DOBROVOĽNÍCTVO

Škola s dobrým srdcom  

Naučiť sa nezištne dávať je veľká vec. Študenti, s ktorými sme sa stretli na Kaline, to vedia.

Úsmev pre Mikuláša  

Do našej školy prišiel Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertmi rozdať deťom balíčky a vyčariť im úsmev na tvári. Po odovzdaní mikulášskych balíčkov žiaci spolu s deťmi písali listy Ježiškovi a kreslili obrázky.

Úsmev pre Úsmev  

Naša škola sa vďaka členom žiackej školskej rady zapojila do Mesiaca dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“. Podporili sme dobrú myšlienku a ukázali sme, že nám záleží na pomoci tým, ktorí to potrebujú a že sme ochotní aj svojou dobrovoľnou prácou prispieť k zlepšeniu ich života...

Videopozdrav deťom  

Žiacka školská rada SOŠOaS v Prievidzi sa zapojila do Mesiaca dobrovoľníctva, Mladí pre Prievidzu a zorganizovala zbierku sladkostí na obdarovanie detí, o ktoré sa stará nadácia Úsmev ako dar.