MENU SLOVENSKEJ KUCHYNE v podaní žiakov z II.K

Ukážka praktického vyučovania žiakov odboru hotelová akadémia na hodine cvičenia technológie prípravy pokrmov.