Zo života v škole

MENU SLOVENSKEJ KUCHYNE v podaní žiakov z II.K  

Ukážka praktického vyučovania žiakov odboru hotelová akadémia na hodine cvičenia technológie prípravy pokrmov.

Otvorenie školského roka 2021/2022  

Vraví sa "ako na Nový rok, tak po celý rok!" Preto všetkým zamestnancom školy i žiakom želáme, aby sme sa mohli po celý školský rok 2021/2022 stretávať aspoň v takom počte a dobrej nálade ako dnes.