Výsledok výberového procesu Erasmus+ 2023 a ponuka stáží

Vo výberovej procedúre na rok 2023 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi na základe prihlášky schválený grant na projekt č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000122365 vo výške 138 758,-€.

Od júna 2023 tak môžu tak naši učitelia ako aj žiaci vycestovať do zahraničia za účelom získania nových vedomostí a zručností.

 


Španielsko - Málaga 
 V rámci programu Erasmus+ v sektore odborné vzdelávanie a príprava, Kľúčová akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, našej škole schválili grant na realizáciu projektu č.2023-1-SK01-KA121-VET-000122365

V septembri tak vycestuje 10 žiakov našej školy na stáž do reštauračných  zariadení do Málagy (Španielsko) za účelom rozvoja kľúčových kompetencií. Odborná stáž je zameraná na získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti prípravy  jedál stredomorskej kuchyne , najmä jedál z rýb a morských plodov.

Žiaci  učebného odboru kuchár (2. ročník) a odboru hotelová akadémia (3.ročník) sa do projektu môžu prihlásiť formou prihlášky, ktorá je v prílohe tejto správy. Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať a osobne doniesť do kabientu č. 47 p. Placekovej  do 29. 5. 2023. Následne prebehne výberové konanie, ktorého termín ako aj výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy.  


Švédsko - Malmö
V rámci programu Erasmus+ v sektore odborné vzdelávanie a príprava, Kľúčová akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, našej škole schválili grant na realizáciu projektu č.2023-1-SK01-KA121-VET-000122365

V októbri tak vycestuje 6 žiakov našej školy na stáž do reštauračných  zariadení do Malmo (Švédsko) za účelom rozvoja kľúčových kompetencií. Odborná stáž je zameraná na získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti prípravy  a servírovania pokrmov, prípravy  a servírovania nápojov.

Žiaci odboru hotelová akadémia (2. ročník, 3. ročník, 4. ročník ),  študenti nadstavbového štúdia (terajší 3. ročník učebného odboru čašník, servírka, ktorí budú prihlásení na nadstavbové štúdium) sa do projektu môžu prihlásiť formou prihlášky, ktorá je v prílohe tejto správy. Prihlášku je potrebné vyplniť, podpísať a osobne doniesť do kabientu č. 47 p. Placekovej  do 01. 06. 2023. Následne prebehne výberové konanie, ktorého termín ako aj výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy.  

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31