Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov 2. zmluvná strana PDF
28.1.2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní závodného stravovania VITA SLOVAKIA s.r.o., Kanianka zmluvy/07-2022.pdf PDF kópia 245,5 kB
24.1.2022 Zmluva č. 13/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Cukráreň ALEN, Opatovce nad Nitrou zmluvy/03-2022.pdf PDF kópia 2,76 MB
21.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluvy/02-2022.pdf PDF kópia 3,57 MB
05.1.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 1/2019 SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza zmluvy/01-2022.pdf PDF kópia 799,86 kB
31.12.2021 Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb Verejná informačná služba, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš zmluvy/VIS zmluva.pdf PDF kópia 2,7 MB
30.12.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany Andrej Mašán BEPO, Zemianske Kostoľany zmluvy/068-2021.pdf PDF kópia 2,71 MB
30.12.2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100000147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluvy/070-2021.pdf PDF kópia 6,36 MB
30.12.2021 Zmluva o poskytovaní technika požiarnej ochrany Andrej Mašán BEPO, Zemianske Kostoľany zmluvy/066-2021.pdf PDF kópia 1,65 MB
30.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2019 Obchodná akadémia , F. Madvu, 2, Prievidza zmluvy/Scan zmluva OA PD dodatok.pdf PDF kópia 731,38 kB
30.11.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeTo č. 07062021 Nadácia SPP, Bratislava zmluvy/071-2021.pdf PDF kópia 3,41 MB
30.11.2021 Zmluva č. 12/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Vladimír Borko T613, Prievidza zmluvy/063-2021.pdf PDF kópia 2,74 MB
16.11.2021 Zmluva č. 11/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice zmluvy/064-2021.pdf PDF kópia 2,92 MB
15.11.2021 Kúpna zmluva č. Z202122386_Z Ing. Peter Gerši - GC Tech., Trenčín zmluvy/061-2021.pdf PDF kópia 2,17 MB
12.11.2021 Zmluva 306200113 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zmluvy/062-2021.pdf PDF kópia 2,16 MB
28.10.2021 Kúpna zmluva č. Z202120902_Z CLEAN TONERY, s.r.o., Pezinok zmluvy/052-2021.pdf PDF kópia 1,4 MB
27.10.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností DAVPEK, s.r.o., Kanianka zmluvy/055-2021.pdf PDF kópia 1,49 MB
26.10.2021 Dohoda o spolupráci MedHelp, s.r.o., Poděbrady zmluvy/060-2021.pdf PDF text 247,49 kB
26.10.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2021 Vladimír Borko T 613, Prievidza zmluvy/053-2021.pdf PDF kópia 2,25 MB
22.10.2021 Zmluva č. 10/2021-2022 o poskytovaní praktického vyučovania C&A Mode, SC Korzo, Prievidza zmluvy/059-2021.pdf PDF kópia 2,76 MB
22.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného daru Milan Cipov, Koš zmluvy/054-2021.pdf PDF kópia 285,82 kB

<< < 1 2 3 4 5 > >>