Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vrátane Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 307/2014 Z. z.  o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle smernice č. 5/2019 hlavný kontrolór.

Spôsoby podávania oznámení:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu:  TSK, hlavný kontrolór, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31