Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

<<späť na Erasmus+  |  15.11.2019
V mesiaci september sa 28 žiakov našej školy zúčastnilo odbornej stáže v reštauračných zariadeniach v Malage. Jedným z ich výstupov bolo natočenie videí, ktorých cieľom bolo názorne prezentovať žiakom a učiteľom našej školy prácu s rybami a morskými plodmi. Videá majú tiež za cieľ slúžiť ako učebná pomôcka pri výučbe odborných gastronomických predmetov a zjednodušiť tak samotný vyučovací proces. Dúfame, že video splní svoj cieľ a zároveň motivuje našich žiakov a učiteľov k účasti na podobných stážach.