Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov 2. zmluvná strana PDF
05.1.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 1/2019 SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza zmluvy/01-2022.pdf PDF kópia 799,86 kB
30.12.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany Andrej Mašán BEPO, Zemianske Kostoľany zmluvy/068-2021.pdf PDF kópia 2,71 MB
30.12.2021 Zmluva o poskytovaní technika požiarnej ochrany Andrej Mašán BEPO zmluvy/066-2021.pdf PDF kópia 1,65 MB
30.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2019 Obchodná akadémia , F. Madvu, 2, Prievidza zmluvy/Scan zmluva OA PD dodatok.pdf PDF kópia 731,38 kB
30.11.2021 Zmluva č. 12/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Vladimír Borko T613, Prievidza zmluvy/063-2021.pdf PDF kópia 2,74 MB
16.11.2021 Zmluva č. 11/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice zmluvy/064-2021.pdf PDF kópia 2,92 MB
15.11.2021 Kúpna zmluva č. Z202122386_Z Ing. Peter Gerši - GC Tech., Trenčín zmluvy/061-2021.pdf PDF kópia 2,17 MB
12.11.2021 Zmluva 306200113 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zmluvy/062-2021.pdf PDF kópia 2,16 MB
28.10.2021 Kúpna zmluva č. Z202120902_Z CLEAN TONERY, s.r.o., Pezinok zmluvy/052-2021.pdf PDF kópia 1,4 MB
27.10.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností DAVPEK, s.r.o., Kanianka zmluvy/055-2021.pdf PDF kópia 1,49 MB
26.10.2021 Dohoda o spolupráci MedHelp, s.r.o., Poděbrady zmluvy/060-2021.pdf PDF text 247,49 kB
26.10.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2021 Vladimír Borko T 613, Prievidza zmluvy/053-2021.pdf PDF kópia 2,25 MB
22.10.2021 Zmluva č. 10/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania C&A Mode, SC Korzo, Prievidza zmluvy/059-2021.pdf PDF kópia 2,76 MB
22.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného daru Milan Cipov, Koš zmluvy/054-2021.pdf PDF kópia 285,82 kB
21.10.2021 Zmluva č. 9/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Dominik Bobok, Lehota pod Vtáčnikom zmluvy/058-2021.pdf PDF kópia 2,75 MB
21.10.2021 Zmluva č. 8/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Alexandra Vaňová, Horné Vestenice zmluvy/057-2021.pdf PDF kópia 2,73 MB
08.10.2021 Zmluva č. 7/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania PEDAKOLL, s.r.o., Handlová zmluvy/056-2021.pdf PDF kópia 2,76 MB
07.10.2021 Kúpna zmluva č. Z202119401_Z PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Bratislava zmluvy/047-2021.pdf PDF kópia 1,88 MB
06.10.2021 Kúpna zmluva č. Z202119397_Z Richard Šrobár LITTERA, Martin zmluvy/048-2021.pdf PDF kópia 2,11 MB
01.10.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci MELKO SK s.r.o., Prievidza zmluvy/051-2021.pdf PDF kópia 459,67 kB

<< < 1 2 3 4 5 > >>