz.
OKM Odborná konverzácia z matematiky
OKP Odborná konverzácia z prírodopisu
ODU Odborná náuka
ODN Odborná nemčina
PRX Odborná prax
OXC Odborná prax - cestovný ruch
OXO Odborná prax - obchod
OXL Odborná prax v pleťovej kozmetike
OXV Odborná prax vo vlasovej kozmetike
ODR Odborná ruština
ODL Odborná slovenčina
ODS Odborná spôsobilosť
ODF Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
ODJ Odborná španielčina
ODT Odborná taliančina
OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
OLN Odborná terminológia v nemeckom jazyku
OBB Odborné aplikácie
ODC Odborné cvičenia
CPP Odborné cvičenia z plavebného práva
ODG Odborné cvičenie
OLC Odborné cvičenie z plavebného práva
OJV Odborné dejiny výtvarnej kultúry
OEA Odborné kreslenia
ODK Odborné kreslenie
KRB Odborné kreslenie - stavebníctvo
KRI Odborné kreslenie - strojárstvo
OMK Odborné kreslenie a maľovanie
OMY Odborné kreslenie a materiály
OBO Odborné kreslenie a modelovanie
ONS Odborné kreslenie a strihy
OFI Odborné kreslenie figurálne
OK1 Odborné kreslenie I
OK2 Odborné kreslenie Il
OKY Odborné kreslenie návrhové a konštrukčné
OPI Odborné kreslenie písma
ODQ Odborné kreslenie prípravné
OKH Odborné kreslenie strihov
ORE Odborné kreslenie v elektrotechnike
OVC Odborné kreslenie vzorníc
OME Odborné modelovanie
OML Odborné modelovanie a navrhovanie
OMT Odborné modelovanie a tvarovanie
ODB Odborné predmety
OTU Odborné texty v cudzom jazyku
OOR Odborné výpočty
ODZ Odborné zameranie
OEI Odborné znalosti
OPU Odborno-praktické predmety
OCJ Odborný cudzí jazyk
OFR Odborný francúzsky jazyk
KUR Odborný kurz
OSM Odborný seminár
OVY Odborný výcvik
OXI Odborný výcvik - aplikovaná informatika
OXR Odborný výcvik - cestovný ruch
OXF Odborný výcvik – cvičná firma
OXU Odborný výcvik – komunikácia s hosťom
OXZ Odborný výcvik - kuchár alebo čašník
OXN Odborný výcvik - manažérske cvičenia
OXM Odborný výcvik - marketingové cvičenia
OXH Odborný výcvik - obsluha
OSJ Odborný výcvik - písanie strojom
OXD Odborný výcvik – podnikanie v cestovnom ruchu
OXT Odborný výcvik - práca s tovarom
OXP Odborný výcvik - príprava pokrmov
ORY Odborný výcvik - rysovanie
OXS Odborný výcvik - služby v cestovnom ruchu
OXK Odborný výcvik - spoločenská a marketingová komunikácia
OXA Odborný výcvik - technika administratívy
OOB Odborný výcvik - zameranie na obsluhu
OPH Odborný výcvik - zameranie na pohostinstvo
OPJ Odborný výcvik - zameranie na prípravu jedál
SBX Odborný výcvik - zameranie na stavebníctvo
SJB Odborný výcvik - zameranie na strojárstvo
OAX Odevná prax
ONA Odevná technológia
OTB Odevná tvorba
OEV Odevná výroba
ODA Odevné automaty
OVN Odevné materiály
OSA Odevné stroje a automaty
OTN Odevné trendy
ODV Odevné výtvarníctvo
OEZ Odevné zariadenia
ODD Odevnícka výroba
ODE Odevníctvo
ODH Odevný dizajn
ODI Odievanie
ORP Odievanie a ručné práce
OTT Odievanie a textilné techniky
ODY Odpadové hospodárstvo
OZA Odvodňovanie a závlahy
OFT Oftalmológia
OHN Ohodnocovanie nehnuteľností
OTK Ochrana a tvorba krajiny
OUP Ochrana a úprava pôd
OCP Ochrana človeka a prírody
OCA Ochrana človeka a životného prostredia
OHD Ochrana dreva
OLZ Ochrana lesa a životného prostredia
OLS Ochrana lesov
OLP Ochrana lesov a prírodného prostredia
OLR Ochrana lesov a prírody
OOM Ochrana osôb a majetku
OOS Ochrana ovocných stromov
OPA Ochrana pamiatok
ONI Ochrana podnikateľských informácií
OPD Ochrana prírody
OVP Ochrana prostredia v priemysle
ORA Ochrana rastlín
OVR Ochrana vinnej révy a ovocných plodín
OZP Ochrana zariadení a prostriedkov
OZV Ochrana zdravia
OIZ Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
OCZ Ochrana zeleniny a ovocných stromov
OZO Ochrana života a zdravia
OZE Ochrana životného prostredia
OZR Ochranné zariadenia a prostriedky
OKU Okuliarová optika
OKT Okuliarová technika
ONV Onkologická výchova
OTC Opatrovateľská činnosť
OSY Operačné systémy
OPL Operná špecializácia
OPE Operné herectvo
OUS Oprava a obsluha a údržba strojov a zariadení
OBH Oprava banských strojov a zariadení
OCI Oprava cestných vozidiel
OCE Oprava častí karosérie
OAE Oprava karosérie
OAH Oprava karosérie po havárii
OAD Opravárenstvo a diagnostika
DGV Opravárenstvo a diagnostika cestných motorových vozidiel
OKW Opravy koľajových vozidiel
OPR Opravy strojov a zariadení
OAV Opravy výťahov
OIC Optická výroba
OPT Optické prístroje
OTI Optické výpočty
OIK Optika
OPK Optika a prístroje
OPM Optimalizačné metódy v praxi
OPS Optoelektronické súčiastky
OPZ Optoelektronické zariadenia
OEL Optoelektronika
ORH Orálna hygiena
OAC Organická a analytická chémia
OGA Organická chémia
OAM Organizácia a administratíva
OEK Organizácia a ekonomika kultúry
OED Organizácia a ekonomika predaja kvetín a dekoračných rastlín
OEP Organizácia a ekonomika stravovacích prevádzok
OES Organizácia a elektronika stravovacích prevádzok
OLK Organizácia a legislatíva v kynológii
OPB Organizácia a plánovanie výroby
OAR Organizácia a riadenie
ORL Organizácia a riadenie leteckej prevádzky
OAT Organizácia a technika
OTZ Organizácia a technika zahraničného obchodu
OVT Organizácia a výpoctová technika
OCC Organizácia akcií
ORF Organizácia farmácie
OHZ Organizácia hier a zábav
OFK Organizácia knižných fondov a katalógov
ORG Organizácia odevnej výroby
OOV Organizácia odevníckej výroby
OOZ Organizácia ochrany pred požiarmi
OPO Organizácia požiarnej ochrany
OGP Organizácia prevádzky
ORR Organizácia riadenia
OSB Organizácia scénickej výroby
OSL Organizácia služieb
OTV Organizácia telesnej výchovy
OVE Organizácia vedeckých a technických informácií
OVU Organizácia voľného času
OVK Organizácia voľného času a životného spôsobu
ORV Organizácia výroby
ORZ Organizácia zdravotníctva
OZL Organizácia zdravotníctva a právo
OGC Organizácia zdravotníctva a sociálnej pomoci
OGZ Organizácia zdravotníctva a sociálnej práce
OZH Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
OAN Organizačná a výpočtová technika
OGI Organová improvizácia
OHA Orchestrálna hra
OLI Orchestrálna literatúra
ORS Orientácia v súčasnom svete
ORN Ortodoncia
ORD Ortopédia
OOT Ortopédia a ortopedická protetika
ORK Ortopédia a protetika
ORT Ortopedická protetika
OTE Osobitná telesná výchova
ODO Osobná doprava
OSP Osobná preprava
OSF Osobné financie
OFM Osobné financie - praktikum
OFD Osobné financie a podnikanie
OZK Osobnosť žiaka
OSR Osobnostný a sociálny rozvoj
OST Osvetľovacia technika
OAO Ošetrovanie a prvá pomoc
OVD Ošetrovanie a výchova detí
OSC Ošetrovanie chorých
OAZ Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia
OET Ošetrovateľska etika
OTY Ošetrovateľské techniky
OPF Ošetrovateľský proces
OSE Ošetrovateľstvo
OSV Ošetrovateľstvo - cvičenia
OSW Ošetrovateľstvo - cvičenie
OOE Ošetrovateľstvo a ošetrovateľská etika
OOI Ošetrovateľstvo teória
OPX Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti
OVH Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch
OMG Otvorený marketing
OVV Ovčiarstvo
OVL Ovládacia technika
OVO Ovocinárstvo
OCV Ovocinárstvo a včelárstvo
OVI Ovocinárstvo a vinohradníctvo
OVZ Ovocinárstvo a zeleninárstvo
OVA Ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo
OTO Ozdobné techniky v odievaní
OKE Ozdobovanie keramiky
OZB Oznamovacia a zabezpečovacia technika
OZC Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave
ODW Oznamovacia drôtová technika
ONE Oznamovacia elektrotechnika
OZI Oznamovacia prevádzka
OZT Oznamovacia technika
OTA Oznamovacia technika a telekomunikačné siete
OTD Oznamovacia technika po vedeniach
OZS Oznamovacie siete
OZN Oznamovacie zariadenia
PCJ Paličkovanie
PAM Pamätihodnosti okolia
PAN Pantomíma
PTG Papierenská technológia
PFA Parafarmácia
PXL Parodontológia
PAS Pasienkárstvo
PAH Pasienkové hospodárstvo
PTW Pastva a salašníctvo
PVQ Pastvinárstvo
PAT Patológia
PKP Patológia a klinická propedeutika
PKL Patológia a klinika chorôb
PXD Patológia orgánov dutiny ústnej
PTS Patopsychológia
PUU Pátrame po minulosti
LIP Pátranie v literatúre
PAY PC architektúra
PEP Pedagogická prax
PUX Pedagogicko-umelecká prax
PES Pedagogický seminár
GHH Pedagogický seminár hlavného odb. štúdia Herectvo
PHO Pedagogický seminár hlavného odboru
GHQ Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
PED Pedagogika
PPY Pedagogika a psychológia
PEA Pedagogika dospelých a psychologické základy kultúrno-výchovnej práce
PHN Pedagogika hlavného odboru štúdia
PGT Pedagogika tréningu
PEF Pedagogika v ošetrovateľstve
PET Pediatria
PQO Pediatrické ošetrovateľstvo
ETG Pekárska technológia
PNT Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť
PFZ Periférne zariadenia
PER Personalistika
PPC Personálna práca
PEM Personálna práca a mzdy
PMZ Personálny manažment
RZS Perzština
PAK Pestovanie a aranžovanie kvetín
PEL Pestovanie lesov
PLL Pestovanie lesov blízke prírode
PKD Pestovanie okrasných drevín
PRT Pestovanie rastlín
CPK Pestovateľské cvičenia
PEC Pestovateľské práce
PCH Pestovateľstvo a chovateľstvo
PUQ Pešia turistika
PIZ Pietna zeleň
PII Piliarstvo
PXS Písanie
PUI Písanie a úprava textu na počítači
PIO Písanie hrou
PNL Písanie latinkou
PSS Písanie na stroji
PSK Písanie na stroji a korešpondencia
PIJ Písanie strojom
PWJ Písanie v anglickom jazyku
PIM Písmo
PIS Písmo - technológia, história
KFP Písmo a kaligrafia
PIX Písmo a odborné kreslenie
PQT Písmo a typografia
PEJ Písomná a elektronická komunikácia
PEQ Písomná a elektronická komunikácia - praktikum
CPA Písomná komunikácia v anglickom jazyku- cvičenie
HZE Písomný styk
PIH Pivničné hospodárstvo
PGB Plagátová tvorba
PUR Plán územného rozvoja
VTU Plánovanie a programovanie vidieckeho turizmu
EUP Plánovanie a programovanie vidieka v EU
PXP Plánovanie textilných podnikov
PLI Plávanie
PLU Plavba
PLA Plavebná náuka
LPO Plavebné právo
PLX Plavecká príprava
LMP Plemená psov
PLE Plemenárstvo
PIN Plemenárstvo a inseminácia
PLS Pletenie na stroji
PLB Pletiarska tvorba
PTO Pletiarstvo
PKJ Pleťová kozmetika
PSL Ploché sklo
PBX Plošná tvorba
PPK Plošné a praktické rytie kovov
PTX Plošné textílie
PNA Plynárenská technológia
PLY Plynárenské zariadenia
PNS Plynárenstvo
PLR Plynoinštalatérstvo
PYN Plynové zariadenia
PNM Pneumatické a hydraulické systémy
PNY Pneumatické systémy
PNE Pneumatika
PHD Pneumatiky a hydraulika
PUF Po stopách minulosti
BYP Pobyt v prírode
P1T Počítačová a komunikačná technika
PAJ Počítačová angličtina
PQA Počítačová animácia
POG Počítačová grafika
PGC Počítačová grafika a animácia
PMU Počítačová grafika a multimédiá
GUP Počítačová grafika a umelecká prezentácia
PIQ Počítačová komunikácia
XPK Počítačová podpora konštruovania
XPL Počítačová podpora logistiky
XPV Počítačová podpora výroby
PCT Počítačová technika
PCC Počítačová tvorivosť
PQV Počítačová vizualizácia
PCI Počítačové siete
PMW Počítačové spracovanie médií
POS Počítačové systémy
XSS Počítačové systémy a siete
PQZ Počítačové zručnosti
ZCP Počtárske zručnosti
PTF Počty
PGX Počúvanie a preklad anglických textov
POH Počúvanie hudby
PDK Podkúvačstvo
PUE Podnety umenia
PTH Podnik trhovej ekonomiky
SAG Podnik, obchod a služby v agroturistike
PDN Podnikanie
DPP Podnikanie a drobné podnikanie
PDF Podnikanie a marketing
POO Podnikanie a obchod
MDO Podnikanie a operácie v medzinárodnom podnikaní
PKS Podnikanie a služby
QSM Podnikanie a služby a marketing
PUC Podnikanie a účtovníctvo
PDM Podnikanie mladých
QAT Podnikanie v agroturistike
VCR Podnikanie v cestovnom ruchu
PFI Podnikanie v cvičnej firme
PDP Podnikanie v doprave
PQU Podnikanie v gastronómii, hotelierstve a cestovnom ruchu
PHK Podnikanie v hotelierstve
PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii
PMS Podnikanie v malých a stredných podnikoch
PBQ Podnikanie v odbore
PDE Podnikanie v odevnej výrobe
PXY Podnikanie v praxi
PBC Podnikanie v remeslách a službách
PTY Podnikanie v textilnej výrobe
QVC Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
PNK Podnikanie, obchod a služby
POA Podnikanie, obchod a služby v agroturistike
PXV Podnikateľská a spotrebiteľská výchova
ETP Podnikateľská etika
PKK Podnikateľská komunikácia
PQQ Podnikateľská komunikácia - seminár
P1K Podnikateľská komunikácia a etika
PAL Podnikateľské analýzy
PPL Podnikateľské plánovanie - prípadové štúdie
PNZ Podnikateľské vzdelávanie
PUL Podnikateľské zručnosti
POQ Podnikateľský manažment
KDO Podniková dokumentácia
POE Podniková ekonomika
PKR Podniková korešpondencia
POF Podnikové financie
CFC Podnikové financie - praktikum
PKH Podnikové hospodárstvo
PIU Podnikové informačné systémy
PMM Podnikový manažment
PMK Podnikový manažment a marketing
PMN Podstata manažmentu
PDU Podvojné účtovníctvo
PWQ Podvozok
POD Podzemné staviteľstvo
EZI Poetika
PBO Pohony, ich údržba a opravy
PYB Pohyb
PBT Pohyb a bábkarská technológia
IPR Pohyb a pobyt v prírode
IPN Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana
PAB Pohyb alebo bábkarská technológia
PBE Pohyb v prírode
PSR Pohybová a športová príprava
POW Pohybová a športová výchova
PKU Pohybová kultúra
PPB Pohybová príprava
PHY Pohybová výchova
PBI Pohybové aktivity
PHR Pohybové hry
PHE Pohybovo - pracovné zručnosti
PFS Poisťovacie a finančné služby
PVN Poisťovne
POI Poisťovníctvo
PPF Poisťovníctvo pre podnikateľov
POU Poľné pokusníctvo
PLW Poľnohospodárska a lesnícka výroba
PLN Poľnohospodárska biológia
PLT Poľnohospodárska laboratórna technika
PLC Poľnohospodárska laboratórna výroba
PHP Poľnohospodárska prevádzka
PLP Poľnohospodárska prvovýroba
PHT Poľnohospodárska štatistika
POT Poľnohospodárska technológia
POV Poľnohospodárska výroba
PDL Poľnohospodárske a lesnícke stroje
PBS Poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia
PHC Poľnohospodárske náradie
PPO Poľnohospodárske pokusníctvo
PLK Poľnohospodárske pokusníctvo, výskum a služby
PLF Poľnohospodárske právo
PHB Poľnohospodárske samohybné stroje
PHS Poľnohospodárske služby
LNS Poľnohospodárske stavby
PNH Poľnohospodárske stroje
PLJ Poľnohospodárske stroje a ochrana zveri
PZR Poľnohospodárske stroje a zariadenia
PBY Poľnohospodárske výrobky
PMA Poľnohospodársky marketing
PMT Poľnohospodársky marketing a manažment
PLH Poľnohospodárstvo
PEK Poľnohospodárstvo a ekológia
PZT Poľnohospodárstvo a životné prostredie
POL Poľovníctvo
PLQ Poľovníctvo a ochrana zveri
PNR Poľovníctvo a rybárstvo
PZP Poľovníctvo a životné prostredie
KPO Poľská konverzácia
PJA Poľský jazyk
PDB Poľský jazyk v odbore
PYG Polygrafia
PM1 Polygrafia a médiá
PFW Polygrafia a polygrafické materiály
PGV Polygrafická výroba
PGM Polygrafické materiály
PGY Polygrafické výrobky
PYA Polytechnická výchova
PCN Polytechnika
POM Pomocná literatúra
PHV Pomocné historické vedy
PWI Pomocné práce s knihou
AVP Pomocné práce v administratíve
PMF Pomocné práce v kuchyni
PMB Pomocné práce v obchode
ZTP Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
PVH Pomocné vedy historické
PPH Populárna hudba
PDS Poradenstvo pre podnikateľov
PSN Posunková reč
PJN Posunkový jazyk nepočujúcich
POP Poštová prevádzka
PSB Poštová prevádzka a preprava
PWC Poštové a peňažné činnosti
PXT Potláčanie textílií
PTL Potlačovanie textílií
PWY Potravina a výživa
PGG Potravinárska biológia a mikrobiológia
PMI Potravinárska chémia
PFV Potravinárska chémia a výživa
PKG Potravinárska legislatíva
PAV Potravinárska technológia
PVB Potravinárska výroba
PTN Potraviny
CPB Potraviny a chémia vo výžive
PNN Potraviny a nápoje
PVY Potraviny a výživa
PVR Potraviny a výživa - príprava pokrmov
PUY Potraviny, suroviny, materiály
PTU Potrubia
PEE Použitie elektrickej energie
PIF Používatelia informácií
ONP Povinné odborné predmety
POK Povinný klavír
PVK Povinný kurz
PNJ Povinný priradený nástroj
PUP Povrchová úprava
POY Povrchové dobývanie
PHZ Povrchové zošľachťovanie
PZE Pozemkové evidencie
PZW Pozemkové právo
PZU Pozemkové úpravy
PFE Pozemné a informačné systémy
PZS Pozemné stavby
PST Pozemné staviteľstvo
PZL Pozlačovacské materiály
PJH Poznaj a chráň
PJP Poznaj svoje peniaze
PAI Poznávacie aktivity
PHQ Poznávame históriu
RGN Poznávame región
PPR Poznávanie a ochrana prírody
PZN Poznávanie prírody
BPZ Poznávanie prírody - biologické pozorovania
LPZ Poznávanie prírody - chovateľské práce
JPZ Poznávanie prírody - ochrana voľne žijúcich živočíchov
VPZ Poznávanie prírody - pestovateľské práce
PJI Poznávanie prírody a spoločnosti
PEB Poznávanie živej prírody - biologické pozorovanie
PON Poznávanie živej prírody - chovateľské práce
VLZ Poznávanie živej prírody - ochrana voľne žijúcich živočíchov
POC Poznávanie živej prírody - pestovateľské práce
PZI Požiarna chémia a taktika
PZZ Požiarna ochrana
PZY Požiarna ochrana a prevencia
POZ Požiarna prevencia
PZC Požiarna prevencia v technologických procesoch
PAR Požiarna taktika
PTK Požiarna taktika a prevencia
PTV Požiarna taktika a výcvik
PIA Požiarna technika
PHX Pôdohospodárstvo
POR Pôrodníctvo
PFC Práca a financie
NPC Práca na počítači
PXZ Práca na projekte a prezentačné zručnosti
PKM Práca pred kamerou a mikrofónom
PSA Práca s audiovizuálnou technikou
DKP Práca s detskou knihou
PYL Práca s encyklopédiou
IFP Práca s informáciami
IKP Práca s informáciami a komunikácia
PSI Práca s internetom
KPM Práca s kompenzačnými pomôckami
KPI Práca s komunikáciami a informáciami
PLG Práca s legom
RLT Práca s literárnym textom
PBM Práca s materiálom
RMM Práca s multimédiami
WPC Práca s personálnym počítačom
PCP Práca s počítačom
TXR Práca s textom
WVE Práca s verejnosťou
PZO Práca so zdravotne postihnutými
PZH Práca v rekreačných zariadeniach
PSU Práca v súbore
DPK Práce v dielni
PDO Práce v domácnosti
NSV Pracovná a spotrebiteľská výchova
PNV Pracovná výchova
PVM Pracovná výchova s metodikou
PVS Pracovná výchova špecializácia
POB Pracovné a občianske právo
RCI Pracovné činnosti
P1N Pracovné náčinie
PTP Pracovné technické praktikum
PQB Pracovné techniky
PVC Pracovné vyučovanie
PEI Pracovné zručnosti
PRR Pradiarstvo
LGM Praktická a logická matematika
ANX Praktická angličtina
OIP Praktická časť odbornej zložky
PFO Praktická fotografia
RCH Praktická chémia
PFN Praktická informatika
PJJ Praktická jazda
PUK Praktická komunikácia
PWK Praktická korešpondencia
PCQ Praktická matematika
PNX Praktická nemčina
PXB Praktická príprava
PWA Praktická prírodoveda
PCG Praktická psychológia
LPS Praktická škola
PKY Praktická štatistika
WTP Praktická technická výchova
PIV Praktická výchova
PCV Praktické cvičenia
PCF Praktické cvičenia - zlatnícke práce
PCK Praktické cvičenia kováčske
PYV Praktické cvičenia rytecké
PCB Praktické cvičenia v brúsení
PCY Praktické cvičenia v elektrotechnike
PKE Praktické cvičenia v modelárstve
POX Praktické cvičenia v odievaní
PCO Praktické cvičenia v odlievaní
PCD Praktické cvičenia v zdobení
PC2 Praktické cvičenia z ADK
XCB Praktické cvičenia z biológie
PBN Praktické cvičenia z brúsenia
PKB Praktické cvičenia z ekonomiky
PCE Praktické cvičenia z elektrotechniky
XCF Praktické cvičenia z fyziky
XCG Praktické cvičenia z geografie
CGS Praktické cvičenia z grafických systémov
PCA Praktické cvičenia z gramatiky
PYU Praktické cvičenia z hygieny a prevencie potravín
XCH Praktické cvičenia z chémie
IPC Praktické cvičenia z chirurgie
PIW Praktické cvičenia z informatiky
PKC Praktické cvičenia z kováčstva
XKR Praktické cvičenia z kreslenia
PXN Praktické cvičenia z laboratórnej kontroly
PCW Praktické cvičenia z matematiky
PKF Praktické cvičenia z modelárstva
PZJ Praktické cvičenia z odievania
PKQ Praktické cvičenia z odlievania
PQP Praktické cvičenia z prípravy pokrmov
CRT Praktické cvičenia z rytectva
XTG Praktické cvičenia z technickej grafiky
PIC Praktické cvičenia z techniky obsluhy
PIK Praktické cvičenia z technológie prípravy pokrmov
PUA Praktické cvičenia z účtovníctva
PXW Praktické cvičenia z veterinárstva
XVI Praktické cvičenia z vizáže
XVY Praktické cvičenia z výpočtov
ZCC Praktické cvičenia zlatnícke
XSJ Praktické cvičenia zo slovenského jazyka
PXQ Praktické cvičenia zo spracovania poľnohospodárskych produktov
XCS Praktické cvičenia zo stravovacích služieb
PCS Praktické cvičenia zo šitia
PKZ Praktické cvičenia zo zdobenia
PZF Praktické cvičenia zo zlatníctva
PC1 Praktické cvičenie
PCX Praktické cvičenie kováčske
PYY Praktické cvičenie rytecké
PBR Praktické cvičenie v brúsení
PEH Praktické cvičenie v elektrotechnike
RCO Praktické cvičenie v odievaní
PCL Praktické cvičenie v odlievaní
GRA Praktické cvičenie z gramatiky
CVN Praktické cvičenie z odlievania
SIA Praktické cvičenie zo šitia
DXP Praktické dievča
FIP Praktické financie
PXF Praktické chovateľské cvičenia
PKX Praktické kováčske cvičenia
PXG Praktické pestovateľské cvičenia
PR1 Praktické refrakrakčné cvičenia
PCR Praktické rytecké cvičenia
RYE Praktické rytecké cvičenie
PUT Praktické účtovníctvo
PVU Praktické vyučovanie
VEZ Praktické využitie elektrických zariadení a zabezpečovacej techniky
PCZ Praktické zlatnícke cvičenia
ZCV Praktické zlatnícke cvičenie
PUN Praktické zručnosti
CXP Praktický chlapec
PMO Praktický marketing
FPA Praktiká vo firme
PBL Praktiká z biológie
PKI Praktiká z duchovných piesní
PFY Praktiká z fyziky
PFR Praktiká z geografie
PWX Praktiká z chémie
MMM Praktiká z matematiky
PBD Praktikum bábkového divadla
PDT Praktikum didaktickej techniky
PMD Praktikum dramatickej výchovy
PRL Praktikum logopédie
PMX Praktikum medzinárodného podnikania
PBP Praktikum podnikania
XPP Praktikum pohybových programov
PPV Praktikum pracovnej výchovy
PVW Praktikum výtvarnej výchovy
PBV Praktikum z bábkového divadla
DSR Praktikum z daňovej sústavy
PTD Praktikum z didaktickej techniky
PDV Praktikum z dramatickej výchovy
PIE Praktikum z duchovných piesní
PMC Praktikum z pracovnej výchovy
PUV Praktikum z prírodných a technických vied
PWV Praktikum z výtvarnej výchovy
PHI Pramene hospodárskych informácií
PNF Pranie
PBF Pravidlá riadenia osobných financií
PQN Právna a ekonomická náuka
PRN Právna náuka
NDO Právna náuka v doprave
PUW Právna náuka v praxi
PUO Právna úprava v odbore
PRC Právna výchova
BSY Právne aspekty bezpečnostných systémov
PTM Právne informačné systémy
PNO Právne normy
PVT Právne normy a predpisy vo vidieckej turistike
PYF Právne normy v kynológii
PQX Právne poradenstvo
PPI Právne predpisy
PWP Právne predpisy a normy
PLM Právne predpisy v lesnom hospodárstve
FSP Právne základy finančných služieb
PRW Právo
PGI Právo a legislatíva
PGS Právo a legislatíva v ošetrovateľstve
PGF Právo a legislatíva vo fyzioterapii
PWN Právo a právne normy
PWR Právo a svet práce
CER Právo cestovného ruchu
PPW Právo pre podnikateľov
PCU Právo v cestovnom ruchu
PRU Právo v cestovnom ruchu a hotelierstve
PHF Právo v hotelierstve
RVM Právo v marketingu
PWM Právo v medzinárodnom priestore
PKN Právo v podnikaní
PVV Právo v podniku
1PP Právo v praxi
PZM Právo životného prostredia
PQR Pravopis a rétorika
PXA Prax
XKK Prax – kontrola kvality
XME Prax – metrológia
PRA Prax /DIC/
PX1 Prax 1
PX2 Prax 2
PXR Prax hudobnej réžie
PGD Prax MHD
PXC Prax v cirkevnej hudbe
PRD Prax v dirigovaní
XKA Prax v klasickej ručne kreslenej animácii
PXK Prax v klavírnom sprievode
PXI Prax v oblasti
PXO Prax v odbore
XPA Prax v počítačovej animácii
PXJ Prax v príprave pokrmov
PXE Prax v štátnej správe
PXU Prax v technike obsluhy
XDZ Prax vo vedení detského zboru
PAX Prázdninová odborná prax
PFQ Prázdninová prax
PBW Prázdninový odborný výcvik
PRG Predaj a servis
PRF Predmet pre oblasť
PDX Prednes
PPJ Predpríprava tlače
PFP Predprofesionálna príprava žiakov
PRM Prefabrikácia a montáž
PJZ Prehliadka jatočných zvierat
PBA Prekladový seminár z anglického jazyka
PZ1 Prenosová a zabezpečovacia technika
PTT Prenosová technika
PFT Prenosové technológie
PRE Preprava
PRJ Preprava a zasielateľstvo
PND Prepravná prevádzka
PPZ Prepravná prevádzka železníc
PFB Presné očko
PWB Prestavba budov
PRB Prestavby budov
PEO Prevádzka a ekonomika dopravy
PEX Prevádzka a ekonomika odboru
OSN Prevádzka a organizácia stavebníctva
RZA Prevádzka a preprava
PQD Prevádzka a preprava v doprave
PLD Prevádzka a stavba plynovodov
UPC Prevádzka a údržba počítačov
PUS Prevádzka a údržba strojov
PAU Prevádzka a údržba vozidiel
AOP Prevádzka autoservisu
PDZ Prevádzka cestnej a mestskej dopravy
PQC Prevádzka cestnej dopravy
VCV Prevádzka cestných vozidiel
PDQ Prevádzka dielne
PAE Prevádzka energetických strojov a zariadení
PEN Prevádzka energetických výrobní
PRK Prevádzka knižného obchodu
PAD Prevádzka kožiarskej výroby
PKV Prevádzka kožušníckej výroby
PZK Prevádzka lesného hospodárstva
PNB Prevádzka nákladných vozidiel
PBH Prevádzka obchodov
PAO Prevádzka obchodu
PEV Prevádzka plynárenského zariadenia
PKA Prevádzka praktickej výroby
PVD Prevádzka protetickej výroby
PZX Prevádzka servisu a predaja vozidiel
PTA Prevádzka stavebných strojov
PWS Prevádzka strojárni
PTR Prevádzka traťových strojov
PRV Prevádzka v rastlinnej výrobe
PWH Prevádzka v technologických procesoch
PZV Prevádzka v živočíšnej výrobe
PNI Prevádzka zdravotníckych zariadení
PRZ Prevádzka zlievární
PVX Prevádzková individuálna prax
PPX Prevádzková prax
PVJ Prevádzková prázdninová prax
PVA Prevádzková schopnosť strojov
PKO Prevádzková spoľahlivosť strojov
PDC Prevádzkové cvičenia
PVP Prevádzkové predpisy
PDD Prevádzkové zariadenia
PDY Prevádzkový výcvik
PSJ Prevádzkyschopnosť strojov
PSZ Prevádzkyschopnosť strojov a zariadení
PVZ Prevádzkyschopnosť výrobných zariadení
PVF Prevencia
PDG Prevencia drogových závislostí
P1P Prevencia práce
PNP Prevencia v technologickom procese
PWE Prevencie
PXM Preventívna zubná medicína
PRQ Preventívne a klinické ošetrovateľstvo
PVL Preventívne lekárstvo
PWG Prevody
PNU Prezentačná  technika
PLV Pridružená lesná výroba
PDR Pridružená výroba
PML Priemyselná elektronika
CPC Priemyselná chémia
PIT Priemyselná informatika
PQK Priemyselná keramika
PKW Priemyselná klobučnícka výroba
PIR Priemyselná retuš
PVI Priemyselná výroba krmív
PVG Priemyselná výroba mäsa
PFL Priemyselné informačné technológie
PQE Priemyselné pece
P1E Priemyselné programovanie
PMY Priemyselné technológie
TSE Priemyselné technológie v strojárstve a elektrotechnike
PTQ Priemyselné tvarovanie
PDI Priemyselný dizajn
PMQ Priemyselný manažment
PMR Priemyselný marketing
PLO Prieskum ložísk
PIY Prieskumové informačné systémy
ORI Priestorová orientácia
PEG Priestorová tvorba
PBZ Priestorové modely pre záhradnú tvorbu
TSX Priprav sa na testovanie
PEW Príprava a ekonomika stavieb
IOS Príprava a oceňovanie stavieb
PSV Príprava a realizácia stavby
PLZ Príprava a realizácia stavieb
PQH Príprava deviatakov na testovanie
PJS Príprava jedál a stolovanie
PJV Príprava jedál a výživa
PID Príprava k hre na nástroji - individuálne štúdium
PHJ Príprava k hre na nástroji - prípravne štúdium
SHA Príprava k súhre
SHC Príprava k súhre - korepetícia
PWL Príprava krycieho laku
PGJ Príprava ku hre na nástroji
PIL Príprava liekov
DSD Príprava na DSD1
PNG Príprava na nemecký jazyk
PAF Príprava na písanie
PAW Príprava na písanie a prvky výtvarnej výchovy
QNP Príprava na podnikanie
CGP Príprava na skúšky City&Guilds
PJW Príprava na štátnu jazykovú skúšku
IZS Príprava na zahraničnú stáž
IPM Príprava pokrmov
PFD Príprava pre domácnosť
PWZ Príprava pre život
PIP Príprava stavby
PIB Príprava stavieb
PTB Príprava tlače
PRY Príprava výroby
PDW Prípravná dramatická výchova
PHL Prípravná hlasová výchova
PHW Prípravná hudobná výchova
PZB Prípravný zborový spev
JPR Príroda a ja
PIG Príroda a spoločnosť
IPZ Príroda a život
PYD Prírodné vedy
PRI Prírodopis
PYQ Prírodopisnoenviromentálna výchova
PDA Prírodoveda
IVZ Prírodoveda pre život
PRP Prírodovedecké praktikum
PPP Prírodovedné a polytechnické praktikum
RNC Prírodovedné cvičenia
RCT Prírodovedné čítanie
PUM Prírodovedné praktikum
RDS Prírodovedné spektrum
PYO Prírodovedno-enviromentálna výchova
PSE Prírodovedný seminár
PWF Príslušenstvo motora
PPQ Príslušenstvo počítačov
PQJ Prístroje
PAZ Prístroje a zariadenia
PTC Prístrojová a meracia technika
PTE Prístrojová a regulačná technika
PSO Prístrojová optika
POJ Prístrojová technika
PSX Prístrojové a strojové súčiastky
PJM Prístrojové automatizačné merania
PJO Prístrojové súčiastky
PZA Prístrojové zdravotné zariadenia
PZG Prístrojové zdravotnícke zariadenia
PMH Procesorová meracia technika
PYZ Procesy a zariadenia
PPN Produkcia potravín
P1M Produktový manažment
PFK Profesijná komunikácia
PFF Profesijná orientácia
PFG Programovacie a interaktívne prostredia
PRO Programovanie
PAA Programovanie a algoritmy
GMU Programovanie a multimédiá
PBU Programovanie a obsluha počítačov
PWD Programovanie a spracovanie dát
GAZ Programovanie automatizačných zariadení
PGP Programovanie automatizovaných procesov
PCM Programovanie CNC strojov
CNP Programovanie CNC strojov a robotov
PMP Programovanie mikropočítačov
PM2 Programovanie mobilných aplikácií
PNW Programovanie NC strojov
QLC Programovanie PLC systémov
PGW Programovanie robotov a CNC strojov
PNC Programovanie robotov a NC strojov
PGZ Programovanie strojov a zariadení
WSE Programovanie webových stránok
PGL Programovateľné automaty
PAQ Programovateľné automaty a mikrokontroléry
QOP programové prostriedky počítačov
SWW Programové vybavenie počítačov
PQM Progresívne materiály
PRH Progresívne technológie
JRO Projekcie a rozbory
AGP Projektová angličtina
PJX Projektová činnosť
PJC Projektová výchova
PKT Projektovanie a konštruovanie lodí
VEU Projektovanie a plánovanie vidieka v EÚ
PJR Projektovanie a realizácia elektronických systémov
PRS Projektovanie ASR
PJB Projektovanie baní
PTZ Projektovanie cez počítač
PEZ Projektovanie elektrotechnických zariadení
OIS Projektovanie IS
PJL Projektovanie v odbore
CPJ Projektové cvičenia
PUD Projektové dielne LUPA
PMJ Projektové minimum
PJU Projektové vyučovanie
PJF Projektový manažment
PFM Projektový marketing
PJK Projekty
PJT Projekty a prezentácie
ATP Projekty v anglickom jazyku
NMP Projekty v nemeckom jazyku
PPG Propagácia
PPA Propagácia a aranžovanie
PGK Propagácia a reklama
PFX Propagácia a reklama firmy
CFK Propagácia a reklama firmy-praktikum
PGA Propagácia literatúry
PGU Propagácia literatúry a aranžovania
PAG Propagácia literatúry a výroby kníh
PGO Propagácia v obchode
PGE Propagačná a reklamná tvorba
PGR Propagačná grafika
PNQ Propagačné písmo
PUB Prosociálna výchova
PWT Prostiedky výpočtovej techniky
PAP Prostriedky automatizácie prevádzky
AUN Prostriedky automatizovanej prevádzky
PT1 Protetická technológia
PZQ Protipožiarna a civilná ochrana
PQI Protokol a etika v podnikaní
UPP Pružnosť a pevnosť
PPS Prvá pomoc
1KC Prvácky kľúč
PHH Prvky hudobnej výchovy
PMG Prvky individuálnej logopedickej starostlivosti
PYM Prvky matematických predstáv
PWW Prvky výtvarnej výchovy
PVO Prvouka
P1J Prvý cudzí jazyk
PHA Pstruhárstvo
PSC Psychiatria
PYS Psychiatrické ošetrovateľstvo
PSH Psychohygiena
PSY Psychológia
PEU Psychológia a etika práce
PHG Psychológia a hygiena práce
PBK Psychológia a komunikácia
PYW Psychológia a marketing
PMV Psychológia a medziľudské vzťahy
PYX Psychológia a patopsychológia
PPT Psychológia a patopsychológia dieťaťa
PPE Psychológia a pedagogika
PG1 Psychológia a profesijná komunikácia
PSG Psychológia a sociológia
PSQ Psychológia a sociológia práce
RSK Psychológia a spoločenská komunikácia
SVP Psychológia a spoločenská výchova
PAC Psychológia a výchova
PDH Psychológia detskej hry
PDJ Psychológia dieťaťa
PYH Psychológia chorých
PYK Psychológia koňa
P1S Psychológia obchodu a služieb
PSP Psychológia práce
PSF Psychológia práce a medziľudské vzťahy
PPM Psychológia práce a medziľudských vzťahov
PGH Psychológia práce a trh
PPU Psychológia práce a trhu
PSD Psychológia predaja
PQG Psychológia prevádzky
PYR Psychológia riadenia
PHU Psychológia trhu
PYT Psychológia trhu práce
PYC Psychológia v obchode
PWO Psychológia v ošetrovateľstve
PSW Psychológia zákazníka
PGQ Psychológia, pedagogika a komunikácia
PYJ Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
PQS Psychológia, pedagogika a sociológia
PVE Psychológia, výchova a ekonomika v rodine
PYP Psychopatológia a patopsychológia
PPD Psychopédia
PYE Psychosociálny tréning
PYI Psychosociálny výcvik
PUJ Putovanie dejinami Slovenska
PUH Putovanie históriou
PUG Putovanie regiónom
RAP Racionalizácia administratívnych prác
RAE Racionalizácia energetiky
RIP Racionalizácia informačných procesov
RPV Racionalizácia pracovných procesov
RSE Racionalizácia spotreby elektrickej energie
RSY Racionalizácia spotreby energie
RAV Racionalizácia výroby
RCV Racionálna výživa
RBI Rádiobiológia
RAN Rádiodiagnostika
RAZ Rádioelektronické zariadenia
RAD Rádioelektronika
RAA Rádioelektrotechnika
RDK Rádiokomunikácie
RAT Rádiokomunikačná technika
RFA Rádiologická fyzika
RAY Rádiologické zariadenia
RAI Rádioterapia
RKT Raketová technika a kozmonautika
RNS Ranné stretnutie
RAS Rastlinná výroba
RGR Rastrová grafika
REY Reaktory
RLA Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín
RLF Reálie a literatúra francúzsky hovoriacich krajín
RLN Reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín
RLS Reálie a literatúra španielsky hovoriacich krajín
RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
RAC Reálie anglicky hovoriacich krajín - cvičenie
RSQ Reálie Spojených štátov amerických
RVB Reálie Veľkej Británie
RAM Realitné maklérstvo
RVT Realizácia vlastnej výtvarnej tvorby
REV Rečová výchova
RVZ Rečová výchova a komunikačné zručnosti
RDA Redakcia
RKP Reedukácia a korekcia prejavov v učení
RNI Reedukačné cvičenia
RNZ Reformované náboženstvo
RFV Refrakčné chyby a vyšetrovacie metódy
RAO Región od A po Z
RGI Regionalistika
REJ Regionálna a environmentálna výchova
RMG Regionálna a medzinárodná gastronómia
RGB Regionálna biológia
REG Regionálna gastronómia
RGE Regionálna geografia
RGA Regionálna geografia sveta
RGK Regionálna kultúra
RGL Regionálna vlastiveda
RGV Regionálna výchova
RLU Regionálna výchova a ľudová kultúra
RLK Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
RGH Regionálna výchova v projektoch
RHD Regionálne a hospodárske dejiny
RED Regionálne dejiny
RGX Regionálne špeciality
RZD Regionálne zvyky a tradície
RCU Regionálny cestovný ruch
RGD Regionálny dejepis
RND Regionálny národopis
RNA Regionálny národopis a ľudová kultúra
RCR Regionálny rozvoj cestovného ruchu
RTE Regionálona technológia
RGT Regulačná technika
RPL Rehabilitačné plávanie
RHP Rehabilitačné postupy
RKL Reklama
RPR Reklama a propagácia
RMT Reklamná a propagačná tvorba
RKB Reklamná kresba
RTA Reklamná tvorba
RRC Rekondično-relaxačné cvičenia
REA Rekonštrukcie a adaptácie
RKA Rekonštrukcie a adaptácie stavieb
RTV Rekreačná telesná výchova
TVX Relaxačná telesná výchova
RET Relaxačné techniky
RLB Relaxačný blok
REL Religious Education
RTG Remenárske a sedlárska technológia
RSM Remenárske a sedlárske materiály
RSS Remenárske a sedlárske stroje a zariadenia
RMA Remeselná výchova
RNP Remeselné práce
RMR Remeselnícka výroba
RML Remeslá
RBE Repetitórium z biológie
RZI Repetitórium z informatiky
RTM Repetitórium z matematiky
RIZ Reprodukcia a inseminácia zvierat
RCZ Reprodukcia cudzokrajných zvierat
RHZ Reprodukcia hospodárskych zvierat
REB Reprodukcia obrazu
REF Reprodukčná fotografia
REM Reprodukčná maľba
RES Reštauračné služby
REU Reštaurátorská dokumentácia
REO Reštaurátorstvo
REI Reštaurovanie
REN Reštaurovanie nábytku
RSX Reštaurovanie textílií
REK Rétorická komunikácia
RER Rétorika
RAG Retórika v ANJ
RSL Retorika v slovenskom jazyku
RZK Rezanie kameňa
RIY Rezervačné a informačné systémy
REP Riadenie a ekonomika práce
RIC Riadenie CNC strojov
RIT Riadenie hút
RIR Riadenie hutí /ekon.v riadení a prog.
RIH Riadenie hutí a zlievárenskej výroby
RHV Riadenie hutí a zlievarskej výroby
RKZ Riadenie kožiarskej výroby
RKV Riadenie kvality
RMU Riadenie malého podniku
RME Riadenie mechatronických systémov
RMV Riadenie motorových vozidiel
RDC Riadenie motorových vozidiel skupiny C
RDI Riadenie motorových vozidiel skupiny I
RIO Riadenie obce
ROC Riadenie obuvníckej výroby
RSU Riadenie odboru a súboru
RDE Riadenie odevnej výroby
ROP Riadenie organizácií a podnikania
RPC Riadenie pracovných činností
RDP Riadenie pracovných procesov
RPP Riadenie priemyselných podnikov
RSP Riadenie sociálnej práce
RTH Riadenie technologického procesu
RTP Riadenie technologických procesov
RTR Riadenie traktorov
RIV Riadenie výroby
RIA Riadenie výroby v hutníctve
RZC Riadenie záujmovej činnosti
ROS Riadiace obvody mechatronických systémov
RIS Riadiace systémy
RSD Riadiace systémy v automobiloch
RVH Riečne a vodné hospodárstvo
RMP Riešenie matematických problémov
RMI Riešenie mimoriadnych situácií
RMK Rímskokatolícke náboženstvo
RBL RoboLab
ROB Robotika
RPJ Ročníkový projekt
RDD Rodina a domácnosť
RDR Rodinná príprava
RDV Rodinná výchova
RVE Rodinná výchova a vedenie domácnosti
ROV Rodinná výchova a výživa
RSC Rodinná výchova a základy sociológie
RON Rodinné náuky
KQR Rómska konverzácia
RKU Rómska kultúra a reálie
RRO Rómska rozprávka
ROJ Rómsky jazyk
ROL Rómsky jazyk a literatúra
ROR Rómsky jazyk v odbore
RTN Rómsky tanec
RKQ Rovnanie karosérie
RBS Rozbehni sa
ROD Rozbor drámy
RUD Rozbor umeleckých diel
RUH Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
RPS Rozbory prevádzkových situácií
RZT Rozbory tkanín
RSB Rozpočtovanie stavieb
RCN Rozpočty a cenotvorba
RCE Rozprávkové čítanie
RZP Rozprávky a fantázia
ROT Rozšírená technológia
RAJ Rozšírený anglický jazyk
RFJ Rozšírený francúzsky jazyk
RNJ Rozšírený nemecký jazyk
RRJ Rozšírený ruský jazyk
RYA Rozšírený španielsky jazyk
RZB Rozširujúca biológia
RZE Rozširujúca etická výchova
ROF Rozširujúca fyzika
ROG Rozširujúca geografia
RHJ Rozširujúca hodina cvičenia zo slovenského jazyka
RHU Rozširujúca hudobná výchova
RZH Rozširujúca chémia
ROI Rozširujúca informatika
RZM Rozširujúca matematika
RNV Rozširujúca náboženská výchova
ROU Rozširujúca občianska náuka
RPI Rozširujúca prírodoveda
RVL Rozširujúca vlastiveda
RWY Rozširujúca výtvarná výchova
ROH Rozširujúce hodiny
RHS Rozširujúce hodiny (spolu)
RKI Rozširujúce kompetencie z angličtiny
RKF Rozširujúce kompetencie z francúzštiny
RKE Rozširujúce kompetencie zo španielčiny
RZW Rozširujúce predmety
RTD Rozširujúce technické disciplíny
RVS Rozširujúce výtvarné - technické disciplíny
RVC Rozširujúce výtvarné disciplíny
RVI Rozširujúce výtvarné technické disciplíny
RVD Rozširujúce výtvarné technologické disciplíny
RWD Rozširujúce výtvarnotechnické disciplíny
RVY Rozširujúce výtvarno-technické disciplíny
RDJ Rozširujúci dejepis
RSR Rozširujúci slovenský jazyk
RZV Rozumová výchova
RGS Rozvíjanie grafických schopností
RGZ Rozvíjanie grafomotorických zručností
RGP Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie
RGM Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova
RJI Rozvíjanie jazykových a komunikačných schopností
RJM Rozvíjanie jemnej motoriky a grafických schopností
RVK Rozvíjanie komunikačných schopností
RVA Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností
RVR Rozvíjanie komunikačných zručností a sociálnych zručností
RKH Rozvíjanie komunikatívnych schopností
RMY Rozvíjanie poznania a myslenia
RCP Rozvíjanie poznávacích procesov
RZU Rozvíjanie pracovných zručností
RPD Rozvíjanie psychomotorických zručností
RZR Rozvíjanie reči
RRH Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy
RRL Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy s ILS
RSO Rozvíjanie sociálnych zručností
RSF Rozvíjanie špecifických funkcií
RVU Rozvíjanie výtvarných zručností
RVJ Rozvod a využitie elektrickej energie
REE Rozvod elektrickej energie
ROA Rozvoj automatizácie
RCS Rozvoj čítacích schopností
RCG Rozvoj čitateľskej gramotnosti
ROE Rozvoj elektroenergetiky
REZ Rozvoj elektronických zariadení
REQ Rozvoj emocionálnej inteligencie
REC Rozvoj estetického cítenia
RKJ Rozvoj kľúčových kompetencií v anglickom jazyku
RKN Rozvoj kľúčových kompetencií v nemeckom jazyku
RKR Rozvoj kľúčových kompetencií v ruskom jazyku
RKC Rozvoj kognitívnych zručností
RKO Rozvoj komunikácie
RKS Rozvoj komunikačných schopností
RKG Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností
RKM Rozvoj komunikačných zručností
RMZ Rozvoj manuálnych zručností
RMJ Rozvoj matematickej gramotnosti
ROM Rozvoj mikroelektroniky
RRZ Rozvoj motorických a grafomotorických zručností
RRV Rozvoj motorických a grafomotorických zručností v prepojení s výtvarnou výchovou
RZO Rozvoj obchodu
ROO Rozvoj odboru
RPH Rozvoj pohybových zručností
RPN Rozvoj poznávacích schopností
RPZ Rozvoj prístrojov zdravotníckych zariadení
RPM Rozvoj psychomotorických zručností
RRS Rozvoj rečových schopností
RSA Rozvoj senzorického vnímania
RZZ Rozvoj sociálnych zručností
RST Rozvoj spojovej techniky
RFS Rozvoj špecifických funkcií
RTO Rozvoj techniky v odbore
RJO Rozvoj v odbore
RZJ Rozvoj v odbore (1)
RO1 Rozvoj v odbore 1
RO2 Rozvoj v odbore 2
RZY Rozvoj vedy a techniky
RJV Rozvoj vidieka
RJA Rozvoj vidieka a agroturistiky
ROZ Rozvoj výroby a služieb
RUP Ručné práce
RPO Ručné práce a odievanie
RPE Ručné práce a šitie
RUV Ručné vyšívanie
RUM Rukavičkárske materiály
RSZ Rukavičkárske stroje a zariadenia
RUO Rusínky jazyk v odbore
RSV Rusínska konverzácia
RSJ Rusínsky jazyk
RJL Rusínsky jazyk a literatúra
RKK Ruská konverzácia
RUK Ruská korešpondencia
ROK Ruská obchodná komunikácia
RUJ Ruský jazyk
RJH Ruský jazyk a hospodárska korešpondencia
RJT Ruský jazyk a literatúra
RJ2 Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk v  6. ročníku
2RJ Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk
1RJ Ruský jazyk ako prvý cudzí jazyk
ZRJ Ruský jazyk pre 5. až 9. ročník ZŠ
RJP Ruský jazyk pre pokročilých
RJZ Ruský jazyk pre začiatočníkov
RXP Ruský jazyk v hospodárskej praxi
RJD Ruský jazyk v odbore
RDX Ruský jazyk v podnikateľskej praxi
RUX Ruský jazyk v praxi
RAR Rybárska technológia
RBA Rybárstvo
RVV Rybárstvo vo voľných vodách
RYB Rybnikárstvo
RYC Rýchlopis
RYS Rysovanie
RTK Rysovanie a základy technického kreslenia
RTI Rytie a sekanie kovov
RYT Rytie vzorov
RGY Rytmická gymnastika
RPY Rytmicko-pohybová výchova
SVG Sadovnícka dendrológia
SDD Sadovnícka dendrológia a škôlkárstvo
SOV Sadovnícka projekcia
SDT Sadovnícka technológia
SAT Sadovnícka tvorba
SAO Sadovnícka tvorba a ochrana krajiny
SKR Sadovnícke kreslenie
SAD Sadovníctvo
SDE Sadovníctvo a kvetinárstvo
SAZ Sadzba
SAB Sadzba a montáž
SHQ Samostatný pohyb
SIU Sanácia a rekultivácia územia
SZQ Sanácia životného prostredia
SAA Sanitárske činnosti
SIX Sanitárske činnosti - odborná klinická prax
SIQ Sanitárske činnosti - praktické cvičenia
SNE Sanitárske práce
SNO Sanitárstvo
SNR Sánkárstvo
SCT Scénická interiérová tvorba
SCK Scénická kompozícia
SCW Scénická obuv
CEN Scénická technika
SET Scénická tvorba
CKN Scénické konštrukcie
SCY Scénické kostýmy
GSP Scénický priestor
CIE Science
SBF Sebaobsluha
OBA Sebaobsluha a práce v domácnosti
SAW Sekretárske a administratívne práce
SAQ Sekretárske a asistenstké práce
CSA Sekretárske a asistentské činnosti
SEP Sekretárske práce
SMO Semenárstvo
SDL Seminár  pedagogickej literatúry
SCB Seminár a cvičenia z biológie
SCF Seminár a cvičenia z fyziky
SCC Seminár a cvičenia z chémie
SCM Seminár a cvičenia z matematiky
SBE Seminár a cvičenie z biológie
SFZ Seminár a cvičenie z fyziky
SHE Seminár a cvičenie z chémie
CSM Seminár a cvičenie z matematiky
ALS Seminar in American Literature
SUX Seminar in Bussines English
ECS Seminar in Economics
EBS Seminar in English Literature
HRS Seminar in History
SLX Seminar in literature
WLS Seminar in World literature
SDX Seminár k odbornej praxi
SDH Seminár k tvorbe odborných prác
SVQ Seminár k tvorbe prác
SOD Seminár o riadení
SDB Seminár odbornej praxe
MZG Seminár z  hospodárskej geografie
SAJ Seminár z anglického jazyka
SQM Seminár z aplikovanej matematiky
SBV Seminár z bankovníctva
SBC Seminár z biochémie
SEB Seminár z biológie
MBS Seminár z biológie a starostlivosti o zdravie
SBS Seminár z biológie v španielčine
SBQ Seminár z biológie v španielskom jazyku
FSB Seminár z biológie vo francúzskom jazyku
BLS Seminár z bulharského jazyka
SZR Seminár z cestovného ruchu
CJS Seminár z cudzieho jazyka
DSU Seminár z daňovej sústavy
SED Seminár z dejepisu
DDS Seminár z dejín divadla
ZDJ Seminár z dejín kultúry Slovenska
DUS Seminár z dejín umenia
DIS Seminár z diplomacie
SC2 Seminár z druhého cudzieho jazyka
ECL Seminár z ECDL
SEO Seminár z ekológie
SEK Seminár z ekonómie
EMS Seminár z ekonomiky
SGD Seminár z enviromentálnej geodézie
ENS Seminár z environmentalistiky
SMQ Seminár z estetiky
SEQ Seminár z evanjelického náboženstva
SMX Seminár z fotogrametrie
SFJ Seminár z francúzskeho jazyka
ISF Seminár z fyzikálnej chémie
SEF Seminár z fyziky
SFF Seminár z fyziky vo francúzskom jazyku
SEG Seminár z geografie
SEC Seminár z chémie
FSC Seminár z chémie vo francúzskom jazyku
IUS Seminár z informačnej sústavy
ITS Seminár z informačných technológií
SEN Seminár z informatiky
ISI Seminár z interpretácie
SMR Seminár z kartografie
SQN Seminár z katolíckeho náboženstva
IKS Seminár z klavírnej interpretácie
SKE Seminár z kresťanskej etiky
SLJ Seminár z latinského jazyka
LTM Seminár z literárnej tvorby
SML Seminár z literatúry
SMD Seminár z maďarského jazyka
SMC Seminár z maďarskej literatúry
MZE Seminár z makroekonómie
MSS Seminár z matematickej štatistiky
SEM Seminár z matematiky
SWM Seminár z matematiky - vyššia matematika
SMS Seminár z matematiky v španielčine
SSC Seminár z matematiky v španielskom jazyku
SMF Seminár z matematiky vo francúzskom jazyku
SMT Seminár z materinského jazyka
SMB Seminár z mikrobiológie
SNB Seminár z náboženstva
SNS Seminár z náuky o spoločnosti
SNJ Seminár z nemeckého jazyka
SEY Seminár z občianskej náuky
SOP Seminár z odbornej praxe
SGE Seminár z organickej chémie
SIO Seminár z organovej interpretácie
SDG Seminár z pedagogickej literatúry
SZW Seminár z pedagogiky
ZVP Seminár z prírodných vied
SPG Seminár z programovania
SC1 Seminár z prvého cudzieho jazyka
SMY Seminár z psychológie
RMS Seminár z rómskeho jazyka
RSN Seminár z rusínskeho jazyka
SUJ Seminár z ruského jazyka
TJS Seminár z talianskeho jazyka
SQC Seminár z teórie cestovného ruchu
SIM Seminár z teórie marketingu
SQT Seminár z tovaroznalectva
SUI Seminár z účtovníctva
UKR Seminár z ukrajinského jazyka
SUU Seminár z umenia a kultúry
SVT Seminár z výpočtovej techniky
SVJ Seminár z vyučovacieho jazyka
SSJ Seminár zo slovenského jazyka
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
SMW Seminár zo spoločenských vied
SES Seminár zo španielskeho jazyka
SQZ Seminár zo základov športovej prípravy
SJS Seminár zo základov žurnalistiky
SEZ Seminár zo zemepisu
SZX Senziometria
SZI Senzitometria
SEH Senzorické hodnotenie
PME Senzorika a procesorová meracia technika
SHX Senzorová technika
SXT Serverové technológie
SEX Sexuálna výchova
CSE Sezónne športové činnosti
SFE Sférická astronómia
SIS Sieťové komunikačné systémy
SIE Sieťové technológie
SAP Signálna a prenosová technika
SIP Silikátová prefabrikácia
SIZ Silnoprúdové zariadenia
FFS Simulátor fiktívnej firmy
SKA Skaut
SKL Skladba
SDI Skladba pre dirigentov
SDV Skladová evidencia
SOH Skladovanie a obalové procesy
SDO Skladovanie a obehové procesy
SKH Skladové hospodárstvo
SKY Sklárska výroba
SRS Sklárske materiály
SKS Sklárske stroje
SAR Sklársky priemysel
SBT Sklená bižutéria
SBI Sklenená bižutéria
SKK Skratkopis
SUS Skúšanie a kontrola
SZT Skúšanie a zošľachťovanie
SMM Skúšanie mlieka a mliečných výrobkov
SSO Skúšanie obuvníckych materiálov
SDU Skúšanie piva a sladu
SKU Skúšanie stavebných hmôt
SKT Skúšanie textílií
SKX Skúšky káblov
SSA Skúšky stavebných hmôt a materiálov
SSB Skúšky stavebných materiálov a hmôt
SKM Skušobné metódy
SLS Sláčikový súbor
SLO Sloh
SLP Sloh a šperk
SHI Slohový výcvik
SLW Slovenčina
JSC Slovenčina pre cudzincov
SIW Slovenčina pre život
SSF Slovenčina slova
SDQ Slovenčina v kocke
SNL Slovenská a svetová literatúra
KCA Slovenská konverzácia
SLY Slovenský jazyk
SJL Slovenský jazyk a literatúra
MSJ Slovenský jazyk a literatúra pre SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
USJ Slovenský jazyk a literatúra pre SŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským
SMZ Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
UKS Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským
SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra
SJJ Slovenský jazyk pre cudzincov
SLD Slovenský ľudový tanec
SIK Slovínska konverzácia
SLN Slovínsky jazyk
SLA Sluchová analýza
SLL Sluchová analýza a improvizácia
SLU Sluchová analýza, intonácia a rytmus
SLV Sluchový výcvik
SVU Sluzby vo vidieckej turistike
SRH Služby a cestovný ruch
SLC Služby cestovného ruchu
COS Služby cestovného ruchu na Slovensku
SMV Služby mobilných operátorov
SXS Služby počítačových sietí
SVA Služby v agroturistike
SBW Služby v cestovnom ruchu
SNM Snímacia technika
SNT Snímková technika
HUW Social Studies
SLG Sociálna a liečebná pedagogika
SNW Sociálna a masmediálna komunikácia
SAM Sociálna administratíva
SCI Sociálna činnosť
SAE Sociálna ekonómia
SLK Sociálna komunikácia
WSO Sociálna komunikácia – cvičenia
SQE Sociálna komunikácia a kresťanská etika
SIG Sociálna patológia
SCG Sociálna pedagogika
SOG Sociálna pedagogika a psychológia
SOL Sociálna politika
SCL Sociálna práca
SPU Sociálna práca so zdravotne postihnutými
ZPS Sociálna práca so zdravotne postihnutými a starými ľuďmi
SCP Sociálna psychológia
SIL Sociálna starostlivosť
VSO Sociálna výchova
SOI Sociálne komunikácie
SLE Sociálne lekárstvo
SXI Sociálne právo v praxi
LUZ Sociálne služby
SNX Sociálne zručnosti a sabeprezentácia
SCX Sociálnoekonomické informácie
SEI Sociálno-ekonomické informácie
SKO Sociálno-pedagogická komunikácia
SVC Sociálno-právna činnosť
SCR Sociálno-právna ochrana
SCN Sociálno-právna pomoc
SPN Sociálno-právna starostlivosť
SPA Sociálno-právna výchova
SND Sociálno-právne zabezpečenie
SGC Sociálnopsychologické cvičenia
SCV Sociálno-psychologický výcvik
SZC Sociálno-zdravotnícka starostlivosť
SEJ Sociálny a emocionálny rozvoj
SOC Sociológia
SKJ Sociológia a komunikácia
SAY Sociológia a psychológia
SGS Sociológia a štatistika
SKV Sociológia kultúrno-výchovnej činnosti
SGO Sociológia v ošetrovateľstve
SZY Sociologické základy kultúrno-výchovnej činnosti
SWE Softverové aplikácie
SWA Softwarové aplikácie
SOF Sochárska priestorová a objektová tvorba
SHT Sochárstvo
SOK Sokoliarstvo
SLZ Solárne zariadenia
SDP Sólový dramatický prejav
SOS Sólový spev
SMA Somatológia
SON Somatológia a náuka o pohybe
SOM Somatopédia
SGA Spektrum regióna
SIV Spev
SNZ Spev - neoperné zameranie
SHB Spev a pohybová výchova
SNU Spev notového zápisu bez prípravy
SRC Spev pri cirkevných obradoch
SZL Spev z listu
CSV Spevácka činnosť
SBZ Spevácky zbor
SSL Spisová služba
SSU Spoje a spojovacie súčiastky
SJO Spojová prevádzka
SPT Spojová technika
SOJ Spojovacia technika
PJE Spojové technické merania
SPZ Spojový zemepis
SEV Spoločenská a estetická výchova
SFK Spoločenská a multikultúrna komunikácia
EIS Spoločenská etiketa
KMM Spoločenská komunikácia
WSP Spoločenská komunikácia - cvičenia
SVY Spoločenská výchova
SLB Spoločenská výchova a psychológia
SPX Spoločenská výchova a tanec
SNF Spoločenské náuky a filozofia
SSN Spoločenské správanie
SXV Spoločenské vedy
SAK Spoločensko-administratívny styk
SEW Spoločenskoekonomický seminár
HSR Spoločensko-hospodársky seminár
SPS Spoločenskovedný seminár
SDW Spoločensko-vedný seminár
SVS Spoločenskovedný styk
SSY Spoločensko-vedný styk
SDY Spoločenský a diplomatický protokol
SKQ Spoločenský protokol v podnikaní
FSM Spoločenský seminár
STY Spoločenský styk
SQH Spolužitie spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat s človekom
SPO Sporiteľníctvo
SRB Spotrebiteľská výchova
SEL Spotrebná elektronika
SNI Spotrebná technika
ZNS Spoznávanie sveta
SQO Spracovanie a likvidácia odpadov
SUZ Spracovanie a uskladňovanie záhradníckych produktov
SVR Spracovanie a využitie rastlinných výrobkov
SCJ Spracovanie a zúžitkovanie živočíšnych výrobkov
SYB Spracovanie biomasy
SDA Spracovanie dát
SDR Spracovanie dreva
SQD Spracovanie ekonomickej agendy
AEI Spracovanie ekonomických informácií
SHR Spracovanie hrozna
SCU Spracovanie hydinárskych výrobkov
SHY Spracovanie hydiny
SHV Spracovanie hydiny a vajec
SPI Spracovanie informácií
SAC Spracovanie mäsa
SRA Spracovanie múky
SOX Spracovanie obrazu a textu
SOU Spracovanie odpadu
SOZ Spracovanie ovocia a zeleniny
SCO Spracovanie papiera
SPB Spracovanie poľnohospodárskych produktov
SPV Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov
SPL Spracovanie polymérov
SRY Spracovanie rýb
SSK Spracovanie sekvencií
SSI Spracovanie silikátových vlákien
STW Spracovanie textov
SXK Spracovanie textov a hospodárska korešpondencia
SNP Spracovanie textov na počítači
SPD Spracovanie údajov
SMP Spracovanie vajec, mäsa a peria
SZP Spracovanie záhradníckych produktov
SYO Spracúvanie a recyklácia odpadov
SUL Spracúvanie prírodných látok
SUN Spracúvanie prírodných surovín
SRR Správa a riadenie
SVF Správa obce
SRI Správa riadenia
SPR Správanie
SVN Správne konanie
SRV Sprievod
SPK Sprievod - korepetícia
SII Sprievod korepetície
SWD Sprievodca médiami
ASC Sprievodcovská a animačná činnosť
SPC Sprievodcovská činnosť
SRQ Sprievodcovské služby
SSR Sprievodcovské služby - praktické cvičenia
SDC Sprievodcovstvo
SWC Sprievodcovstvo v cestovnom ruchu
SCZ Starostlivosť o človeka a životné prostredie
STD Starostlivosť o dieťa
SCA Starostlivosť o chorého človeka
SIN Starostlivosť o osoby staré, invalidné a spoločensky dezintedrované
XSP Starostlivosť o psov
SDM Starostlivosť o rodinu, deti a mládež
SOQ Starostlivosť o starých a chorých
SZD Starostlivosť o zdravie
SZE Starostlivosť o ženu
SZV Starostlivosť o ženu - cvičenia
SZF Starostlivosť o ženu - cvičenie
SNQ Statika a navrhovanie konštrukcií
SSX Statika a stavebniny
SAL Stavba a oprava lodí
SVB Stavba a prevádzka strojov
SGZ Stavba a prevádzka strojov a zariadení
SAU Stavba automobilov
SHN Stavba hudobných nástrojov
SKN Stavba karosérií a skríň
SBG Stavba organu
OGS Stavba organu, literatúra nástroja
SBJ Stavba prístrojov a strojov
BPP Stavba protetických pomôcok
SDZ Stavba rozvodných zariadení
SSV Stavba strojov
STB Stavby
SZA Stavby a zariadenia
ZZO Stavby a zariadenia v ZOO
STI Stavby v životnom prostredí
SYS Stavby, stroje a zariadenia
SFY Stavebná fyzika
SME Stavebná mechanika
SBK Stavebná mechanika a konštrukcie
STP Stavebná prevádzka
SBN Stavebná technológia
SNA Stavebná technológia - murované konštrukcie
SAV Stavebná výroba
SXE Stavebná výroba - stavebné práce
SBH Stavebné hmoty
HMS Stavebné hmoty a materiály
STK Stavebné konštrukcie
STL Stavebné materiály
MSG Stavebné materiály a technológia
SBR Stavebné nástroje
SBP Stavebné právo
SST Stavebné stolárstvo
STS Stavebné stroje
SBD Stavebné stroje a zariadenia
SBO Stavebníctvo
SBM Stavebný manažment
SSG Staviame s legom
SVI Staviteľstvo
SVW Stavivá a stavebniny
SVM Stáže v masmédiách
STE Stenografia
SFP Step
SWS Stimulácia senzomotorického spracovávania
VSL Stolárska výroba
SNN Stolný tenis
STO Stolovanie
SOB Stolovanie - zameranie na obsluhu
SNH Stolovanie - zameranie na pohostinstvo
SPJ Stolovanie - zameranie na prípravu jedál
STM Stomatológia
SGP Stomatologická propedeutika
SGR Stomatologická röntgenológia
SPY Stomatologické protézy
SMN Strategický manažment
SMK Strategický marketing
SZJ Stravovanie a výživa
SHO Stravovanie chorých
ZBR Strelné zbrane
SZB Strelné zbrane a balistika
STF Stresové faktory
SFA Stresové faktory v krajine
LKS Stretnutia s ľudovou kultúrou
STU Stretnutia s umením
SUM Stretnutie s umením
SNY Striekanie
SHU Strih rukavíc
SHW Strihová skladba
SHS Strihové sústavy
SJT Strojárenská technológia
STC Strojárska konštrukcia
STT Strojárska technológia
SNC Strojárska technológia - NC strojov
SOW Strojárska technológia - OVS
STV Strojárska výroba
SJC Strojárske cvičenia
STR Strojárstvo
STJ Stroje
SJR Stroje a ich riadenie
SJM Stroje a mechanizácia
STZ Stroje a zariadenia
SZK Stroje a zariadenia kováční
SZN Stroje a zariadenia na výrobu kameňa
SVK Stroje a zariadenia na výrobu kameniva
SJH Stroje a zariadenia v hydinárstve
SKG Stroje a zariadenia v kožiarskom a garbiarskom priemysle
SZZ Stroje a zariadenia v záhradníctve
SKB Stroje na kamenársku výrobu
SJI Stroje na spracovanie informácií
SJU Stroje na ťažbu a úpravu kameňa
SWP Stroje na výrobu plstí
SSP Stroje silikátového priemyslu
SJQ Stroje traťového hospodárstva
SJV Stroje vo vinohradníctve a ovocinárstve
SRO Stroje, stavby a zariadenia
SRM Stroje, zariadenia a mechanizácia
SZS Stroje, zariadenia a stavby v hydinárstve
SRF Stroje, zariadenia a technológia
SYE Stroje, zariadenia, mechanizmy
STG Strojná technológia
SJN Strojná výroba dutého skla
SRJ Strojné zariadenia
STQ Strojnícka technológia
SJE Strojnícke kreslenie
SJF Strojnícke meranie
STN Strojníctvo
SJP Strojopis
SHK Strojopis a hospodárska korešpondencia
SJK Strojopis a korešpondencia
RCC Strojopis a práca s počítačom
SVD Strojová výroba dutého skla
SJZ Strojové časti a zariadenia
SOE Strojové pletenie
SUC Strojové súčiastky
SSS Strojové súčiastky a stroje
SJD Strojové súčiastky a zariadenia
SSH Strojové súčiastky umožňujúce pohyb
SWY Strojové vyšívanie
SRZ Strojové zariadenia
SRE Strojové zariadenie
SWJ Strojovo orientované jazyky
SLQ Stromolezectvo
SNV Strunové nástroje
TYL Styling
SDN Súbor dychových nástrojov
HSL Súborná hra
SUH Súborová hra
SUO Súborová práca
SBB Súborový spev
SUB Súborový spev /ansámblový/
SUV Súčasti strojov
SUE Súčiastky predmetov
SUP Súčiastky prístrojov
SUQ Súčiastky prístrojov a strojov
SUG Suché technológie
SUA Supervízia
SRD Surdopédia
SUR Suroviny
SUY Suroviny a tovary
SYV Suroviny a výživa
SUT Sušiarstvo
SUD Súťažný poriadok
SRX Súvislá odborná prax
P10 Súvislá prax
SXP Súvislá prevádzková prax
SYX Súvislý odborný výcvik
SXO Svätá omša
SIJ Svet a ja
SC0 Svet čísel
SWT Svet digitálnych technológií
SWF Svet farieb
SFI Svet financií
SJW Svet krajín
SYT Svet kreatívnej tvorby
SGN Svet okolo nás
SVX Svet podnikania
SEE Svet práce
SQA Svet práce a komunikácia
VZP Svet práce a zručností
SR1 Svet rozprávok
SYN Svet techniky
SUF Svet umenia
SVL Svet v číslach
SWO Svet v obrazoch
SXY Svet vedy
SID Svet živej prírody
SVH Svetelná technika
SWK Svetová kuchyňa
SVE Svetová literatúra
SQU Svetové náboženstvá a ekumenizmus
SYA Systémová analýza
SYK Systémy kvality
SYU Systémy na ochranu objektov
SQK Systémy riadenia kvality
SAH Šach
SAN Šansón
SER Šerm
SIC Šijacie stroje s automatizačnými prvkami
SIB Šikovné ruky
SIT Šitie
RUC Šitie a ručné práce
STX Šitie a textilné techniky
SAX Šitie a textilné výrobky
SIR Šitie rukavíc
SHF Škola hrou
SYZ Škola pre život
SKF Školienka
SKI Školské knižnično-informačné centrá
SYL Školský klub
SKD Školský klub detí
SKP Škôlkárske práce
SOO Škôlkárstvo
SLT Šľachtenie a rozmnožovanie rastlín
SSE Šľachtenie a semenárstvo
SLH Šľachtenie hydiny
SLR Šľachtenie rastlín
SVO Šľachtenie vo vinohradníctve a ovocinárstve
SOA Šľachtiteľstvo a semenárstvo
ESN Španielska konverzácia
ERS Španielska korešpondencia
SIF Španielska literatúra
EOK Španielska obchodná komunikácia
SJA Španielsky jazyk
JSP Španielsky jazyk a literatúra
2SJ Španielsky jazyk ako druhý cudzí jazyk
SMJ Španielsky jazyk ako materinský jazyk
1SJ Španielsky jazyk ako prvý cudzí jazyk
JSL Španielsky jazyk pre pokročilých
JSZ Španielsky jazyk pre začiatočníkov
SJX Španielsky jazyk v hospodárskej praxi
ESD Španielsky jazyk v podnikateľskej praxi
ESX Španielsky jazyk v praxi
SNK Špeciality národných kuchýň
SMU Špecializácia muzikál
SHD Špecializácia muzikál a hudobná komédia
SPE Špecializácia výroba koksu
SHM Špecializované hry pre mládež
SZH Špecializované pohybové hry
SGF Špecializovaný grafický softvér
SSW Špeciálna bezpečnostná príprava
SBL Špeciálna biológia
SEA Špeciálna elektronika
SCE Špeciálna elektrotechnika
SPF Špeciálna farmakológia
SGI Špeciálna gastronómia
SLM Špeciálna mechanika
OLH Špeciálna obsluha
SCH Špeciálna ochrana prírody
SNG Špeciálna ochrana prírody a ekológia
SHH Špeciálna ochrana prírody a ekológie
SOR Špeciálna ochrana rastlín
SRT Špeciálna ortopédia
SPP Špeciálna pedagogika
SCD Špeciálna príprava dievčat
SYY Špeciálna príprava jedál a špeciality medzinárodnej kuchyne
SRP Špeciálna reprodukcia zvierat
STH Špeciálna technológia
SRG Špeciálna virológia
SVZ Špeciálna výroba neželezných kovov
SYD Špeciálna výživa a dietetika
SZO Špeciálna zoológia
SZG Špeciálna zoológia a etológia
SEU Špeciálne cukrárske a pekárske techniky
CUT Špeciálne cukrárske techniky
SUW Špeciálne cukrárske techniky a tvorivosť
SDK Špeciálne druhy dokumentov
SKW Špeciálne kvetinárstvo
SIY Špeciálne lakovanie
SPM Špeciálne metodiky
SPQ Špeciálne pestovanie rastlín
SPW Špeciálne stroje
SSZ Špeciálne stroje a zariadenia
SGH Špeciálne technológie
SGT Špeciálne technológie a techniky
SLI Špeciálne zlievárenstvo
RVP Špeciálnopedagogická rehabilitácia špecifických vývinových porúch učenia
SCQ Špeciálny chov hydiny
SHZ Špeciálny chov zvierat
SSM Špeciálny seminár
SMG Špeciálny seminár zameranie na hotelierstvo, kúpeľníctvo
SFR Špeciálny seminár zameraný na ekonomické rozbory
SMH Špeciálny seminár zameraný na hotelierstvo a kúpeľníctvo
SZM Špeciálny zdravotnícky materiál
SFV Špecifická príprava
SFD Špecifická príprava dievčat
SXX Špecifické technológie a techniky
VPU Špecifické vývinové poruchy učenia
SOT Špecifický odborný predmet
SQP Špecifický predmet
SRW Šport
SYP Šport a kultúra pohybu
SQI Športová a tanečná príprava
SCS Športová činnosť
SGY Športová gymnastika
SRL Športová príprava
SQS Športová príprava špeciálna
SQV Športová príprava všeobecná
SAS Športová streľba
SOY Športová výchova
SPH Športové hry
SHL Športové hry mládeže
SSQ Športové stredisko
SWB Športovo-branné hry
ATK Športovorekreačné aktivity vidieckej turistiky
PSM Športový manažment
STA Štatistika
SRN Študijná a rozborová činnosť
SBY Štúdium bábkových úloh a umelecký prednes
HZU Štúdium orchestrálnych partov a hra z listu
SMI Štúdium rolí
SRU Štúdium rolí a umelecký prednes
SDJ Štúdium rolí a umelecký prednes a sólový dramatický prejav
SUK Štúdium úloh - korepetícia
SBU Štúdium úloh pre bábky a umelecký prednes
SVV Štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozície
SQL Štvorlístok
HR4 Štvorručná hra
SRK Štýl a šperk
AJY Štylistika v anglickom jazyku
SZU Štylizácia účesov
TTT Taktovacia technika
TKJ Talianska konverzácia
TKS Talianska korešpondencia
TOK Talianska obchodná komunikácia
TAJ Taliansky jazyk
TJK Taliansky jazyk - konverzácia
JTZ Taliansky jazyk - začatočníci
2TJ Taliansky jazyk ako druhý cudzí jazyk
JTP Taliansky jazyk pre pokročilých
TJX Taliansky jazyk v hospodárskej praxi
TJO Taliansky jazyk v odbore
TDX Taliansky jazyk v podnikateľskej praxi
TIN Tance iných národov
TII Tanec iných národov
TAP Tanec s partnerom
TCY Tanec spoločenský
TRB Tanečná a regionálna výchova
TBC Tanečná akrobacia
TNU Tanečná alebo džezová skupina
TCC Tanečná činnosť
TAG Tanečná gymnastika
TPX Tanečná prax
TTP Tanečná príprava
SKC Tanečná skupina
TAV Tanečná výchova
TSK Ťažba a spracovanie kameňa
TAU Ťažba a úpravníctvo
TZJ Ťažobné stroje
TMM Technická analýza makromolekulárnych látok
TFA Technická angličtina
TBI Technická aplikácia biológie
TZY Technická aplikácia fyziky
THX Technická aplikácia chémie
TLM Technická aplikácia matematiky
TDG Technická diagnostika
TDK Technická dokumentácia
TTD Technická estetika a dizajn
TFO Technická fotografia
TFY Technická fyzika
THY Technická geológia a hydrológia
TEG Technická grafika
TCE Technická chémia
TKB Technická kontrola výroby
THK Technická korešpondencia
TMK Technická matematika
TNI Technická mechanika
TNA Technická normalizácia a skúšobníctvo
TAO Technická optika
TPA Technická príprava
TPV Technická príprava výroby
TTO Technická tvorivosť
TEH Technická výchova
TEE Technická výchova - elektrotechnika
TLG Technická výchova - LEGO
TES Technická výchova - ľudové remeslá
TER Technická výchova - modelárstvo
THE Technická výchova - rozšírená
VHV Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ
TDD Technická základňa dopravy
TEI Technické a ekonomické informácie
TEQ Technické a technologické vzdelávanie
TAI Technické aplikácie
TAB Technické aplikácie biológie
TAY Technické aplikácie elektrotechniky
TAF Technické aplikácie fyziky
TAC Technické aplikácie chémie
TCV Technické cvičenia
TCW Technické cvičenie
TNH Technické činnosti
TCK Technické kreslenie
TKK Technické kreslenie a aplikovaná deskriptívna geometria
TKD Technické kreslenie a deskriptívna geometria
TKN Technické kreslenie a modelovanie
TKL Technické kreslenie a písmo
TKR Technické kreslenie a reštaurátorská dokumentácia
TMA Technické materiály
TIC Technické merania
TMN Technické meranie
TMW Technické meranie - cvičenia
TNM Technické normy
PTI Technické poštové a telekomunikačné zariadenia
TNR Technické práce
TNE Technické praktikum
TPT Technické prostriedky
TPI Technické prostriedky a výcvik
TDL Technické prostriedky logistiky
TNS Technické sklo
TMR Technické spojové meranie
TSZ Technické spojové zariadenia
TTR Technické textilné rozbory
HWW Technické vybavenie počítačov
TVQ Technické výpočty
TVH Technické využitie počítačov
TZR Technické zariadenia
TZU Technické zariadenia automatitácie
TKE Technické zariadenia budov
TZN Technické zariadenia knižníc
TZQ Technické zariadenia v kynológii
TZZ Technické zariadenia v živočíšnej výrobe
TZB Technické zariadenie budov
THH Technické zariadenie knižníc
TRN Technické zobrazovanie
TOE Technicko-ekonomické informácie
TDZ Technický dizajn
THD Technika
TPK Technika a prevádzka koľajových vozidiel
TBA Technika a tvorba životného prostredia
TAN Technika administrácie - stenotypistika
TEA Technika administratívy
TAH Technika administratívy a hospodárska korešpondencia
TAK Technika administratívy a korešpondencia
TAL Technika administratívy sociálnej práce
TIO Technika administratívy v obchode
THZ Technika administratívy v železničnej prevádzke
TAE Technika aplikácie elektrotechniky
TCR Technika cestovného ruchu
TAX Technika hravo
TEJ Technika jazdy
TNL Technika líčenia
TLR Technika líčenia a úprava účesov
TOH Technika obchodu
TOB Technika obsluhy
TSO Technika obsluhy a služieb
TPO Technika počítačov
TNX Technika pohonov
TIH Technika práce
TPJ Technika predaja
TPY Technika prevádzky
TRM Technika prípravy pokrmov
TCP Technika prostredia
TSG Technika služieb
TSC Technika služieb cestovného ruchu
TQS Technika šitia
TOY Technika špeciálnej obsluhy
TUL Technika úpravy vlasov
TCB Technika v automobiloch
TBP Technika vodenia bábok a prednes
TBJ Technika vodenia jednoduchých bábok a prednes
TIV Technika výroby
TZI Technika žiarenia
TFU Techniky a technológie animovaného filmu
TFM Techniky a technológie trikového filmu
TLA Techniky líčenia a úprava účesov
TLL Techniky líčenia a úprava vlasov
TNQ Techniky reklám a propagácií
RPT Techniky ručných prác
TEC Technológia
TFG Technológia - flexografia
TGH Technológia - hĺbkotlač
TGG Technológia - chemigrafia
TKG Technológia - kníhtlač
TKF Technológia - konštrukcia a výroba obalov
TMB Technológia - mechanik opravár
TGP Technológia - ofsetová tlač
TGR Technológia - reprodukčná fotografia
TGM Technológia - sadzba
SSD Technológia - suché stavby
TZO Technológia - zameranie na obsluhu
TZH Technológia - zameranie na pohostinstvo
TPU Technológia - zameranie na prípravu jedál
TGE Technológia a cvičenia
HOQ Technológia a hodnotenie potravín
TYM Technológia a hygiena v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
TCZ Technológia a kameňorez
TLC Technológia a laboratórne cvičenia
TZF Technológia a praktic. technolog. cvičenia - zhotovov.tlačiarensk. formy
PTJ Technológia a praktické technologi. cvič. - prehľad polygrafickej výroby
TCQ Technológia a praktické technologické cvičenia - finálna výroba
TRF Technológia a praktické technologické cvičenia - reprodukčná fotografia
TSD Technológia a praktické technologické cvičenia - sadzba
TPQ Technológia a praktické technologické cvičenia - tlač
TAA Technológia a spoločenská výchova
TIS Technológia a stolovanie
THC Technológia a technologické cvičenia
TGF Technológia a technologické cvičenia - fotografovanie
TGL Technológia a technologické cvičenia - hĺbkotlač
TGN Technológia a technologické cvičenia - knihárstvo
TTC Technológia a technologické cvičenia - knihtlač
TTI Technológia a technologické cvičenia - litografia
TTM Technológia a technologické cvičenia - materiál
TTN Technológia a technologické cvičenia - priemyselná retuš
TTF Technológia a technologické cvičenia - reprodukčná fotografia
TTQ Technológia a technologické cvičenia - sieťotlač
TTZ Technológia a technologické cvičenia - technická reprodukcia
TTY Technológia a technologické cvičenia - tvarovanie papiera
TTW Technológia a technologické cvičenia - tvarovanie sadry
TTG Technológia a technologické cvičenia - typografia
TWP Technológia a technologické cvičenia - zinkografia
TLZ Technológia a zariadenia
TPN Technológia a zariadenia pre pranie
THB Technológia balenia
TBL Technológia bielizne
TGB Technológia bielizníctva
TBS Technológia brúsenia
TBK Technológia brúsenia drahých kameňov
TUC Technológia cestovného ruchu
TCG Technológia čipkárstva
TNC Technológia čistenia
TCF Technológia frézovania
TGS Technológia gastronomických služieb
THM Technológia hrubej keramiky
THN Technológia hutníckej výroby
THG Technológia hydinárskeho priemyslu
TCH Technológia chovu hydiny
TIR Technológia internetu
TGJ Technológia jemnej keramiky
TEK Technológia keramiky
TKW Technológia knihárskej výroby
TGK Technológia kože
TLE Technológia lesnej výroby
TFL Technológia liekových foriem
TMS Technológia masmédií
TCM Technológia materiálov
TME Technológia mikroelektroniky
TMO Technológia montáže
TOO Technológia montáže a opráv
TNO Technológia montáží a opráv
TLB Technológia obrábania
TOQ Technológia obrábania kovov
OHY Technológia obsluhy
TOR Technológia odevnej výroby
TEO Technológia odevov
TDV Technológia odievania
TOP Technológia opráv
TOA Technológia opráv automobilov
TCL Technológia opráv chladiarenských zariadení
TLI Technológia opráv lietadiel
TOT Technológia opráv poľnohospodárskej techniky
TGQ Technológia opráv váh
TPP Technológia papiera
TEW Technológia pletených a netkaných textílií
TPL Technológia pletiarstva
TPC Technológia pletiarstva a tkáčstva
THP Technológia pohostinstva
TPW Technológia pokrmov
TGY Technológia poľnohospodárskej výroby
TEP Technológia polymérov
TZC Technológia pozlacovania
TGT Technológia prác v traťovom hospodárstve
TAD Technológia pradenia
TPD Technológia pradiarstva
TNP Technológia prania
TGX Technológia prania a čistenia
TOL Technológia pre mliekárenskú výrobu
TLS Technológia pre výrobu piva a sladu
TPM Technológia presnej mechaniky
TJP Technológia prípravy jedál
TJE Technológia prípravy jedál a stolovania
PJD Technológia prípravy jedál a stolovanie
EPP Technológia prípravy pokrmov
TCJ Technológia prípravy pokrmov - cvičenia
THJ Technológia prípravy pokrmov - cvičenie
TPB Technológia prípravy pokrmov a stolovanie
TKT Technológia prípravy pokrmov a technika obsluhy
TYV Technológia prípravy špeciálnych pokrmov
TRV Technológia rastlinnej výroby
TRO Technológia ropy
TRY Technológia rytectva
TAS Technológia sadzby
TCS Technológia skla
TNK Technológia skladovania
TSF Technológia služieb cestovného ruchu
TSQ Technológia služieb cestovného ruchu - praktikum
TCI Technológia služieb cestovných kancelárií
TPH Technológia služieb na úseku príjmu hosťa
TUH Technológia služieb na úseku ubytovania hosťa
TSU Technológia smaltu
THR Technológia spracovania hrozna
TSH Technológia spracovania hydiny
TZK Technológia spracovania kameňa
TGZ Technológia spracovania ovocia a zeleniny
TSI Technológia spracovania papiera a lepenky
TSP Technológia spracovania poľnohospodárskych produktov
TSL Technológia spracovania poľnohospodárskych výrobkov
TCA Technológia správ
TSS Technológia sprievodcovských služieb
TSB Technológia stavby lodí
TLO Technológia stavieb
TCU Technológia sústruženia
TTA Technológia ťažby
TTS Technológia ťažby a spracovania kameňa
TTB Technológia ťažby kameňa
TTX Technológia textílií
TXU Technológia textilu
TTK Technológia tkáčstva
THT Technológia tkania
TTL Technológia tlače
TGW Technológia tukov
TTV Technológia tvorby
TUU Technológia údržieb a opráv
TUK Technológia umeleckého kováčstva
TGU Technológia umeleckého odievania
TUO Technológia umeleckého odlievania
TEU Technológia úpravníctva
TUG Technológia úpravy kameňa
TVN Technológia vína a nápojov
TVL Technológia vlákien
THO Technológia vody
TIA Technológia vŕtania
TVW Technológia vŕtania a vyvrtávania
TVY Technológia výroby
TYR Technológia výroby automobilov
TVP Technológia výroby celulózy a papiera
TVG Technológia výroby galantérie
TVJ Technológia výroby jedál
TIK Technológia výroby káblov
TGV Technológia výroby kameňa
TVB Technológia výroby kameniva
TVO Technológia výroby obuvi
THA Technológia zameranie na obsluhu
THQ Technológia zameranie na pohostinstvo
TTJ Technológia zameranie na prípravu jedál
TAZ Technológia zariadení
TZP Technológia zariadenia pre pranie
TDM Technológia zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok
TZL Technológia zlatníctva
TZX Technológia zvárania
TZV Technológia živočíšnej výroby
TZM Technológia životného prostredia
TDO Technologická dokumentácia
TDP Technologická dokumentácia (protokoly)
TKX Technologická kópia
TSM Technologické a strojnícke merania
TGC Technologické cvičenia
THL Technologické cvičenia galantérie
TCO Technologické cvičenia obuvnícke
TOG Technologické cvičenia z galantérie
TCD Technologické cvičenia z odievania
TJL Technologické cvičenia z prípravy jedál
THI Technologické cvičenie
THV Technologické cvičenie obuvnícke
TCN Technologické cvičenie z  prípravy jedál
TGI Technologické cvičenie z galantérie
TGD Technologické cvičenie z odievania
TSY Technologické postupy
VTC Technologické výpočty
TZD Technologické zariadenia
TIE Technológie II
TIU Technológie internetu
TOW Technológie ochrany životného prostredia
TAW Technológie v administratíve a službách
TMC Tekutinové mechanizmy
TKM Telekomunikácie
TPS Telekomunikácie a počítačové siete
TZA Telekomunikačná a zabezpečovacia technika
TKO Telekomunikačná prevádzka
TEL Telekomunikačná technika
TFT Telekomunikačná technika a prenosová technika
TLU Telekomunikačné služby
TSA Telekomunikačné služby a obchod
TEZ Telekomunikačné zariadenia
TSV Telesná a športová výchova
TKU Telesná kultúra
TEV Telesná výchova
TVI Telesná výchova liečebná
TOS Telesná výchova oslabených
TVM Telesná výchova s metodikou
TYS Telesná výchova so špeciálnym zameraním
TVS Telesná výchova špecializácia
TLK Televízna a komunikačná technika
TZT Televízna technika
TWT Telová tvorba
TNB Tenis
OIT Teoretická časť odbornej zložky
WTT Teoretická technická výchova
T3D Teória 3D animácie
TDY Teória a dejiny kultúry
TTU Teória a dejiny tanca a baletu
TAM Teória a metodika animačných činností
TMT Teória a metodika tanca
TXS Teória a prax sociálnej práce
TRL Teória a psychológia reklamy
TJF Teória a vývoj fotografie
TCX Teória cestovného ruchu
TED Teória dizajnu
TJT Teória exteriérovej tvorby
TFR Teória fotografie
THU Teória hutníckych procesov
TIP Teória informačného prieskumu
TIT Teória interiérovej tvorby
TEY Teória jazdy
TJD Teória jazdy a dostihový poriadok
TJI Teória jazdy na koni
TKI Teória komunikácie
TLD Teória lode
TMX Teória marketingu
TMQ Teória medzinárodného obchodu
TMV Teória mimovládnych organizácií
OOP Teória obchodu a obchodného podnikania
TOI Teoria potravín
TPR Teória pradenia
TRX Teória reklamy
TRI Teória riadenia
TEB Teória šitia
TRS Teória športu
TTE Teória telesnej kultúry
VMI Teória výchovy mimo vyučovania
TVV Teória vyučovania a výchovy
TVF Teória vývoja fotografie
TGA Tepelná energia
TET Tepelná technika
TPG Tepelná energetika
TSN Tepelné spracovanie
TPF Tepelné stroje
TKH Terapeutické a korektné cvičenia
TIJ Terminológia IT v anglickom jazyku
T9M Testovanie 9 matematika
T9S Testovanie 9 slovenský jazyk
TXL Textil
TXT Textílie a plasty
TXD Textilná dizajnatúra
TEX Textilná technológia
TXV Textilná výroba
TXM Textilné materiály
TEN Textilné návrhárstvo
TKY Textilné techniky
TDE Textilný dizajn
TEM Textilný materiál
TXP Textové procesory
TKV Tkáčska tvorba
TKA Tkáčstvo
TKP Tkáčstvo a pletiarstvo
TKC Tkanie na tkáčskom stave
TLT Tlačiarenská tvorba
TTH Tlačiarenské techniky
TCT Tlačová technika
TLF Tlačové formy
TLP Tlačové procesy
TVT Tlačové techniky
TGO Topografická anatómia
TVC Tovaroznalecké cvičenia
TZW Tovaroznalecké cvičenie
TVZ Tovaroznalectvo
TZG Tovaroznalectvo a technológia
TOV Tovaroznalectvo a výživa
TNT Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru
TOU Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru
TOX Toxikológia
TQP Tradičné a ekologické poľnohospodárstvo
TLV Tradičné ľudové výrobné a remeselné techniky
TRP Tradičné poľnohospodárstvo
TRT Tradičné remeselné techniky
TRK Trakčná energetika
TNV Trakčné nezávislé vozidlá
TNZ Trakčné nezávislé vozidlá a železničné vozy
TRZ Trakčné vozidlá
TZE Trakčné závislé vozidlá
TRA Traktory a automobily
TRH Traťové hospodárstvo
TSJ Traťové stroje a mechanizmy
TAT Traťové stroje a zariadenia
TDQ Trendy a móda
TRG Tréning sociálnych zručností
TRE Trepárenská technológia
JC3 Tretí cudzí jazyk
TRJ Trhacie práce
TBE Trhová ekonomika
TRU Trhová úprava a predaj produktov živočíšnej výroby
TPZ Trhová úprava a predaj zeleniny
THS Trhové služby
THF Triednická hodina
TUN Tunelárstvo
TUM Tunely a mosty
TUP Turistické programy
TUV Turistika na vidieku
TVR Tvárnenie
TVK Tvárnenie kovov
TVA Tvarovanie
TRR Tvarovanie a rytectvo razníc
TDR Tvarovanie dreva
TAR Tvarovanie skla
TSR Tvarovanie strihov
TUS Tvarovanie úžitkového skla
TVE Tvaroznalectvo
TYU Tvary umenia
TMJ Tvorba a manažment projektov
TNN Tvorba a navrhovanie nábytku
TOZ Tvorba a ochrana životného prostredia
TDJ Tvorba a riadenie projektov
TSW Tvorba a správa www stránky
TBF Tvorba animovaného filmu
THW Tvorba hier a www stránok
TMD Tvorba módy
TWO Tvorba objektu
TPE Tvorba prezentácie
TYK Tvorba priestorových konštrukcií
TFP Tvorba projektov
TJR Tvorba projektov a prezentácií
TFE Tvorba projektov z evanjelického náboženstva a.v.
TBZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
TWD Tvorba prostredia
TVU Tvorba šperku a odevu
TWS Tvorba web stránok
TBR Tvorba životného prostredia
TZS Tvorba životného štýlu
TON Tvorenie
TRC Tvorenie a rozvíjanie reči
TMP Tvoríme v prírodovede
TAQ Tvorivá angličtina
TDA Tvorivá dramatika
TDS Tvorivá dramatika špecializácia
TIF Tvorivá informatika
TIB Tvorivá informatika s Baltíkom
TKZ Tvorivá komunikácia
TMI Tvorivá matematika
TWA Tvorivá slovenčina
TEF Tvorivé čítanie
CPT Tvorivé čítanie a písanie
TVD Tvorivé dielne
TKQ Tvorivé kreslenie
TOF Tvorivé písanie
TID Tvorivé písanie a dramatika
TOC Tvorivé tematické čítanie
TIZ Tvorivé zručnosti
TYF Tyflopédia
TYP Typografia
TYO Typológia
TST Typológia stavieb
TYH Týždenný počet hodín
UBS Ubytovacie služby
UZR Ubytovacie zariadenia
UPX Učebná prax
UCE Účelové cvičenia v teréne
UCV Účelové cvičenie
UAK Učenie a komunikácia
UTV Účesová tvorba
USC Učíme sa čítať
UCP Učíme sa s počítačom
CUN Účtovnícke cvičenia
USO Účtovnícky softvér v praxi
UCT Účtovníctvo
UAD Účtovníctvo a dane
UFI Účtovníctvo a financovanie
UCK Účtovníctvo a korešpondencia
UUS Účtovníctvo a medzinárodné účtovné štandardy
UAR Účtovníctvo a riadenie
UCR Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
UCS Účtovníctvo a štatistika
UC1 Účtovníctvo I
UC2 Účtovníctvo II
UVP Účtovníctvo s využitím PC
UCX Účtovníctvo v praxi
UDC Účtovníctvo, dane a ceny
UDD Údržba a diagnostika
UDR Údržba a opravy
UOC Údržba a opravy cestných vozidiel
UKV Údržba a opravy koľajových vozidiel
URZ Údržba a opravy plavidiel
UOV Údržba a opravy vozidiel
UBA Údržba bicykla
UCZ Údržba cestných vozidiel
ULS Údržba lesných stavieb a zariadení
UMU Údržba mopedu
UBV Údržba motorových vozidiel
UDT Údržba textílií
UDZ Údržba zariadení
UAO Údržby a opravy
UDO Udržiavanie a oprava
KWR Ukrajinská konverzácia
UJJ Ukrajinský jazyk
UJL Ukrajinský jazyk a literatúra
UJO Ukrajinský jazyk v odbore
UIZ Umelá inseminácia hospodárskych zvierat
UMC Umelecká činnosť
UMH Umelecká činnosť - hudobná
UML Umelecká činnosť - literárnodramatická
UMS Umelecká činnosť - spevácka
UMT Umelecká činnosť - tanečná
UMV Umelecká činnosť - výtvarná
UMF Umelecká fotografia
UGA Umelecká grafika
UKA Umelecká kompozícia
UMO Umelecká mozaika
ULP Umelecká prax
UPI Umelecká prax interná
UPK Umelecká prax klasického tanca
UPU Umelecká prax ľudového tanca
UPM Umelecká prax moderného tanca
UPV Umelecká prax verejná
UPA Umelecká produkcia
UMA Umelecká výchova
UOD Umelecké odlievanie
UST Umelecké štukatérstvo
UVY Umelecké výšivkárstvo
UZK Umelecké zámočníctvo a kováčstvo
UPZ Umeleckoremeselné pozlacovanie
UPO Umelecko-remeselné pozlacovanie
URP Umeleckoremeselné práce
UME Umelecko-remeselné práce
USR Umeleckoremeselné spracovanie dreva
USD Umelecko-remeselné spracovanie dreva
UMP Umelecký prednes
UMK Umelecký prednes a kultúra hovoreného prejavu
UMR Umelý chov rýb
UCU Umenie a cestovný ruch
UAF Umenie a fotografia
UKL Umenie a kultúra
UAJ Umenie a kultúra v anglickom jazyku
UAT Umenie a tvorivosť
UZP Umenie a životné prostredie
UEH Umenie hrou
UKT Umenie komunikovať
UMD Umenie očami detí
UMN Umenie okolo nás
URO Umenie rokovať
UES Umenie súčasnosti
UZZ Umenie zdravo žiť
UKC Umenie, kultúra a tradície
USX Úprava a skúšanie textílií
USI Úprava a spracovanie textílií
UHN Úprava hornín
UAV Úprava nerastných surovín
UPD Úprava rúd
UTX Úprava textílií
UPT Úprava tlačovín
URA Úpravarenské stroje
USZ Úpravárenské stroje a zariadenia
UPS Úpravnícke stroje
UPR Úpravníctvo
URB Urbanizmus
UGM Urgentná medicína
USV Ústredné vykurovanie
UAL Úvod do anglickej literatúry
UDF Úvod do fotografie
UDH Úvod do hudobnej skladby
UVK Úvod do kompozície
ULA Úvod do literatúry v anglickom jazyku
MEU Úvod do makroekonómie
UDM Úvod do motorizmu
UDP Úvod do podnikania
UDS Úvod do práce sociálneho pracovníka
USE Úvod do sociálnej práce
USP Úvod do sveta práce
UVS Úvod do špecializácie
UAY Úvod do štúdia anglickej literatúry
UTE Úvod do techniky
UVT Úvod do vysokoškolskej matematiky
UPL Územné plánovanie
UEE Úžitková elektrická energia
UOP Úžitková optika
UTA Úžitková technika
UZI Úžitkové výtvarníctvo
UDI Úžitkový dizajn
VKA Vákuová technika
VRE Varenie
VNE Varenie a pečenie
VAO Vata a obväzový materiál
VZC Vážiace zariadenia
VZR Väzby a rozbory kovových tkanín a sít
VAI Väzby a rozbory pletení
VRP Väzby a rozbory pletenín
VAL Väzby a rozbory pletených výrobkov
VRX Väzby a rozbory textílií
VRT Väzby a rozbory tkanín
VAR Väzby a rozbory tkanín a pletených výrobkov
VPN Väzby plátenín
VAP Väzby pletenín
VAT Väzby tkanín
VBT Väzby tkanív
VZY Včelárska technika a základy ovocinárskej mechanizácie
VCE Včelárstvo
VCI Včelia pastva
VCP Včelie produkty
WPA Včelnice a včelia pastva
VUC Vecné učenie
VOL Vedecká a odborná literatúra
VEE Vedecké informácie
VIK Vedecké informácie a knihovníctvo
VDI Vedeckotechnické a ekonomické informácie
VTE Vedecko-technické a ekonomické informácie
DTI Vedeckotechnické informácie
VEI Vedecko-technické informácie
VTI Vedecko-technické spracovanie informácií
VHI Vedecko-technické spracúvanie informácií
VDO Vedenie domácnosti
VDV Vedenie domácnosti a výživa
KZC Vedenie krúžku záujmových činností
VMZ Vedenie motorového vozidla
VMW Vedenie motorových vozidiel
DNK Vedenie podniku
VVF Vedenie vlastnej firmy
VZB Vedenie zboru
VJA Vedľajší jazyk
VEM Vedomosti
VOS Vedy o spoločnosti
VEG Vektorová grafika
VSA Verejná správa
VEJ Verejné a súkromné právo
VFI Verejné financie
VIS Verejné informačné služby
VER Verejný priestor
VSF Veselá slovenčina
VEN Veslovanie
VEC Veterinárna chirurgia
VPS Veterinárna prevencia a starostlivosť
VES Veterinárna starostlivosť
VND Veterinárna starostlivosť  v drobnochove
VS2 Veterinárna starostlivosť 2
VEL Veterinárne lieky
VEV Veterinárne vedy
VHD Veterinárny hygienický dozor
VET Veterinárstvo
VLG Vetológia
VIP Viac ako peniaze
VIA Viazačstvo
VAE Viazačstvo a aranžérstvo kvetín
VIT Viazačstvo kvetín
VAK Viazanie a aranžovanie kvetín
VKE Viazanie kvetín
VIO Video
VIB Videotvorba
VID Vidiecka turistika
VVO Vinárstvo
VVG Víno v gastronómii
VIN Vinohradníctvo
VIV Vinohradníctvo a vinárstvo
VIG Virtuálna grafika
VIR Virtuálna knižnica
VRS Virtuálny svet
VIE Visage English
VIZ Vizáž
VLE Vizáž a líčenie
VLR Vizáž a líčenie pre špeciálne príležitosti
VLK Vlasová a pleťová kozmetika
VLS Vlasová kozmetika
VLA Vlastiveda
VLC Vlastivedné čítanie
VLN Vlnárstvo
VLO Vlnoznalstvo
VNB Vnútorné choroby
VNL Vnútorné lekárstvo
VTQ Vodná turistika
VMS Vodné a melioračné stavby
VDC Vodné cesty
VCT Vodné čerpadlá a turbíny
VOH Vodné hospodárstvo
VDS Vodné stavby
VDN Vodné toky
VOE Vodohospodárska ekológia
VHP Vodohospodárska prevádzka
VHO Vodohospodárska technológia
VHL Vodohospodárske dielo
VOM Vodohospodárske merania
VHC Vodohospodárske procesy
VHS Vodohospodárske stavby
VOD Vodohospodárske zariadenia
VDM Vodohospodársky manažment
VFO Vokálne polyfónie
VPW Voľba povolania
VLB Volejbal
VVP Voliteľné všeobecno-vzdelávacie predmety
VLP Voliteľné vyučovacie predmety
VOJ Voliteľný jazyk
VDB Voliteľný odborný predmet
VOP Voliteľný predmet
VVV Voliteľný všeobecný predmet
VKI Voľná kompozícia
VOK Voľné kreslenie
VAA Vozidlá a prevádzka
VMD Vozidlá MHD
VTA Vŕtacie zariadenia
VTJ Vrtné a ťažné stroje
VTW Vŕtne a ťažné veže
VRN Vŕtne zariadenia
VSE Všeobecná a fyzikálna chémia
VEO Všeobecná ekonomická teória
VDH Všeobecná hudobná náuka a dejiny hudby
VHY Všeobecná hygiena
VKY Všeobecná kynológia
VNH Všeobecná náuka o hudbe
VPG Všeobecná polygrafia
VNP Všeobecná psychológia
VTH Všeobecná technická chémia
VZO Všeobecná zootechnika
VSH Všeobecné chovateľstvo
VSR Všeobecné rybárstvo
VEY Všeobecné študijné predpoklady
VZF Všeobecné základy a názvoslovie farmaceutík
VZH Všeobecné základy hydinárstva
VZZ Všeobecné základy živočíšnej výroby
VUY Všeobecné zásady chovu hydiny
VSC Všeobecno-vzdelávacie predmety
VCH Všeobecný chov
VMN Všeobecný manažment
VKL Vybrané kapitoly z dejín Slovenska
VFY Vybrané kapitoly z fyziky
VSM Vybrané kapitoly z matematiky
VKO Vybrané kapitoly z odboru
VPP Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychológie
VLM Vybrané laboratórne metódy
VBO Vybrané odbory
VSJ Vybrané state z dejín umenia
VBE Vybrané state z matematiky
VYB Vybrané state z odboru
VZT Vybrané state z technológie
VSU Vybrané state z teórie umenia
VYH Vybrané techniky
VPB Výcvik psov
VAU Výchova a vzdelávanie detí s autizmom
VYD Výchova a vzdelávanie dospelých
VBP Výchova k bezpečnému správaniu
VKD Výchova k dospelosti
VLV Výchova k ľudským právam
VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VME Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov
VKM Výchova k mravnosti a občianstvu
VOC Výchova k ochrane človeka
VPD Výchova k podnikaniu
VAJ Výchova k prevencii sociopatologických javov
VYR Výchova k rodičovstvu
VRK Výchova k rómskej kultúre
VPH Výchova k sociálnemu správaniu
VSB Výchova k sociálnym zručnostiam
VCZ Výchova k zdraviu
VMV Výchova mimo vyučovania
VUM Výchova umením
VVC Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
VPE Výchovné poradenstvo
VVB Výchovno-vzdelávací blok
VYE Výkonová elektronika
VED Výkonová elektronika v doprave
VKT Vykurovacia technika
VSY Vykurovacie systémy
VYN Vykurovanie
VKK Vykurovanie a klimatizácia
VDT Výpočtová a didaktická technika
VOT Výpočtová a organizačná technika
VRI Výpočtová a riadiaca technika
VYT Výpočtová technika
VTF Výpočtová technika a informatika
VSI Výpočtová technika a spracovanie informácií
VDP Výpočtová technika v doprave
VTO Výpočtová technika v odbore
VTP Výpočtová technika v preprave
VTL Výpočtová technika v službách
VPV Výrazové prostriedky a ich vzťahy
VMO Výroba a montáž
VMA Výroba a montáž automobilových komponentov
WKT Výroba a rozbory kovových tkanív a sít
VUV Výroba a úprava plátkov a strojčekov
WBI Výroba bielizne
VYC Výroba cukroviniek a trvanlivého pečiva
VCU Výroba cukru a škrobu
VCS Výroba čistých a špeciálnych chemikálií
VDL Výroba drakov lietadiel
VAD Výroba drevárskych polovýrobkov
VFS Výroba fagotových strojkov
VYF Výroba foriem
VGT Výroba galantérneho tovaru
VGM Výroba gramafónovýh platní a magnetofónových kaziet
VHN Výroba hobojových nástrojov
VKB Výroba káblov a vodičov
VBK Výroba keramiky
VKP Výroba klarinetových plátkov
VKH Výroba kníh
VKN Výroba kníh a bibliografia
VKF Výroba konfekcie
VON Výroba konštrukčných dosiek
VYL Výroba konštrukčných platní
VYK Výroba kovov
VTT Výroba kovových tkanív a sít
VOZ Výroba koženej galantérie
VRZ Výroba kožušín
VKR Výroba krmív a úprava plodín
VNA Výroba nábytku
VNT Výroba netkaných textílií
VAN Výroba neželezných kovov
VBL Výroba obalových materiálov a obalov
VOR Výroba obalových prostriedkov
VOB Výroba obuvi
VUP Výroba obuvi z usní a plastov
VPL Výroba obuvníckych polotovarov
VPA Výroba papiera
VPI Výroba piva a sladu
WPL Výroba plstí
VPM Výroba prámikov
VRC Výroba rukavíc
VSV Výroba silikátových vlákien
VRO Výroba skla
VAS Výroba stavebných látok
VBS Výroba strojcov
VST Výroba strojkov
VSN Výroba strunových nástrojov
VSZ Výroba svetelných zdrojov
VTK Výroba tkanín
VUT Výroba umelých kvetín
VUS Výroba usní
VBA Výroba usní a kožušín
WOZ Výroba vianočných ozdôb
VZA Výroba zapínadiel
VZS Výroba zvrškov obuvi
VAZ Výroba železných kovov
VRV Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie
VTG Výrobky a technológie
VLI Výrobná logistika
VPX Výrobná prax
VYG Výrobná technológia
VKS Výrobné konštrukcie
VSD Výrobné stroje a zariadenia
VBN Výrobné zariadenia
VKV Vysielače a technika VKV
VOI Výskum v ošetrovateľstve a diplomový seminár
VPC Výskum v profesionálnej činnosti
VFT Výskum vo fyzioterapii
SDS Výskyt a spracovanie druhotných surovín
VSS Výskyt a spracúvanie druhotných surovín - vybrané odborné state
VAV Výstavba
VRL Výstavba a prevádzka letísk
VYS Výstavníctvo
VUE Výstavníctvo a úprava exteriéru psov
VYM Vyšetrovacie metódy
VPJ Vyšetrovacie prístroje
VAH Výťahy
VVN Výtvarná činnosť
VDU Výtvarná dokumentácia
VTV Výtvarná kultúra
VPR Výtvarná príprava
VVT Výtvarná tvorba
WAT Výtvarná tvorba l
WNT Výtvarná tvorba ll
TYT Výtvarná tvorivosť
VYV Výtvarná výchova
VVM Výtvarná výchova s metodikou
VVS Výtvarná výchova špecializácia
WCI Výtvarné činnosti
VMT Výtvarné materiály
VSP Výtvarné spracovanie materiálu
VTS Výtvarné stvárňovanie
WTS Výtvarné štúdium
RWT Výtvarné štúdium a realizácia výtvarnej tvorby
VYY Výtvarné techniky
VTR Výtvarné techniky a ručné práce
VUK Výtvarné umenie v krajinotvorbe
VHR Výtvarno - hudobné zručnosti
VXC Výučba koncertných čísiel a scénické prax
VYP Vyučovacia prax
VXT Vyučovacia prax - tanečníci
VDK Vyučovacia prax hlavného odboru
VPK Vyučovacia prax hry na klavíri
VXH Vyučovacia prax hudobnej výchovy
VXS Vyučovacia prax spevu
VPO Vyučovacia prax šk. odboru
VTN Vyučovacia prax tanca
VYX Vyučovacie predmety spolu
OZZ Využitie a ochrana zemských zdrojov a geotechnických diel
VYU Využitie elektrickej energie
VGC Využitie grafiky v cestovnom ruchu
VLT Využitie lesnej techniky
VMP Využitie mechanizačných prostriedkov
VPT Využitie poľnohospodárskej techniky
VPY Vývinová psychológia
VSK Vývoj a stavba klavíru
VMF Vývoj maliarstva a fotografie
VNS Významné osobnosti Slovenska
VYW Výživa
VDA Výživa a dietetika
VD2 Výživa a dietetika II.
VZV Výživa a domácnosť
VYQ Výživa a kŕmenie
VKC Výživa a kŕmenie cudzokrajných zvierat
VKZ Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
VEP Výživa a kŕmenie psov
VNZ Výživa a kŕmenie zvierat
VYZ Výživa a krmivárstvo
VYA Výživa a krmovinárstvo
VWS Výživa a šport
VAW Výživa a varenie
VVD Výživa a vedenie domácnosti
VZI Výživa a zdravie
VHZ Výživa hospodárskych zvierat
VZK Výživa zvierat a krmovinárstvo
VPF Výživové a pohybové programy
VZN Vzduchotechnické zariadenia
VZD Vzduchotechnika
VZE Vzpieranie
WIS Webové informačné systémy
ZRW Z rozprávky do rozprávky
ZBN Zábavná angličtina
ZNK Zábavná elektronika
ZBG Zábavná logika
ZMI Zábavná matematika
ZNE Zábavná nemčina
ZNR Zábavna ruština
ZIN Zábavná slovenčina
ZNC Zábavné čítanie
ZJP Zábavné počty
ZBA Zabezpečovacia a oznamovacia technika
ZAT Zabezpečovacia technika
ZSY Zabezpečovacie systémy
ZZP Zabezpečovacie zariadenia
ZPO Záhradkárske potreby
ZHK Záhradná a krajinná tvorba
ZMH Záhradná mechanizácia
ZTB Záhradná tvorba
ZHE Záhradné stavby
ZSB Záhradné stavby a urbanizmus
ZSR Záhradné stroje
ZZR Záhradné stroje, stavby a zariadenia
ZHB Záhradnícka biológia
ZHR Záhradnícka biológia a ekológia
ZHA Záhradnícka výroba
CZB Záhradnícke cvičenia
ZAY Záhradnícke služby
ZHD Záhradnícke stavby a urbanizmus
ZSZ Záhradnícke stroje a zariadenia
ZHJ Záhradnícke stroje, stavby a zariadenia
ZHM Záhradnícky marketing
ZRA Záhradníctvo
ZOB Zahraničný obchod
ZCO Záchranári civilnej ochrany
ZSQ Záchranná služba
ZSX Záchranná zdravotná služba (odborná klinická prax)
ZKW Zákazková klobučnícka výroba
ZTZ Zakladanie a starostlivosť o zeleň
ZUZ Zakladanie a údržba zelene
ZIZ Zakladanie inžinierských stavieb
ZKS Zakladanie stavieb
ZHN Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
ZON Základná orientácia
ZCB Základné cestné stavby a stroje
ZTY Základné technické a technologické pojmy
ZTK Základné technológie prípravy pokrmov
ZVT Základné výtvarné techniky
ZVG Základný plavecký výcvik
ZAA Základy administratívy
ZIE Základy administratívy a ekonómie
ZAJ Základy anatómie
ZGE Základy aplikovanej geológie
ZLZ Základy aranžovania
ZTW Základy architektonickej tvorby
ZGS Základy asistencie v stomatológii
ZAX Základy asistencie v zubnej ambulancii
ZDA Základy astronómie
ZRI Základy automatického riadenia
ZKD Základy automatického riadenia výroby
ZYA Základy automatizácie
ZAI Základy automatizačnej techniky
ZRD Základy automatizovaného riadenia
ZYJ Základy automatizovaného riadenia výroby
ZAQ Základy automobilovej elektrotechniky
ZAB Základy baníctva
ZBP Základy bankovníctva a poisťovníctva
ZRL Základy biofyziky, biochémie a rádiológie
ZBL Základy biológie
ZBC Základy biotechnológií
ZLB Základy botaniky
ZCU Základy cestovného ruchu
ZRH Základy cestovného ruchu a hotelierstva
ZCD Základy colníctva
ZDM Základy demontáže a montáže
ZIF Základy digitálnej fotografie
ZAD Základy dirigovania
ZDZ Základy dizajnu
ZDT Základy dramatickej tvorby
ZDH Základy dramatickej tvorby s bábkou
ZEK Základy ekológie
ZEH Základy ekonomickej psychológie
ZEB Základy ekonomických predmetov
ZDE Základy ekonómie
ZEE Základy ekonómie a ekonomiky
ZAN Základy ekonomiky
ZEU Základy ekonomiky a predaja automobilov
ZEI Základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel
ZEX Základy ekonomiky servisu a predaja vozidiel
ZYI Základy elektronických meraní
ZEN Základy elektroniky
ZER Základy elektrotechnických meraní
ZAE Základy elektrotechniky
ZEA Základy elektrotechniky a automatizácie
ZEQ Základy elektrotechniky a elektroniky
ZEY Základy estetiky
ZEJ Základy estetiky a dizajnu
ZKL Základy farmakológie
ZFI Základy filozofie
ZFM Základy finančného manažmentu
ZFY Základy finančnej matematiky
ZAF Základy fotografovania
ZFG Základy fyzickej geografie
ZKF Základy fyziky
ZYF Základy fyziológie hlavnej špecializácie - pravidlá
ZYE Základy fyziológie telesných cvičení
ZGG Základy geografie a geodézie
ZAG Základy geológie
ZAH Základy herectva
ZUL Základy hospodárskej úpravy lesov
ZHL Základy hotelierstva a stravovacích služieb v cestovnom ruchu
ZHU Základy hudobnej skladby
ZHV Základy hutníckej výroby
ZHT Základy hutníckych pochodov
ZKH Základy hutníctva
ZHY Základy hydinárstva
ZSH Základy hygieny stravovania
ZYC Základy chemickej techniky
ZYG Základy chemickej technológie
ZCE Základy chirurgie
ZHZ Základy chovu hospodárskych zvierat
ZDC Základy chovu hydiny
ZIY Základy inkluzívnej pedagogiky
ZID Základy interiérového dizajnu
ZIG Základy IT
ZKA Základy k rodičovstvu
ZKT Základy kinematografie a video
ZKB Základy klinickej biochémie
ZMB Základy klinickej biochémie a makrobiológie
ZBI Základy klinickej biochémie a mikrobiológie
ZKO Základy kníhovníctva a osvety
ZKM Základy kompozície
ZKK Základy komunikácie
ZAK Základy konštrukcie
ZDU Základy konštruovania
ZKP Základy kováčstva a podkováčstva
ZKE Základy krajinnej ekológie
ZKR Základy krmovinárstva
ZKV Základy kultúrno-výchovnej činnosti
ZYK Základy kybernetiky
ZLJ Základy lakovníctva
ZLY Základy latinčiny
ZYN Základy lesníctva
ZLT Základy lesných stavieb
ZYL Základy leteckej navigácie
ZLU Základy letu
ZLG Základy logiky
ZKG Základy logistiky
ZMN Základy makroekonómie
ZMA Základy manažmentu
ZMM Základy manažmentu a marketingu
ZMT Základy marketingu
ZMY Základy matematickej analýzy
ZMD Základy matematických predstáv
ZMP Základy medzinárodného práva
ZAM Základy mechanizácie
ZML Základy metrológie
ZMO Základy mikrobiológie
ZME Základy mikroekonómie
ZMZ Základy monitoringu životného prostredia
MMH Základy náuky o materiáloch - maliarske a natieračské práce
ZNY Základy nemčiny
ZBV Základy obchodného práva
TOD Základy odbornej prípravy
ZOV Základy odevného výtvarníctva
ZAO Základy odevníctva
ZOD Základy odlievania
ZOY Základy ochrany rastlín
ZOZ Základy ochrany zdravia
ZOW Základy opatrovania
ZDO Základy opráv
ZOG Základy organizácie a riadenia kynologických prevádzok
ZOM Základy organizačného manažmentu
ZJE Základy osobnej prezentácie
ZOR Základy ošetrovania
ZOE Základy ošetrovania a asistencie
ZSE Základy ošetrovateľstva
ZYQ Základy ovocinárstva
ZPT Základy patológie
ZGK Základy pedagogiky a psychológie
ZPM Základy personálneho manažmentu
ZPD Základy podnikania
ZPQ Základy podnikania firmy
MYP Základy podnikateľského myslenia
MYT Základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov
ZPG Základy politológie
ZPV Základy poľnohospodárskej výroby
ZPN Základy poľnohospodárskej výroby a výživy zvierat
ZPL Základy poľnohospodárstva
ZDI Základy potravinárstva
ZPX Základy práce s počítačom
ZYP Základy práva
ZPJ Základy práva a ekonomiky
ZPP Základy práva a politológie
ZJN Základy práva európskej únie
ZKI Základy právneho a politologického myslenia
ZPF Základy prenosu informácií
ZHI Základy prírodných vied
ZAP Základy programovania
ZCL Základy protipožiarnej a civilnej ochrany
ZQP Základy prstokladu
ZPY Základy psychológie
ZPK Základy psychológie a komunikácie
ZGY Základy psychológie a pedagogiky
ZPH Základy psychológie a sociológie
ZRS Základy rastlinnej výroby
ZRF Základy refrakcie
ZRR Základy remeselnej výroby
ZRB Základy rétoriky
ZRU Základy rétoriky v úradnom jazyku
ZYR Základy riadenia
ZRO Základy riadenia a organizácie
ZRV Základy rodinnej výchovy
ZSA Základy sadovníctva
ZSC Základy scénografie
ZYS Základy scénografie obuvi
ZRM Základy sedlárstva a remenárstva
ZJL Základy silnoprúdovej elektrotechniky
ZYH Základy skladového hospodárstva
ZAU Základy skúšobníctva
ZSN Základy slovesnej tvorby
ZNP Základy sociálnej práce
ZCI Základy sociológie
ZSM Základy somelierstva
ZJV Základy spoločenských vied
ZSF Základy spracovania informácií
ZOH Základy spracovania ovocia a hrozna
ZYY Základy spracovania ovocia a včelích produktov
ZYZ Základy spracovania zeleniny a ovocia
ZLA Základy stavebnej mechaniky
ZSW Základy stavebnej výroby
ZDB Základy stavieb
ZAS Základy staviteľstva
ZDS Základy stolovania
ZSV Základy strojárskej výroby
ZLR Základy strojárstva
ZSJ Základy strojníctva
ZYB Základy šitia
ZOU Základy školského manažmentu
ZSG Základy špeciálnej pedagogiky
ZST Základy športového tréningu
ZSP Základy športovej prípravy
ZTT Základy štatistiky
ZSU Základy štatistiky a účtovníctva
ZYD Základy štúdiovej techniky
ZTJ Základy technickej bezpečnosti
ZTM Základy technickej chémie
ZYT Základy technickej mechaniky
ZTH Základy techniky
ZTG Základy technológie
MTH Základy technológie - maliarske a natieračské práce
ZTL Základy telekomunikácií
ZTV Základy telesnej výchovy
ZTX Základy textilnej výroby
ZTQ Základy tovaroznalectva
ZNA Základy tvárnenia
ZUI Základy ubytovacích služieb
ZYU Základy účtovníctva
ZUR Základy umeleckej prezentácie
UZA Základy úpravníctva
ZUK Základy úspešnej komunikácie
ZVZ Základy varenia a výživy
ZYW Základy včelárstva
ZVE Základy veterinárnej terminológie
ZVB Základy veterinárstva
ZVX Základy videotvorby
ZAV Základy vinohradníctva
ZVN Základy vizuálnej komunikácie
VTZ Základy výpočtovej techniky
ZKY Základy výpočtovej techniky v astronómii
ZVD Základy výroby
ZYO Základy výroby a odbornej prípravy
ZVM Základy vyššej matematiky
ZYM Základy výtvarného umenia
ZDY Základy výtvarnej tvorby
ZYV Základy výživy
VDE Základy výživy a dietetika
ZVV Základy výživy a varenia
ZZC Základy zabezpečovacej techniky
ZZH Základy záhradnej architektúry
ZZG Základy záhradníckej technológie
ZZY Základy záhradníckej výroby
ZZZ Základy záhradníckych zariadení
ZZA Základy záhradníctva
ZIS Základy záhradníctva - sadovníctvo
ZZE Základy zeleninárstva
ZZL Základy zlievárenskej výroby
ZJS Základy zo žurnalistiky
ZZT Základy zošlachťovacej techniky
ZZB Základy železničnej prevádzky
ZZV Základy živočíšnej výroby
ZZU Základy žurnalistiky
ZDD Zamestnanie detí
ZCH Zamestnanie chorých
ZAZ Zápas
ZPZ Zariadenia a prevádzka zlievární
ZSD Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
ZQS Zariadenia spoločného stravovania
ZXS Zariadenia stavebných strojov
ZVU Zariadenia vidieckej turistiky
ZAW Zariadenia závodov
ZZI Zariadenia zlievarní
ZPI Zariadenie a prevádzka zlievární
ZRP Zariadenie prevádzok
ZAR Zariadenie závodov
ZOI Zásady ošetrovania
ZSI Zasielateľstvo
ZLL Zasielateľstvo a logistika
ZAL Zásobovanie plynom
ZBM Zásobovanie teplom
ZVK Zásobovanie vodou a kanalizácia
ZJB Zaujímavá biológia
ZCN Zaujímavé čítanie
ZOK Zaujímavosti krajín sveta
ZZD Zaujímavosti zo svetadielov
ZUJ Záujmová telesná výchova
ZJK Záujmové krúžky
ZJU Záujmové útvary
ZXP Závislosť a prevencia
ZVI Závislosti
ZVL Zavlažovanie
ZCT Zážitkové čítanie
ZPW Zážitkové poznávanie
ZOL Zborová a orchestrálna literatúra
ZBT Zborová literatúra
ZBD Zborový dirigent
ZBS Zborový spev
ZDK Zdobenie keramiky
ZKN Zdravá kuchyňa
ZDX Zdravá výživa
ZCM Zdravie a chémia
ZKC Zdravie a klinika chorôb
ZPB Zdravie a pohyb
ZTC Zdravotechnika
ZPR Zdravotná príprava
ZUP Zdravotná starostlivosť v chove psov
ZRT Zdravotná telesná výchova
VDR Zdravotná výchova
ZFS Zdravotná záchranná služba
ZFP Zdravotná záchranná služba - odborná klinická prax
ZVS Zdravotné a vodohospodárske stavby
ZCA Zdravotné cviky a športové aktivity
ZTN Zdravotné inštalácie
ZDN Zdravotné náuky
ZET Zdravotnícka etika
ZDP Zdravotnícka propedeutika
ZDL Zdravotnícka starostlivosť
ZVO Zdravotnícka technika
ZNV Zdravotnícka výchova
ZVR Zdravotnícka výchova a starostlivosť o dieťa
ZVH Zdravotnícke a vodohospodárske stavby
ZDF Zdravotnícke náuky
ZNO Zdravotnícke pomôcky
ZDG Zdravotnícke potreby
ZZK Zdravotnícke zákonodarstvo
ZDV Zdravotníctvo
ZDR Zdravoveda
ZAC Zdravoveda a opatrovateľská činnosť
ZSS Zdravoveda a sociálne služby
ZSO Zdravoveda a starostlivosť o človeka
ZOC Zdravoveda a základy opatrovateľskej činnosti
ZRZ Zdravý spôsob života
ZZS Zdravý životný štýl
ZRE Zdroje a premena energie
ZTA Zdroje tepla
ZEL Zeleninárstvo
ZEO Zeleninárstvo a kvetinárstvo
ZEC Zeleninárstvo a ovocinárstvo
ZNT Zelený svet
ZRY Zememeračské rysovanie
ZEM Zemepis
ZCR Zemepis cestovného ruchu
ZZM Zemepis pre 5.-9. roč. ZŠ
ZMS Zemepisný seminár
ZMK Zemiakárstvo
ZHO Zhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok
ZHS Zhotovovanie stomatologických protéz
ZTR Zhotovovanie strihov
ZZX Zhotovovanie zubných protéz
ZLK Zlatnícke praktiká
ZLM Zlatnícke praktikum
ZLS Zlatníctvo a strieborníctvo
ZLV Zlievačská výroba
ZLC Zlievačské cvičenia
ZLO Zlievačské cvičenie
ZLE Zlievačstvo
ZLI Zlievárenská technológia
ZLN Zlievárenské cvičenia
ZMV Zmyslová výchova
ZMR Zmyslová výchova a základy matematických predstáv
ZHP Zoohygiena a prevencia
ZOO Zoológia
ZOS Zootechnické služby
ZOA Zootechnika
ZTE Zošľachťovacia technika
ZCS Zošľachťovacie procesy
ZLP Zošľachťovacie procesy a zariadenia
ZOX Zošľachťovanie a skúšanie textílií
ZOP Zošľachťovanie pletenín
ZSL Zošľachťovanie skla
ZOT Zošľachťovanie textílií
ZUU Zošľachťovanie úžitkového skla
ZRK Zriaďovanie kamenárskych prevádzok
ZUA Zručnosti v anglickom jazyku
ZNL Zubné lekárstvo
ZBY Zubné protézy
ZUS Zušľachťovanie a skúšanie textílií
ZTS Zušľachťovanie skla
ZUT Zušľachťovanie textílií
ZVA Zváranie
ZWP Zváranie plastov
ZIC Zvedavé písanie a čítanie
ZKU Zvedavý Kolumbus
ZVF Zvuková dramaturgia filmu
ZVC Zvuková technika
ZTO Zvuková tvorba
ZED Železničná doprava
ZEG Železničná geografia
ZZN Železničná preprava
ZPU Železničná preprava a účtovníctvo
ZEP Železničná prevádzka
ZES Železničné staviteľstvo
ZNI Železničné trate
ZEV Železničné vozidlá
ZSK Železničný spodok a zvršok
ZEZ Železničný zemepis
ZPA Žiacky parlament
ZCJ Živé čítanie
ZIV Živočíšna výroba
ZII Živočíšna výroba II
ZVY Živočíšne výrobky
ZKX Život s knihou
ZIP Životné prostredie
ZPE Životné prostredie a ekopolitika
ZIO Životné prostredie a odpad
ZIH Životné prostredie v hutníctve
ZIL Životný štýl
ZIT Živý svet

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31