Absolvent Samuel Chlpek

Absolvent SOŠ OaS Prievidza, Samuel Chlpek, spomína na svoje začiatky v gastronómii a štúdium na strednej škole, ktorá mu bola odrazovým mostíkom do praxe. Dnes pôsobí ako špecialista na digitálny marketing a študuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.