Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov 2. zmluvná strana PDF
13.5.2021 Zmluva o poskytnutí právnej služby JUDr. Ing. Michal Mladý, advokát zmluvy/013-2021.pdf PDF kópia 106,78 kB
11.5.2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 048/2021 Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava zmluvy/016-2021.pdf PDF kópia 241,93 kB
03.5.2021 Zmluva č. 1/2021 o nájme nebytových priestorov Nový domov, n.o. Prievidza zmluvy/012-2021.pdf PDF kópia 329,11 kB
16.4.2021 Zmluva č. 9/2020-2021 o poskytovaní praktického vyučovania Nižo s.r.o., Prievidza zmluvy/011-2021.pdf PDF kópia 2,7 MB
15.4.2021 Zmluva č. 2/2021 o spoločnom užívaní hnuteľného majetku Obec Diviacka Nová Ves - obecný úrad zmluvy/010-2021.pdf PDF kópia 249,26 kB
19.3.2021 Zmluva č. 1/2021 o spoločnom užívaní hnuteľného majetku Obec Nitrianske Rudno - obecný úrad zmluvy/007-2021.pdf PDF kópia 256,64 kB
19.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančného daru Diana Kováčiková zmluvy/006_2021.pdf PDF kópia 68,99 kB
11.3.2021 Kúpna zmluva č. Z20214287_Z Richard Šrobár LITTERA, Martin zmluvy/005-2021.pdf PDF text 132,66 kB
04.3.2021 Darovacia zmluva č. 1/2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, o. z. zmluvy/004-2021.pdf PDF kópia 95,4 kB
19.2.2021 Kúpno-predajná zmluva č. 003/2021 Ing. Jozef Valuška zmluvy/003-2021.pdf PDF text 605,57 kB
19.2.2021 Kúpno-predajná zmluva č. 002/2021 Peter Ďuriš zmluvy/002-2021.pdf PDF text 234,27 kB
04.2.2021 Zmluva o spolupráci č. 001/2021 Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza zmluvy/001-2021.pdf PDF kópia 496,97 kB
15.12.2020 Zmluva č. 076/2020 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina zmluvy/076-2020.pdf PDF text 115,21 kB
04.12.2020 Zmluva č. 075/2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica zmluvy/075-2020.pdf PDF text 811,7 kB
04.12.2020 Zmluva č. 077/2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice zmluvy/077-2020.pdf PDF text 660,82 kB
04.12.2020 Zmluva č. 074/2020 PhDr, Pavol Revay, Nitrianske Sučany zmluvy/074-2020.pdf PDF text 1,21 MB
02.12.2020 Zmluva č. 073/2020 ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s.r.o. zmluvy/073-2020.pdf PDF text 2,56 MB
30.11.2020 Zmluva č. 072/2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava zmluvy/072-2020.pdf PDF text 1,14 MB

<< < 3 4 5 6 7 > >>