Prijímacia skúška do 1. ročníka denného štúdia II. termín

Termín: 09.5.2022, 08:00 - 09.5.2022, 11:00

II. termín

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

p o z ý v a

uchádzačov o štúdium v študijných odboroch denného štúdia

na prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční dňa 9. mája 2022 v budove tunajšej školy v A pavilóne.

Uchádzači sa dostavia do školy o 8:00 h. Prijímacia skúška bude pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry  a cudzieho jazyka alebo matematiky v rozsahu učiva základnej školy. Uchádzači si na prijímaciu skúšku prinesú písacie potreby (pero, ceruzku) a kalkulačku (pokiaľ robia skúšku z matematiky).

Výnimky:

- Uchádzači, ktorí majú prihlášku v I. termíne na odbor hotelová akadémia a v II. termíne na 4-ročný študijný odbor, píšu test len z matematiky, do školy sa dostavia o 9:30h.

- Uchádzači, ktorí majú prihlášku v I. termíne na 4-ročný študijný odbor a v II. termíne na odbor hotelová akadémia, píšu test len z cudzieho jazyka, do školy sa dostavia o 9:30h.

- Uchádzači, ktorí majú obe prihlášky na 4-ročný študijný odbor, prídu len na I. termín prijímacej skúšky.

Povinnosťou uchádzačov je dodržať platné epidemiologické opatrenia (mať so sebou rúško a pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu). Do budovy školy vstupujú len uchádzači.

Dôležité!

V prípade, že sa uchádzač (uchádzačka) pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho (jej) zákonný zástupca riaditeľke tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 9. 5. 2022 do 8:00h.

 

Miesto konania

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, pavilón A

Mapa

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
 
 
1
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
2

od 02.5.2022, 08:00 do 02.5.2022, 11:00

Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
3
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
4
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
5
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
6
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
7
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
8
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
9

od 09.5.2022, 08:00 do 09.5.2022, 11:00

Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
10
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
11
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
12
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

 
13
Matúšov kraj
Hornonitrianske múzeum Prievidza

od 14.1.2022, 8:00 do 13.5.2022, 17:00

14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31