Otvorenie školského roka 2021/2022

Vraví sa "ako na Nový rok, tak po celý rok!" Preto všetkým zamestnancom školy i žiakom želáme, aby sme sa mohli po celý školský rok 2021/2022 stretávať aspoň v takom počte a dobrej nálade ako dnes.

Otvorenie školského roka 2021/2022 - ranné stretnutie žiakov a učiteľov na školskom dvore a presun do tried.