Prijímacia skúška do 1. ročníka denného štúdia I. termín

Termín: 02.5.2022, 08:00 - 02.5.2022, 11:00

I. termín

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

p o z ý v a

uchádzačov o štúdium v študijných odboroch denného štúdia

na prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční dňa 2. mája 2022 v budove tunajšej školy v A pavilóne.

Uchádzači sa dostavia do školy o 8:00 h. Prijímacia skúška bude pozostávať z testu zo slovenského jazyka a literatúry  a cudzieho jazyka alebo matematiky v rozsahu učiva základnej školy. Uchádzači si na prijímaciu skúšku prinesú písacie potreby (pero, ceruzku) a kalkulačku (pokiaľ robia skúšku z matematiky).

Povinnosťou uchádzačov je dodržať platné epidemiologické opatrenia (mať so sebou rúško a pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu). Do budovy školy vstupujú len uchádzači.

Dôležité!

V prípade, že sa uchádzač (uchádzačka) pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho (jej) zákonný zástupca riaditeľke tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 2. 5. 2022 do 8:00h.

 

Miesto konania

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, pavilón A

Mapa

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31