6442 K obchodný pracovník

Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

 • 4 roky, ukončené maturitnou skúškou

Podmienky prijatia:

 • úspešné absolvovanie ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť – posúdi lekár
 • záujem uchádzača o odbor

Profil absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať činnosti obchodno-podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu. Po nadobudnutí praxe je pripravený pracovať v súkromnom, družstevnom a štátnom sektore ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovávania písomností spätých s touto činnosťou a zisťovania ekonomických efektov podnikania.

Absolvent má poznať:

 • problematiku fungovania obchodu v trhovej ekonomike
 • základy vnútorného a zahraničného obchodu
 • základné faktory ovplyvňujúce výkon obchodu
 • druhy tovarov a ich charakteristické vlastnosti, šírku a hĺbku sortimentu
 • zásady rozhodovacieho procesu, odbytovej techniky a tvorby cien
 • organizáciu nákupu a predaja (príprava, priebeh, zúčtovanie
 • možné riziká obchodno-podnikateľskej činnosti
 • zásady hospodárenia a kontroly obchodnej jednotky
Odborné predmety:

 • ekonomika a organizácia
 • obchodná prevádzka
 • obchodná administratíva
 • účtovníctvo
 • propagácia a aranžovanie
 • psychológia v obchode
 • právna náuka
 • tovaroznalectvo
 • odborný výcvik

Video

Prezentácia školy

Predstavenie školy, žiakov, odborov, prevádzok...

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31