Odborné učebne HA

Priestory školy na Ul. Energetikov 1 (na sídlisku Sever) slúžia nielen na teoretické vyučovanie, ale aj na praktické vyučovanie odborných predmetov. Cvičnú kuchyňu využívajú žiaci odboru hotelová akadémia na prípravu jedál v rámci predmetu – technológia prípravy pokrmov a stolovne v pavilóne A na výučbu odborného predmetu – technika obsluhy. Posuvná stena umožňuje spojiť obe stolovne a využiť priestor na poriadanie väčších akcií. Najčastejšie je to rodičovský banket, ktorý žiaci absolvujú v 3. ročníku.


Fotogaléria