Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Zo žiadosti musí byť zrejmé ktorej povinnej osobe je určená (škola), meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, ktorých informácií sa žiadosť týka, aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil.

Žiadosť možno podať:

-          písomne – poštou alebo osobne v podateľni školy (sekretariát)

v čase od 7.00 h – 13.30 h

-          ústne v podateľni školy (sekretariát) v čase od 7.00 h – 13.30 h

-          telefonicky v pracovných dňoch od 7.00 h – 13.30 h na t. č. 046/5422110

-          prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@kalina.sk

-          Adresa:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Žiadosť je podaná dňom, keď bola doručená (resp. oznámená) na školu ako povinnej osobe príslušnej vo veci konať.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30