6352 M obchod a podnikanie

ODBOR V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 NEOTVÁRAME!

Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov.

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

  • 4 roky, ukončené maturitnou skúškou

Podmienky prijatia:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • zdravotná spôsobilosť
  • vyhovenie kritériám prijímacieho konania

Profil absolventa:

Absolvent je pripravený vykonávať činnosti obchodno - podnikateľského charakteru a poskytovať služby v oblasti obchodu, turistiky a cestovného ruchu. Je pripravený pracovať v oblasti obchodu ako agent obchodných služieb, obchodný agent a maklér, poradca v obchode, referent obchodnej služby, odborný zamestnanec obchodu, obchodný sprostredkovateľ. Ovláda podstatu teórie a praxe manažérstva, právne normy a predpisy regulujúce podnikateľské aktivity a činnosti.

V závislosti od zvolenej špecializácie (odborného zamerania) absolvent je pripravený pracovať:

–   v súkromnom a štátnom sektore ako kvalifikovaný prevádzkový a riadiaci pracovník na úseku obstarávania, nákupu a predaja tovarov, skladového hospodárstva, vybavovania a vyhotovovania písomností spätých s touto činnosťou
–   v sieti cestovných kancelárií ako referent na úseku získavania zákazníka, sprostredkovateľskej činnosti a vyjednávania so zákazníkom, komplexného zabezpečenia jeho pobytu v zariadení cestovného ruchu v zahraničí

Odborné predmety:

  • ekonomika
  • ekonomika a riadenie obchodu
  • účtovníctvo
  • administratíva a korešpondencia
  • tovaroznalectvo

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31