Úsmev pre Úsmev

<<späť na DOBROVOĽNÍCTVO  |  07.11.2022
Naša škola sa vďaka členom žiackej školskej rady zapojila do Mesiaca dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“. Podporili sme dobrú myšlienku a ukázali sme, že nám záleží na pomoci tým, ktorí to potrebujú a že sme ochotní aj svojou dobrovoľnou prácou prispieť k zlepšeniu ich života...

Podporili sme dobrú myšlienku a ukázali sme, že nám záleží na pomoci tým, ktorí to potrebujú a že sme ochotní aj svojou dobrovoľnou prácou prispieť  k zlepšeniu ich života – aby ho mali aspoň na chvíľu krajší a radostnejší.

Prvá časť popoludnia bola venovaná športovým súťažiam a hrám. Vďaka pánovi profesorovi Mjartanovi, ktorý pripravil a organizoval originálne športové disciplíny, deti zažili veľa zábavy. Súťažili v týchto disciplínach:

Jazda na kolobežke

Triafanie kolkov

Prekážkový beh na čas

Chodenie v kvetináčoch na čas

 

S členmi žiackej školskej rady si deti potom zahrali futbal, menšie deti sa zabavili s loptou.

Do súťaží a hier sa zapojili aj ich maminy. Radostný smiech a povzbudzovanie sa šírilo z ihriska doďaleka.

Druhá časť popoludnia sa niesla v duchu pohostenia a tvorivosti. Pre deti a ich maminy sme si pripravili spoločný piknik v priestoroch átria a tvorivé dielne. Deti spolu s maminami a našimi žiakmi vyfarbovali, maľovali, kreslili, lepili a hrali sa s nami spoločenské hry. Neraz v zápale maliarskeho úsilia skončili farby aj na rukách a tričku :-) Hrdo nám však na záver odovzdali svoje obrázky, za ktoré dostali sladkú odmenu.