Zvonenie

Časový plán zvonenia

Denné štúdium:
hod.
od
do
prestávka
0.
7.00
7.45
10 min.
1.
7.55
8.40
10 min.
2.
8.50
9.35
10 min.
3.
9.45
10.30
10 min.
4.
10.40
11.25
30 min.
5.
11.55
12.40
10 min.
6.
12.50
13.35
5 min.
7.
13.40
14.25
10 min.
8.
14.35
15.20
Diaľková forma štúdia:
hod.
od
do
prestávka
1.
14.35
15.20
5 min.
2.
15.25
16.10
5 min.
3.
16.15
17.00
5 min.
4.
17.05
17.50
5 min.
5.
17.55
18.40
5 min.
6.
18.45
19.30
Zvonenie na pracovisku
Ul. Energetikov 1, v Prievidzi a v školskom závode A klub - ul. Svätoplukova 31, 971 01 Prievidza

vyučovanie odborných predmetov
hod.
od
do
prestávka
0.
7.25
8.10
5 min.
1.
8.15
9.00
5 min.
2.
9.05
9.50
5 min.
3.
9.55
10.40
5 min.
4.
10.45
11.30
10 min.
5.
11.40
12.25
5 min.
6.
12.30
13.15
5 min.
7.
13.20
14.05
5 min.
8.
14.10
14.55
5 min.
9.
15.00
15.45
5 min.
10.
15.50
16.35