2964 H cukrár

Denné štúdium vhodné pre dievčatá i chlapcov.

Dĺžka prípravy:

 • 3 roky
 • v týždenných cykloch sa streda teoretické vyučovanie s odborným výcvikom

Podmienky prijatia:

 • úspešné absolvovanie ZŠ
 • dobrý zdravotný stav, zdravotný preukaz
 • vyhovenie kritériám prijímacieho konania

Profil absolventa:

Absolvent po úspešnom ukončení trojročného odboru samostatne pracuje, pripravuje suroviny na cukrársku výrobu, prepočítava spotrebu podľa receptúr. Absolvent pripravuje cukrárske cestá, plnky a hmoty. Vie posúdiť správnu konzistenciu ciest, chyby hmôt, plniek ciest, robí skúšky pečivosti. Vie pripraviť, vytvoriť a modelovať všetky druhy ozdôb, pripravovať zmrzliny. Ovláda základné strojovo-technologické zariadenia cukrárskej výroby, denne ich čistí a udržiava. Dohotovuje cukrárske polotovary, ozdobuje rôzne druhy cukrárenských výrobkov až po ich konečnú úpravu. Absolvent vie posúdiť trvanlivosť, označenie, balenie a skladovanie výrobkov. Je schopný normovať výrobu, viesť skladovú evidenciu, vypracúvať nové receptúry.
V priebehu technologického procesu dodržiava všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. Pracovné činnosti vykonáva tak, aby nenarušoval prostredie, ale prispieval k jeho zlepšeniu.

Odborné predmety:

 • stroje a zariadenia
 • suroviny
 • cukrárska výroba
 • ekonomika a organizácia
 • odborné kreslenie
 • strojníctvo
 • odborný výcvik

Video

Prezentácia školy

Predstavenie školy, žiakov, odborov, prevádzok...

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30