Ten robí to a ten zas tamto...

<<späť na SOŠ OaS Prievidza  |  13.11.2019
Reportáž RTV Prievidza o Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi