Odborný výcvik - pracovník v potravinárstve

Žiaci odboru pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín vykonávajú odborný výcvik priamo v živej prevádzke závodu. Autor videa: Martin Petic